Søgning og optagelse på videregående uddannelser

Tal og fakta om søgning og optag på de videregående uddannelser

A-kasser.dk viser her de årlige opgørelser over søgnings- og optagelsestal for de videregående uddannelser.

2019

 • Den samlede optagelse på de videregående uddannelser er i 2019 på 65.714 studerende, hvilket er 1 pct. højere end sidste år. Se den foreløbige opgørelse pr. 26.juli 2019
 • 5. juli 2019 har 88.754 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Sidste år var det 89.700, hvilket svarer til et fald på 1 pct. Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2019 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....se tal og udvikling
 • 15. marts 2019 har 53.403 ansøgt om optagelse til de videregående uddannelser. Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2019 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....se tal og udvikling

2018

Endelige optagelsestal pr. 1. oktober 2018 i pdf-format.

2017

 • Oversigt over søgningen pr. 5. juli 2017 (kvote 1) fordelt på uddannelsesgrupper og enkelte uddannelser....Se artikel i vores blog
  Se oversigt i pdf-format
 • Oversigt over søgningen pr. 15. marts 2017 (kvote 2) fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner....Se tal
  Se oversigt i pdf-format

Vigtige datoer for opgørelser for årets søgning og optag

Tre gange om året bliver søgnings- og optagelsestal på de videregående uddannelser offentliggjort på A-kasser.dk.

 • 1. Primo april kan resultatet af 15. marts-søgningen opgøres.
  15. marts søger kvote 2-ansøgere, ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til optagelsesområder med optagelsesprøve eller -samtale.
 • 2. 5. juli kan årets samlede søgningstal opgøres.
  Udover 15. marts-søgningen inkluderer dette de ansøgere, der søger pr. 5. juli og som derfor alene prøves i kvote 1.
 • 3. 28. juli offentliggøres resultatet af optagelsen i 1. runde.
  28. juli udsendes tilbud om optag på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeriet offentliggør på dagen resultaterne inklusiv en række baggrundsnotater.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?