-kasser.dk

Gratis A-kasse

Søgning og optagelse på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser

A-kasser.dk viser her de årlige opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

2019

 • Den samlede optagelse på de videregående uddannelser er i 2019 på 65.714 studerende, hvilket er 1 pct. højere end sidste år. Se den foreløbige opgørelse pr. 26.juli 2019
 • 5. juli 2019 har 88.754 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 89.700, hvilket svarer til et fald på 1 pct. Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2019 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....se tal og udvikling
 • 15. marts 2019 har 53.403 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2019 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....se tal og udvikling

2018

Endelige optagelsestal pr. 1. oktober 2018 i pdf-format.

2017

 • Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2017 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....Se artikel i vores blog
  Se oversigt i pdf-format
 • Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2017 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....Se tal
  Se oversigt i pdf-format

  

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Tre gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på A-kasser.dk.

 • 1. Primo april kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.
  15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.
 • 2. 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.
  Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.
 • 3. 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.
  28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Sammenlign
A-kasser

Lige nu Få gave til 250 kr

MA A-kasse + DM

Er du under 30 år og studerer på Uni? Få både gratis A-kasse og fagforening
Bliv medlem Læs mere om MA A-kasse

FTFa A-kasse

Optager alle studerende uanset uddannelse. 5 års gratis medlemskab.
Bliv medlem Læs mere om FTFa
Studerer du IT eller salg/marketing, så er Min A-kasse det rigtige
Bliv medlem Læs mere om Min A-kasse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 13.836 pr. måned. Som forsørger kan du få kr. 15.868. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

De seneste nyheder

15.05.2022:
Akademikernes A-kasse mister studiemedlemmer
Akademikernes A-kasse har fra marts 2021 til marts 2022 mistet ca. 2.000 studiemedlemmer, mens andre A-kasser for studerende (som FTFa og MA A-kasse) i samme periode har fået flere studerende som medlemmer.

04.03.2022:
Forringelser for dimittender udskudt til oktober 2023
Den af Regeringen i september 2021 fremsatte reformpakke, der bl.a indebar nedsættelse af dimittendsatsen samt forkortelse af dagpengeperioden for dimittender, kan ikke vedtages før efter et nyt folketingsvalg. Dermed kan ændringerne tidligst træde i kraft i oktober 2023. Se mere her..

08.10.2021:
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft
Får betydning for A-kasserne og deres medlemmer. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler
Se alle artikler