Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse når du ikke er fra et EU/EØS-land

Næste >

Dine rettigheder i forhold til A-kasse

  • De relevante regler for ophold for 3. landsborgere....side 1
  • Erhvervsordninger....side 2
  • Andre opholdsgrundlag, herunder studieordninger....side 3
  • Medfølgende familiemedlemmer....side 3
  • De relevante regler for arbejdsløshedsdagpenge....side 4

De relevante regler for ophold for 3. landsborgere

I Danmark bor der ca. 200.000 borgere med statsborgerskab fra lande uden for EU/EØS-området. De kaldes for 3. landsborgere.

En række konventionsmæssige forpligtelser gør, at borgere ikke må diskrimineres på baggrund af national oprindelse med hensyn til ret til sociale ydelser, når de befinder sig i sammenlignelige situationer. Det gælder for eksempel Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (inkl. protokol 1). Særligt for flygtninge gælder Konventionen om flygtninges retsstilling.

Kravet om ligebehandling er ikke til hinder for, at der kan kræves arbejdstilladelse for borgere, der ikke allerede har opholdstilladelse i Danmark. Kravet om ligebehandling gælder kun for 3. landsborgere i sammenlignelige situationer, dvs. borgere med fast opholdstilladelse.

Statsborgere fra 3. lande har som udgangspunkt ikke ret til ophold eller til at arbejde i landet. Det kræver særskilt arbejds- og opholdstilladelse. Der kan sondres mellem forskellige grupper af 3. landsborgere, der har opholdsgrundlag i Danmark:

  • Personer på erhvervsordningerne
  • Personer på studieordningerne
  • Medfølgende familie ved erhvervsordning eller studieordning
  • Familiesammenførte
  • Flygtninge

3. landsborgere med arbejds- og opholdstilladelse har samme rettigheder til dagpenge som herboende danskere. Der gælder derfor det samme beskæftigelseskrav for ret til dagpenge som for danskere.

Den tidligere SR-regering indgik i juni 2014 en politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering. Som led i reformen er der sket flere ændringer af opholdsordningerne til erhverv og studie. Reformen trådte i kraft 1. januar 2015.

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen