A-kasse for studerende på EUD/EUV teknologi, byggeri og transport

Du er her: A-kasser (.dk) Erhvervsuddannelse teknologi, byggeri og transport

A-kasse og dagpengeret med en erhvervsuddannelse indenfor teknologi, byggeri og transport.

Her på siden kan du se om din erhvervsuddannelse giver dig ret til dagpenge på dimittendvilkår efter du er færdiguddannet.

Bemærk, at varigheden af hovedforløb for elever i eux-forløb kan variere fra de oplyste for EUD.

Er du på et EUV-forløb og er fritaget for hele grundforløbet, er det ikke sikkert du kan få dagpenge som nyuddannet. Det skyldes at uddannelsen i nogle tilfælde ikke vil have en varighed på mindst 18 måneder, og dermed opfylder du ikke et af kravene for at kunne få dagpenge som nyuddannet (dimittend).

Find den billigste A-kasse og fagforening for netop din uddannelse. Se tabel

Optagelse i A-kasse som lønmodtager i stedet for som dimittend?

Hvis du opfylder indkomstkravet, og din elevløn i gns. de bedste 12 mdr. ud af de sidste 24 mdr. har været på over kr. 16.100 pr. mdr. før AM-bidrag, kan du som ikke-forsørger få en højere dagpengesats end dimittendsatsen (for ikke-forsørgere) ved at undlade at lade dig registrere som dimittend. Du vil så i stedet få beregnet din dagpengesats som almindeligt medlem/lønmodtager.
Er du forsørger skal du have tjent over kr. 18.500 pr. mdr. før AM-bidrag i gns., for at kunne få en en højere dagpengesats som lønmodtager end som dimittend.

Men da du ofte får en lavere løn under uddannelsen i forhold til når du er færdiguddannet, og din dagpengesats (som lønmodtager) kun beregnes én gang i hver dagpengeperiode på 2 år, så skal du være opmærksom på at det i de fleste tilfælde bedre vil kunne betale sig for dig at registrere dine dimittendrettigheder, og starte på dimittendsats.
Det er nemlig således at dimittender kan få genberegnet deres dagpengesats allerede efter 6 måneder, hvis du har haft 3 måneders lønindtægt efter færdiggørelsen af uddannelsen.
Og genberegningen sker på baggrund af de 3 måneders indtægt efter uddannelsen, som må formodes at være noget højere end din elevløn.

Om du skal bruge dimittendrettighederne eller ej, må derfor afhænge af dit lønniveau som elev og om du har arbejde umiddelbart efter uddannelsen eller har udsigt til hurtigt at få et arbejde af minimum 3 måneders varighed.

Hvis du først gør brug af dine rettigheder som nyuddannet, kan du ikke bagefter fortryde og få dine gamle rettigheder tilbage.
Bliver du forsørger (får barn) efter at du har fået beregnet en individuel dagpengesats, kan du dog altid skifte til dimittendsatsen for forsørgere, hvis den er større end din individuelt beregnede sats.

Der kan alene foretages én individuel beregning efter den særlige regel om genberegning af dagpengesats for dimittender.

Planlægger du at tage en videregående uddannelse?

Med en afsluttet erhvervsuddannelse, har du som bekendt også mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse. I den situation vil dimittendrettigheder i A-kassen være godt at have, idet du altid (inden for 2 år efter du afsluttede erhvervsuddannelsen) kan komme tilbage på dagpenge (med dimittendsatsen), hvis du senere beslutter at den videregående uddannelse alligevel ikke var det rigtige for dig, eller du ønsker orlov.

Fortsætter du på en videregående uddannelse der er SU-berettiget, kan du få gratis medlemskab af A-kasse. I alt kan du som studerende få op til 5 års gratis medlemskab, så hvis du har været gratis medlem af A-kassen allerede under din erhvervsuddannelse, kan du dog kun få gratis medlemskab i resten af perioden op til 5 år.

Krav til uddannelsens længde, for at kunne få dimittendrettigheder

For at kunne optages i A-kasse som dimittend, et det et krav at din uddannelse har haft en varighed af mindst 18 måneder. Både skole og praktik tælles med.
Langt de fleste erhvervsuddannelser gennemført som EUD-forløb, vil vare længere end 18 måneder, og derfor vil de give ret til dagpenge på dimittendsats.
Men i nogle tilfælde kan din uddannelse forkortes, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante AMU-kurser. Se om dine erfaringer kan få dig hurtigere gennem uddannelsen på www.faglært.dk.
Du skal være opmærksom på at meritoverførsel af tidligere beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring), der medfører forkortelse af din uddannelse, desværre også kan betyde at du ikke kan få dagpenge på dimittendvilkår efter du har afsluttet uddannelsen. Det gælder hvis din uddannelse dermed bliver gennemført på mindre end 18 måneder. Dette er fastslået i en afgørelse fra Ankestyrelsen fra 2017.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over de 25 år er det muligt, at komme i voksenlære (EUV). En typisk voksenlærling er en ufaglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.
I langt de fleste tilfælde vil uddannelsen tage kortere tid som voksenlærling i forhold til et almindeligt EUD-forløb. Du kan også se i tabellen nedenfor om uddannelsen som EUV-forløb vil give ret til dimittend-dagpenge (altså om uddannelsen varer mindst 18 måneder).

Gratis A-kasse som elev / lærling?

Erhvervsuddannelsen skal være kompetencegivende (dvs. at man skal ende med et svendebrev) og uddannelsen skal vare mindst 18 måneder.

Kontingent hvis du er på almindelig lærlingeløn
Gratis a-kasse ml. 18-30 år hvis du ikke har noget ekstrajob.
Fagforening koster fra 65-153 kr./mdr. Er du i skolepraktik, er medlemskab af fagforening gratis. Og går du på grundforløbet, er dit medlemskab også gratis, indtil du begynder på hovedforløbet.
Du kan dog få både gratis A-kasse og fagforening under hele uddannelsen. Det gælder f.eks. i Krifa, uanset dit timeantal ("Krifa Start").

Kontingent hvis du er voksenlærling over 25 år
Gratis a-kasse ml. 25-30 år hvis du ikke har noget ekstrajob. Din løn må max. svare til mindstesatsen inden for faget, ca. kr. 120,00.
Du kan få nedsat kontingent til fagforening, så længe du er under uddannelse. Men typisk skal du betale mere end unge under 25 år gør.

Skal jeg være medlem af både A-kasse og fagforening?

For at kunne få dagpenge efter endt uddannelse, er det kun nødvendigt at være medlem af en A-kasse.
Husk at hvis du er (gratis) medlem i mindst det sidste år af din uddannelse, så kan du undgå den normale 1 måneds karantæne med dagpenge. Du vil så kunne modtage dagpenge fra dagen efter du er færdig med uddannelsen.

Medlemskab af fagforening har således ikke noget at gøre med din ret til dagpenge ved arbejdsløshed. Derimod kan fagforeningen hjælpe dig hvis du har brug for f.eks. juridisk hjælp i forhold omkring din praktikplads, løn, ansættelsesforhold m.m.

Skal jeg være medlem af en bestemt A-kasse?

Nej, du har helt de samme rettigheder i forhold til ret til dagpenge m.m., uanset hvilken A-kasse du vælger at blive medlem af.
Derfor kan du også vælge den A-kasse, der vil være den billigste efter uddannelsen (når gratis medlemskab ikke længere er muligt).
Den billigst A-kasse som optager alle som medlem uanset uddannelse, er FTF A-kasse. Du kan se i tabellen neden for hvor meget du kan spare i forhold til f.eks. 3F A-kasse eller Metal A-kasse.

Forklaring om besparelse på kontingent i forhold til 3F, Metal m.v.

I tabellen nedenfor oplyser vi hvor meget du kan spare på dit kontingent til A-kasse og fagforening ved at vælge den billigste A-kasse/fagforening (hvor du kan blive medlem) i stedet for f.eks. 3F eller Metal.
Kontingent til 3F, Metal m.fl. er afhængig af flere faktorer såsom bopæl, arbejdssted samt hvilken afdeling du hører under. Da det er svært at få oplyst de præcise kontingentpriser hos 3F, Dansk Metal m.fl., oplyser vi kun hvor meget du mindst vil spare. Du vil dog ofte spare mere end det oplyste.
For Dansk Metal varierer afdelingskontingentet således fra 110,75 kr. til 229,75 kr. om måneden. Herudover betaler du et fast beløb til A-kasse og (lands-)forbund hver måned.
3F oplyser desværre ikke hvor meget deres afdelingskontingent varierer, men oplyser i stedet en ca. pris for fagforening, der inkluderer et afdelingskontingent.
Vi har fundet et eksempel, hvor du kan spare hele kr. 8.376 pr. år for A-kasse og fagforening ved at skifte fra 3F BJMF (murer) til "Det faglige Hus".
De angivne besparelser i tabellen nedenfor er alle angivet pr. år og før skat.

Nedenfor vises uddannelser i alfabetisk rækkefølge fra A-H. Se i stedet side (tabel) med uddannelser fra I-Q, eller uddannelser fra R-Å.
Klik i tabel-række for din uddannelse for at se mere om din mulighed for A-kasse og fagforening.

Uddannelse Fagforening Grundforløb Hovedforløb Kan få dimittend-dagpenge? Billigste A-kasse (som optager dig) Billigste A-kasse med fagforening (som optager dig) Gratis A-kasse under uddannelsen? Gratis fagforening under uddannelsen? Varighed af speciale som EUV-forløb/ret til dimittend-dagpenge?
A-flymekaniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Spørg på skolen om EUV-forløb er muligt
Alubygger 3F 16 el. 36 uger 3 år, 3 mdr. til 3 år, 9 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 9 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Ambulancebehandler
(fra 1/1-2019)
3F eller FOA 20 el. 40 uger 3 år, 7 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2018 er det 18.633 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. 3 år, 5 måneder og 3 uger/Ja, ret til dimittend-dagpenge
Anlægsstruktør 3F 20 el. 40 uger 3 år til 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F Fra 2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Autolakerer Malerforbundet 20 el. 40 uger 3 år, 3 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 708 kr. i forhold til BFA. Det Faglige Hus
spar 5.724 kr. i forhold til Malerforbundet/BFA
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Malerforbundet - koster 103 kr./mdr. 2 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Automatikmontør Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 1 år, 2 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Automatiktekniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Autosadelmager 3F 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Av-tekniker Dansk El-Forbund 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 720 kr. i forhold til Dansk El-forbund Det Faglige Hus
spar mindst 5.016 kr. i forhold til Dansk El-Forbund
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk El-Forbund - koster 153 kr./mdr. 3 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
B1-flytekniker, mekanik Dansk Metal 20 el. 40 uger 4 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Spørg på skolen om EUV-forløb er muligt
B2-flytekniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 5 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Spørg på skolen om EUV-forløb er muligt
Beklædnings-
håndværker
3F 20 el. 40 uger 2 år, 6 mdr. til 2 år, 10 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 4 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Beslagsmed Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 4 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Bestiksølvsmed Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 3 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
brolægger 3F 20 el. 40 uger 3 år til 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F Fra 2 år, 1 mdr. til 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Buschauffør FOA eller 3F 20 el. 40 uger 1 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja i 3F, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år. I FOA koster medlemskab af A-kasse 15 kr./pr. mdr. for elever/lærlinge Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2018 er det 18.633 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. 6 mdr. til 1 år/Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Buschauffør i kollektiv trafik FOA eller 3F 20 el. 40 uger 2 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja i 3F, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år. I FOA koster medlemskab af A-kasse 15 kr./pr. mdr. for elever/lærlinge Ikke i 3F. I FOA kan elever/lærlinge med indtægt under højeste dagpengesats (i 2018 er det 18.633 pr. mdr.) få nedsat kontinget til fagforening til 70 kr. pr. mdr. 1 år, 3 mdr. til 1 år, 11 mdr./Kun ret til dimittend-dagpenge, hvis varighed er på mindst 18 mdr.
Butiksguldsmed Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 1 år/Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Byggemontagetekniker 3F 20 el. 40 uger 11 mdr. (består kun af skoleforløb) Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 40 uger (består kun af skoleforløb)/Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Bygningsmaler Malerforbundet 20 el. 40 uger 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 708 kr. i forhold til BFA. Det Faglige Hus
spar 5.724 kr. i forhold til Malerforbundet/BFA
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Malerforbundet - koster 103 kr./mdr. 2 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Bygningsmontør 3F 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 1 år, 4 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Bygningssnedker 3F 20 el. 40 uger 2 år, 9 mdr. til 3 år, 3 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 2 mdr. til 3 år, 2 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
bygningsstruktør 3F 20 el. 40 uger 3 år til 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F Fra 2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Bådassistent Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 1 år, 1 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Bådebygger Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Bådmekaniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Ciselør Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 3 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Cnc-assistent Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 10 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Cnc-tekniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 2 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 1 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Cykelmekaniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 2 år, 9 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 1 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Cykelmontør Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 9 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Datatekniker, infrastruktur Dansk Metal eller PROSA 20 el. 40 uger 4 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Min A-kasse, er for IT-studerende Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Det er gratis for it-studerende at være medlem af PROSA 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Datatekniker, programmering Dansk Metal eller PROSA 20 el. 40 uger 4 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Min A-kasse, er for IT-studerende Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. Det er gratis for it-studerende at være medlem af PROSA 2 år, 11 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Ejendomsservicetekniker Serviceforbundet 20 el. 40 uger 2 år, 9 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse Min A-kasse, er for ejendomsserviceteknikere Det Faglige Hus
spar mindst 4.296 kr. i forhold til Serviceforbundet/Min A-kasse
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Serviceforbundet - koster fra 41 kr./mdr. 2 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Elektriker Dansk El-Forbund 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. til 4 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 720 kr. i forhold til Dansk El-forbund Det Faglige Hus
spar mindst 5.016 kr. i forhold til Dansk El-Forbund
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk El-Forbund - koster 153 kr./mdr. 2 år, 10 mdr. til 2 år, 11 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Elektronikfagtekniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Elektronikoperatør 3F 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 1 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Elektronik udviklingstekniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 4 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 10 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Energiteknik Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 3 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Entreprenørmaskin-
mekaniker
Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Eventtekniker (illuminationsteknik) Dansk Metal, TL eller Dansk El-Forbund 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja det er gratis i Teknisk Landsforbund. I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. I Dansk El-Forbund koster det 153 kr./mdr. 3 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Eventtekniker (audioteknik) Dansk Metal, TL eller Dansk El-Forbund 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ja det er gratis i Teknisk Landsforbund. I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. I Dansk El-Forbund koster det 153 kr./mdr. 3 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Film- og tv-assistent FAF 20 el. 40 uger 2 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, anbefales af FAF Det Faglige Hus
spar 3.888 kr. i forhold til FAF/FTF-A
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i FAF - koster 72 kr./mdr. 1 år, 3 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Film- og tv-produktionstekniker FAF 20 el. 40 uger 4 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, anbefales af FAF Det Faglige Hus
spar 3.888 kr. i forhold til FAF/FTF-A
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i FAF - koster 72 kr./mdr. 2 år, 10 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Finmekanikerassistent Dansk Metal 20 el. 40 uger 1 år Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 10 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Finmekaniker Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 7 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Flyttechauffør 3F 20 el. 40 uger 2 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år/Ja, ret til dimittend-dagpenge
Forsyningsoperatør 3F 20 el. 40 uger 1 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 1 år, 6 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Fotograf Dansk Journalistforbund eller Dansk Metal 20 el. 40 uger 4 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse AJKS A-kasse, er for bl.a. fotografer Det Faglige Hus
spar mindst 4.908 kr. i forhold til DJ/AJKS-A
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år I Dansk Metal koster det 150 kr./mdr. for studerende. I DJ koster det 77 kr./mdr. for studerende. 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Gardindekoratør 3F 20 el. 40 uger 2 år, 3 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 1 år, 10 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Glarmester 3F 16 el. 36 uger 3 år, 3 mdr. til 3 år, 9 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 9 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Godschauffør 3F 20 el. 40 uger 2 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år/Ja, ret til dimittend-dagpenge
Grafisk tekniker HK 20 el. 40 uger 3 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 504 kr. i forhold til HK A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.716 kr. i forhold til HK
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i HK - det koster fra 95 kr./mdr. 2 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Guldsmed Dansk Metal 20 el. 40 uger 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 672 kr. i forhold til Metal-A Det Faglige Hus
spar mindst 5.091 kr. i forhold til Dansk Metal
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i Dansk Metal - koster 150 kr./mdr. 2 år, 5 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Gulvlægger 3F 20 el. 40 uger 3 år til 3 år, 6 mdr. Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 2 år, 2 mdr. til 2 år, 8 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge
Havnemedhjælper 3F 20 el. 40 uger 1 år Kun ret til dimittend-dagpenge i A-kasse, hvis din samlede uddannelse har en varighed på mindst 18 mdr. FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 9 mdr./Nej, ikke ret til dimittend-dagpenge
Havne- og terminalarbejder 3F 20 el. 40 uger 2 år Ja, ret til dimittend-dagpenge i A-kasse FTF A-kasse, spar 684 kr. i forhold til 3F A-kasse Det Faglige Hus
spar mindst 4.944 kr. i forhold til 3F
Ja, hvis du ikke har anden indtægt end din elevløn, og ikke er fyldt 30 år Ikke i 3F 1 år, 9 mdr./Ja, ret til dimittend-dagpenge

Se i stedet side (tabel) med uddannelser fra I-Q, eller uddannelser fra R-Å

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen