Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Danmark i en international kontekst

< Forrige | Indhold

Ovenstående gennemgang viser, i tråd med tidligere studier, at den horisontale kønsopdeling i Danmark ikke har ændret sig nævneværdigt i en længere periode. Omvendt er den vertikale kønsopdeling reduceret. Det er her for det første værd at bemærke, at den vertikale segregering, ifølge Ellingsæter (2013), er reduceret i alle de skandinaviske lande. Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at Danmark, ifølge Eurostat (2015), har færre kvinder inden for topledelse end Sverige og Norge. Forskellen mellem Sverige og Danmark er dog indsnævret fra 2001 til 2013 (Eurostat, 2015, Bettio & Verashchagina, 2009). For det andet skal det nævnes, at Bettio & Verashchagina (2009), med afsæt i de føromtalte beregninger for perioden 1997-2007, fremhæver Danmark sammen med Østrig, Tjekkiet, Norge, Sverige og Storbritannien som lande, der har oplevet den relativt største reduktion i kønsopdelingen i perioden, mens kønsopdelingen i samme periode er forøget i Bulgarien, Irland, Italien, Letland, Rumænien og Spanien – en forøgelse, der i alle disse lande, undtagen Rumænien, er sket samtidig med, at kvinders erhvervsdeltagelse er steget.

Spørgsmålet er imidlertid, om det danske arbejdsmarked er mere eller mindre kønsopdelt end arbejdsmarkederne i andre europæiske lande. For at besvare dette spørgsmål tager vi afsæt i landesammenligninger foretaget i hhv. Barth m.fl. (2014) og Bettio & Verashchagina (2009).

Barth m.fl. (2014) sammenligner kønsopdeling i Norge med kønsopdelingen i en række andre europæiske lande, herunder Sverige og Danmark, baseret på oplysninger om arbejdsfunktioner. Til dette formål er anvendt 4-cifrede ISCO88-koder, baseret på data fra European Social Survey (ESS) fra 2010. Denne opgørelse tyder på, at kønsopdelingen er lidt større i Danmark end i Norge og Sverige.

Bettio & Verashchagina (2009) sammenligner omfanget af kønsopdelingen på tværs af 29 europæiske lande, baseret på oplysninger om henholdsvis arbejdsfunktioner og brancher. Til brug herfor er anvendt 3-cifrede ISCO88-koder og 2-cifrede NACE-koder, baseret på data fra Labour Force Survey (LFS) fra 2007. Begge opgørelser af omfanget af kønsopdelingen tyder på, at niveauet i Danmark svarer til gennemsnittet for EU som helhed, og at omfanget i Danmark er marginalt mindre end omfanget i Norge og Sverige.

De to undersøgelser illustrerer, at opgørelser af omfanget af kønsopdeling afhænger af datagrundlaget, opgørelsesmetoden og tidspunktet for målingen. Vores (forsigtige) vurdering på basis af de to undersøgelser er, at omfanget af kønsopdelingen i Danmark ligger på nogenlunde samme niveau som i Norge og Sverige og på niveau med gennemsnittet for EU som helhed.

Kilde: SFI (2016)

Den billigste A-kasse?

Se priser her

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen