Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Om undersøgelsen

< Forrige | Indhold | Næste >

Det primære formål med denne undersøgelse er at kortlægge omfanget af og udviklingen i kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Vores fokus skal ses i lyset af, at der er en række negative konsekvenser forbundet med, at kvinder og mænd er forskelligt fordelt på sektorer og brancher. Undersøgelsen kan ses som en opdatering af tidligere kortlægninger af det kønsopdelte danske arbejdsmarked (Holt m.fl., 2006; Emerek og Holt, 2008) med data, der i skrivende stund er tilgængelige til og med 2013. Vi sætter kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked i en international kontekst ved at inddrage resultater af eksisterende tværnationale opgørelser på feltet.

Det bemærkes at de følgende sider om undersøgelsen du finder her på www.a-kasser.dk kun er uddrag af en større undersøgelse foretaget SFI.
Se den fulde rapport udarbejdet af SFI – DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD.

Vi måler kønssegregeringen på arbejdsmarkedet ved brug af såkaldte segregeringsindeks. Sådanne indeks giver kort fortalt et mål for, hvor stor forskel der er på kvinder og mænds fordeling på de undersøgte områder.

I forbindelse med vores kortlægning af kønsopdelingen på arbejdsmarkedet skelner vi mellem horisontal og vertikal kønsopdeling. Den horisontale opdeling vedrører de to køns forskellige fordeling på sektorer og brancher, mens den vertikale opdeling handler om, at kvinder og mænd er forskelligt placerede i stillingshierarkiet. Vi fokuserer i vores kortlægning primært på den horisontale kønsopdeling, fordi denne opdeling typisk er mest markant (Blackburn, 2009; Bettio & Verashchagina, 2009), og fordi vi her har de bedst egnede data til at belyse udviklingen over tid.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen