Gratis A-kasse

Sammenlign
A-kasser

Søgning og optagelse på videregående uddannelser

A-kasser.dk viser her de årlige opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

2019

 • Den samlede optagelse på de videregående uddannelser er i 2019 på 65.714 studerende, hvilket er 1 pct. højere end sidste år. Se den foreløbige opgørelse pr. 26.juli 2019
 • 5. juli 2019 har 88.754 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 89.700, hvilket svarer til et fald på 1 pct. Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2019 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....se tal og udvikling
 • 15. marts 2019 har 53.403 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2019 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....se tal og udvikling

2018

Endelige optagelsestal pr. 1. oktober 2018 i pdf-format.

2017

 • Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2017 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....Se artikel i vores blog
  Se oversigt i pdf-format
 • Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2017 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....Se tal
  Se oversigt i pdf-format

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Tre gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på A-kasser.dk.

 • 1. Primo april kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.
  15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.
 • 2. 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.
  Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.
 • 3. 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.
  28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere