Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse når du er 3. landsborger på en af erhvervsordningerne

< Forrige | Indhold | Næste >

Erhvervsordninger

Der er to typer af erhvervsordninger, der giver arbejds- og opholdstilladelser for 3. landsborgere.

På denne side vil vi omtale de efterspørgselsorienterede ordninger, der er tilladelser til et bestemt arbejde. Her forudsættes, at der er indgået aftale om et konkret job i en virksomhed i Danmark. Erhvervsordningerne er tidsbegrænsede og opholds- og arbejdstilladelse gælder kun så længe, man har det konkrete arbejde.
De udbudsorienterede ordninger (Green Card og etableringskort) er omtalt i en særskilt artiel.

Der er følgende efterspørgselsorienterede ordninger:

  • Beløbsordningen
  • Positivlisten
  • Fast-track ordningen
  • Øvrigt lønarbejde, herunder har forskere, landbrugsarbejdere samt en række mindre specialistområder fået egne bestemmelser.

Beløbsordningen

Udlændinge fra andre lande end EU/EØS-landene, som er tilbudt arbejde med høj løn, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Der stilles ikke særlige krav til uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter.

Med virkning fra 10. juni 2016 blev den hidtidige beløbsgrænse forhøjet, og der blev indført en automatisk takstregulering, så reguleringen i alt svarer til lønudviklingen i samfundet.

For ansøgninger indgivet pr. 1. februar 2017 eller senere udgør beløbsgrænsen 408.800 kr. årligt (34.066,67 kr. pr. måned).

Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold.

Om øvrige betingelser og varighed af opholdstilladelsen - se Udlændingestyrelsen's hjemmeside "Ny i Danmark".

Forlængelse af opholdsret efter beløbsordningen

Udlændinge, der ønsker at søge om forlængelse af deres hidtidige opholds- og arbejdstilladelse, kan fortsætte på den beløbsgrænse, der var gældende på det tidspunkt, udlændingen indgav sin første ansøgning om opholdstilladelse efter beløbsordningen, såfremt det er i det samme ansættelsesforhold og på samme ansættelsesvilkår.

Positivlisten

Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten.

Det er et krav, at ens job er opført på Positivlisten. Desuden skal man kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold.

Minimumskravet til det uddannelsesmæssige niveau for en stilling på Positivlisten er en professionsbachelor - fx pædagog. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette fremgår udtrykkeligt af Positivlisten og gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om øvrige betingelser og varighed af opholdstilladelsen - se Udlændingestyrelsen's hjemmeside "Ny i Danmark".

Fast-track ordningen

Fast-track betyder hurtig og fleksibel jobstart for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Fast-track ordningen gør det lettere for certificerede virksomheder at hente medarbejdere med særlige kompetencer eller kvalifikationer til Danmark.

Fast–track ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for med kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandling. Samtidig giver ordningen mulighed for, at udlændingen kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet.

Ordningens fire spor

Fast-track ordningen er inddelt i fire spor. Ordningen kan således benyttes af udlændinge, der er tilbudt job i en certificeret virksomhed, og hvor jobbet lever op til én af følgende betingelser:

  • Udlændingen ansættes efter betingelserne i beløbsordningen
  • Udlændingen ansættes som forsker. Bemærk, at gæsteforskere og ph.d.-studerende ikke er omfattet af fast-track ordningen.
  • Ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højtkvalificeret niveau
  • Der er tale om et korttidsophold. Fast-track ordningen giver mulighed for, at udenlandsk arbejdskraft, som ikke er omfattet af fritagelsesreglerne, kan opholde sig i Danmark i op til 3 måneder uden, at der stilles særlige betingelser til udlændingens beskæftigelse. Opholdstilladelsen er dog betinget af, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Læs mere om betingelser og vilkår under de 4 spor på Udlændingestyrelsen's hjemmeside "Ny i Danmark".

Kilde: Dansk Erhverv og Udlændingestyrelsen.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen