Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse når du er 3. landsborger på studieordningen

< Forrige | Indhold | Næste >

Studieordningen

3. landsborgere har mulighed for at få opholdstilladelse til at tage en uddannelse i Danmark.

Ophold som studerende giver adgang til at arbejde i et begrænset omfang - 20 timer om ugen (15 timer om ugen, hvis man har fået opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid juni, juli og august -, men det er en betingelse for at få studieophold, at den unge på forhånd har tilstrækkelige midler til at klare sig selv under opholdet.

Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie.

Hvis en 3. landsborger finder job i jobsøgningperioden, skal vedkommende benytte én af erhvervsordningerne.

Læs mere om udlændinges ret til at studere i Danmark.

Medfølgende familiemedlemmer

Medfølgende familie til personer, som har fået opholdsret gennem erhvervsordningerne eller studieordningen, har ret til at arbejde.
Det vil sige at det/de medfølgende familiemedlem(mer) ikke behøver tilladelse til at arbejde eller studere i Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til ens ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Ved fast samliv forstås samliv af mindst 1½-2 års varighed.

Betingelser

Det er en betingelse, at familien bor på samme adresse i Danmark. Den udenlandske arbejdstager skal desuden være i stand til at forsørge sin familie under opholdet i Danmark og i flere tilfælde kunne dokumentere dette. Familien har således ikke ret til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Varighed

Medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere får normalt opholdstilladelse for samme periode som arbejdstageren, dog for højst 4 år ad gangen og efter 8 år først 5 år ad gangen, hvis arbejdstageren har permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse.

Læs mere om betingelser og vilkår for mefølgende familiemedlemmer på "Ny i Danmark".

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 08.09.2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding, hvilket er 764 mindre end i 2016, svarende til Læs mere...

Meget få EU-borgere får hurtig adgang til dagpenge

Udgivet den 30.01.2017 af A-kasser.dk

18 EU-borgere fik dagpenge delvist optjent i hjemlandet Det er således at Danmark som medlem af EU er omfattet af en forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. Aftalen gælder alle Læs mere...

Flere EU-borgere på dansk SU

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Stor stigning i EU-borgere, der arbejder og modtager SU i Danmark, får regeringen til at kræve en analyse og værn, der kan bremse udviklingen. EU-domstolen har den 21. februar 2013 afsagt dom i Læs mere...

Færre søger greencard i Danmark

Udgivet den 17.05.2016 af A-kasser.dk

Efter at greencard-ordningen blev strammet op af et flertal i Folketinget i 2015, er der idag færre der søger greencard i Danmark. Det er muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og Læs mere...

Gå til bloggen