Om 15. marts-ansøgningstallene (kvote 2, 2017)

< Forrige | Indhold

Søgningen inkluderer kvote 2-ansøgere, ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamin og ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende.

Ved optagelsen 2013 blev det obligatorisk for ansøgere at søge optagelse til de videregående uddannelser i Den Koordinerede Tilmelding via ansøgningsportalen www.optagelse.dk. Den obligatoriske digitale løsning sikrer i langt højere grad end tidligere, at en ansøger kun bliver registreret med én 1. prioritetsansøgning, hvor mange ansøgere tidligere indsendte flere prioriteringsskemaer på papir med forskellige 1. prioriteter. Det gav anledning til en efterfølgende afklaringsproces om hvilket prioriteringsskema, der reelt var det gældende.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

Tallene fra 2013 og frem viser derfor hurtigere et mere korrekt billede af, hvordan ansøgerne fordeler sig på 1. prioriteter. Derudover har institutionerne tidligere i et vist omfang indsendt prioriteringsskemaer til Den Koordinerede Tilmelding efter opgørelsen af årets ansøgningstal.

I forbindelse med at ansøgning via www.optagelse.dk blev gjort obligatorisk, har uddannelsesinstitutionerne fået en mulighed for at give ansøgere en særlig tilladelse til at søge optagelse på papir, hvis det vurderes, at ansøgeren ikke er i stand til at benytte den digitale ansøgning. Disse ansøgninger er ikke talt med i denne opgørelse, men udgjorde ved optagelsen i 2016 færre end 10 personer.

Forskellen mellem ansøgningstallet på 54.375, som Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde 15. marts 2017, og ansøgningstallet i indeværende notat (56.042) skyldes, at flere ansøgere er medtaget i dette notat. Det drejer sig dels om ansøgere, der har annulleret alle de ansøgninger, som de har signeret i Optagelse.dk, og dels ansøgere uden NemID. Data er opgjort efter uddannelsesinstitutionernes frist for indmelding af ansøgere uden NemID til Den Koordinerede Tilmelding (i år 17. marts).

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT