Forsikringer og A-kasse for studerende

Udgivet . Kategori: studerende, nøgleord: A-kasse, Studieforsikring, Studerende

Det kan lyde kedeligt at skulle tænke på forsikringer og A-kasse, men det kan være økonomisk fornuftigt at vide lidt om det.

A-kasse for studerende = tjen kr. 13.836

Vi har i en anden artikel beskrevet at studerende kan undgå den normale karensperiode på 1 måned for nyuddannede, hvis de har været studiemedlem af en A-kasse i mindst 1 år inden afslutning af uddannelsen. Da det er gratis at være medlem af A-kasse for studerende, er der således 1 måneds dimittend-dagpenge at hente, hvilket i 2022 svarer til kr. 13.836 hvis du er ikke-forsørger (kr. 15.868 for forsørgere).

Forsikringer for studerende

De forsikringer du som studerende typisk kan få brug for er:

  • Indboforsikring, der kan erstatte dine ting, hvis de fx bliver stjålet eller brænder og betale erstatning, hvis du er skyld i, at en anden person kommer til skade.
  • Ulykkesforsikring, der giver økonomisk hjælp, hvis du kommer til skade ved en ulykke og får varige mén.
  • Rejseforsikring

Derudover er der tilfælde hvor det er lovpligtigt at have en forsikring. Det gælder hvis du selv har en bil, motorcykel, scooter eller knallert. I så fald skal du som minimum have en ansvarsforsikring på motorkøretøjet. Derudover kan du vælge at have en kaskoforsikring på køretøjet. Se artikel om hvornår det kan betale sig at tegne kaskoforsikring.

Har du hund, skal du også have en lovpligtig hundeforsikring på den.

Er du dækket i forvejen?

Du kan allerede være dækket af forsikring.

Dine forældres indboforsikring vil dække dig så længe du er hjemmeboende. Er du udeboende dækker den stadig indtil du fylder 21 år (nogle gange kun indtil 18 år), men kun hvis du bor alene. Er du dækket af dine forældres indboforsikring indtil du fylder 21 år, kan det dog i forbindelse med at du flytter hjemmefra være relevant at se på om forsikringen har de rigtige dækninger.

Er du fyldt 21 år, eller bor du ikke alene, f.eks. hvis du har et barn eller bor sammen med en kæreste eller ven, skal du have din egen indboforsikring.

Har dine forældre tegnet en børneulykkesforsikring vil den typisk udløbe, når du fylder 18 år.

Låner du en bil af dine forældre er du omfattet af deres bilforsikring uanset om du er hjemmeboende eller udeboende. Sker det ofte (ikke kun lejlighedsvist) at du låner bilen, er det vigtigt at dine forældre har oplyst til forsikringsselskabet at du er fast bruger, da dine forældre ellers kan komme til at betale forhøjet selvrisiko. Det kan variere fra selskab til selskab hvordan dækningen præcist er og der kan også være mulighed for at tegne særlig dækning "Ung billist" eller lignende.

Er du selv ejer af bilen, er det ulovligt for dine forældre at forsikre bilen. Det er dig selv, der skal stå på forsikringen.

Du kan allerede have en rejseforsikring hvis du f.eks. har et mastercard. Spørg evt. din bank om hvordan dit mastercard dækker. Hvis du kun rejser i EU vil dit blå sygesikringskort dække nogle af dine udgifter.

Studieforsikringer

Nogle forsikringsselskaber har særlige rabatter eller pakker af forsikringer til studerende.

LB Forsikring

Under LB Forsikring hører forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring. De tilbyder alle den samme attraktive Studieforsikring, bestående af indbo-, ulykkes- og rejseforsikring. LB's indboforsikring har i februar 2022 vundet "Bedst i test" af Forbrugerådet TÆNK.

Studierabatten er 50% på indboforsikringen og rejseforsikringen samt 25% på ulykkesforsikringen. Du skal købe hele pakken samlet hvis du vil opnå studierabatten.

Studieforsikringen knytter sig til en lang række uddannelser og aftaler med faglige organisationer, og du skal derfor have tilknytning til én af de uddannelser eller faglige organisationer for at kunne købe Studieforsikring. De største grupper af studerende der kan købe Studieforsikring gennem et af LB-selskaberne er:

  • Lærerstandens Brandforsikring: lærerstuderende, pædagogstuderende, socialpædagogstuderende
  • Bauta forsikring: sygeplejestuderende, Jordemoderstuderende, Fysioterapeutstuderende, Socialrådgiverstuderende, Ergoterapeutstuderende, Medicinstuderende og Bioanalytikerstuderende.

Men mange flere studerende end de nævnte kan få adgang til at købe studieforsikring gennem et af LB-selskaberne. Det gælder hvis du er studiemedlem i en af de fagforeninger som LB-selskaberne arbejder sammen med. Da studiemedlemskab af en fagforening ofte er gratis (eller meget billigt) og giver andre fordele end billige forsikringer, kan det normalt sagtens betale sig at melde sig ind i en af de fagforeninger LB-selskaberne samarbejder med.

Selv for de grupper af studerende der kan købe studieforsikring uden krav om fagforening, anbefaler vi at man alligevel melder sig ind i fagforeningen på din uddannelse, da det giver adgang til at købe Studieforsikring EKSTRA, som giver ekstra fordele til samme pris som den almindelige studieforsikring.

Det kan nævnes at f.eks. alle studiemedlemmer af DM (dvs. studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, it, kommunikation, psykologi eller pædagogik) kan købe Studieforsikring EKSTRA gennem Lærerstandens Brandforsikring.

Se hvilke fagforeninger de enkelte LB-selskaber dækker her: Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring.

Kilde: Forsikringsoplysningen.

Flere detaljer