Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Om undersøgelsen

< Forrige | Indhold | Næste >

Det primære formål med denne undersøgelse er at kortlægge omfanget af og udviklingen i kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Vores fokus skal ses i lyset af, at der er en række negative konsekvenser forbundet med, at kvinder og mænd er forskelligt fordelt på sektorer og brancher. Undersøgelsen kan ses som en opdatering af tidligere kortlægninger af det kønsopdelte danske arbejdsmarked (Holt m.fl., 2006; Emerek og Holt, 2008) med data, der i skrivende stund er tilgængelige til og med 2013. Vi sætter kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked i en international kontekst ved at inddrage resultater af eksisterende tværnationale opgørelser på feltet.

Det bemærkes at de følgende sider om undersøgelsen du finder her på www.a-kasser.dk kun er uddrag af en større undersøgelse foretaget SFI.
Se den fulde rapport udarbejdet af SFI – DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD.

Vi måler kønssegregeringen på arbejdsmarkedet ved brug af såkaldte segregeringsindeks. Sådanne indeks giver kort fortalt et mål for, hvor stor forskel der er på kvinder og mænds fordeling på de undersøgte områder.

I forbindelse med vores kortlægning af kønsopdelingen på arbejdsmarkedet skelner vi mellem horisontal og vertikal kønsopdeling. Den horisontale opdeling vedrører de to køns forskellige fordeling på sektorer og brancher, mens den vertikale opdeling handler om, at kvinder og mænd er forskelligt placerede i stillingshierarkiet. Vi fokuserer i vores kortlægning primært på den horisontale kønsopdeling, fordi denne opdeling typisk er mest markant (Blackburn, 2009; Bettio & Verashchagina, 2009), og fordi vi her har de bedst egnede data til at belyse udviklingen over tid.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen