Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse når du er 3. landsborger på studieordningen

< Forrige | Indhold | Næste >

Studieordningen

3. landsborgere har mulighed for at få opholdstilladelse til at tage en uddannelse i Danmark.

Ophold som studerende giver adgang til at arbejde i et begrænset omfang - 20 timer om ugen (15 timer om ugen, hvis man har fået opholdstilladelse før 1. januar 2015) og fuld tid juni, juli og august -, men det er en betingelse for at få studieophold, at den unge på forhånd har tilstrækkelige midler til at klare sig selv under opholdet.

Hvis man får opholdstilladelse for at deltage i og afslutte en videregående uddannelse i Danmark, får man samtidig opholdstilladelse i 6 måneder ekstra efter afslutningen af studiet. Ordningen skal give én mulighed for at søge arbejde i Danmark efter afsluttet studie.

Hvis en 3. landsborger finder job i jobsøgningperioden, skal vedkommende benytte én af erhvervsordningerne.

Læs mere om udlændinges ret til at studere i Danmark.

Medfølgende familiemedlemmer

Medfølgende familie til personer, som har fået opholdsret gennem erhvervsordningerne eller studieordningen, har ret til at arbejde.
Det vil sige at det/de medfølgende familiemedlem(mer) ikke behøver tilladelse til at arbejde eller studere i Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til ens ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Ved fast samliv forstås samliv af mindst 1½-2 års varighed.

Betingelser

Det er en betingelse, at familien bor på samme adresse i Danmark. Den udenlandske arbejdstager skal desuden være i stand til at forsørge sin familie under opholdet i Danmark og i flere tilfælde kunne dokumentere dette. Familien har således ikke ret til at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Varighed

Medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere får normalt opholdstilladelse for samme periode som arbejdstageren, dog for højst 4 år ad gangen og efter 8 år først 5 år ad gangen, hvis arbejdstageren har permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse.

Læs mere om betingelser og vilkår for mefølgende familiemedlemmer på "Ny i Danmark".

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen