-kasser.dk

Lønforsikring

A-kassernes Lønsikring - hvad tilbyder de?

Stadig flere har lønsikring

Lønsikring - som en ekstra dækning udover A-kasse medlemskab (dagpenge) - bliver mere og mere populært blandt danskerne.
Den seneste opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension fra juni 2020, viste at der i 2019 var 333.500 der havde tegnet en lønsikring. Det reelle tal her i 2020 er nok nærmere 400.000 personer der har en lønsikring som supplement til deres A-kasse medlemskab.
Det skal dog nævnes at en del af stigningen skyldes at nogle A-kasser (BUPL, Socialpædagogerne og HK) har kollektive obligatoriske ordninger, som man automatisk er medlem af, hvis man er medlem af den pågældende A-kasse og fagforening.

Hvem kan købe lønsikring gennem A-kasse?

Hvis du vil tegne en af de lønsikringer vi gennemgår i vores undersøgelse, skal du være medlem af - eller skifte A-kasse til - den pågældende A-kasse.
De A-kasser der har fagforening tilknyttet (f.eks. 3F, El-forbundet, BFA, FOA, NNF, HK m.fl) kræver at du er medlem af både deres A-kasse og fagforening før du kan købe lønsikring.
Derudover har de forskellige A-kasser forskellige grænser for hvor gammel du højst må være før du kan købe lønsikring. Det svinger fra højst 54 år i CA A-kasse til 60 år (FTFa, Krifa, Min A-kasse, MA A-kasse).

Der findes tillige andre muligheder for at tegne lønsikring, f.eks. gennem de traditionelle forsikringsselskaber, men vores opfattelse er at du opnår den bedste dækning for pengene ved at købe lønsikring gennem A-kassen, som et supplement til de dagpenge, du kan få med et A-kasse medlemskab.

Find den billigste lønsikring gennem A-kasse. Se tabel

Eksempel på lønsikring via A-kasse: Lønsikring med dækning på 10.000 kr. udover dagpenge, det vil sige ialt kr. 29.083 (i 2020) ved at blive medlem af FTF A-kasse og derefter købe deres lønsikring. Pris for A-kasse+lønsikring kr. 851,29 pr. måned i 2020.
Alle kan blive medlem af FTF A-kasse, uanset job eller uddannelse.
Ønsker du at skifte fra en anden A-kasse, skal du blot gøre FTFa opmærksom på det når du foretager din online-indmeldelse.

Kontingent til A-kasse og præmie for lønsikring kan begge trækkes fra i skat.

Vigtigt at afklare sine behov og se på forsikringsvilkår...

Som det ses i vores oversigt neden for tilbyder næsten alle A-kasser også lønsikring til deres medlemmer.
Men er det en god ide at tegne en lønsikring og hvad er det man skal være opmærksom på?

Vær opmærksom på forsikringsvilkår
De A-kasser der tilbyder lønsikring gør det i samarbejde med et forsikringsselskab, som kan være f.eks. TopDanmark eller ALKA.
Man skal før man tegner lønsikring sætte sig nøje ind i forsikringsvilkårene. Vilkårene kan indeholde forskellige undtagelser og forbehold m.m., som gør at man måske alligevel ikke kan få udbetalinger fra forsikringen, selvom man troede man var dækket.

Forsikringen skal passe til din situation og dine behov
Ligesom når man tegner en indboforsikring, så skal en lønsikring også bedst muligt dække de behov man har.

 • Alder
  Det kan være din alder du skal være opmærksom på - der er således forskel mellem A-kasserne på hvor høj alder de accepterer for at udbetale fra forsikringen. De fleste udbetaler til 65 år (bl.a. FTFa og Min A-kasse). MA A-kasse har som den eneste A-kasse i Danmark udbetaling til 65,5 år, og følger dermed den aktuelle pensionsalder. I Det Faglige Hus reduceres den maksimale dækningsperiode til 6 måneder, når man fylder 61 år, mens udbetalingsperiode reduceres med 25% i Krifa, hvs man bliver opsagt i det år man fylder 61 år.


 • Dækning ved sygdom
  Der er forskel på om forsikringerne dækker ufrivillig arbejdsløshed der skyldes (midlertidig) "uarbejdsdygtighed". En af betingelserne for at få udbetalinger fra en lønsikring er at man skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor er udgangspunktet at lønsikring ikke dækker ved uarbejdsdygtighed. Uarbejdsdygtighed omfatter f.eks. sygdom. Når du er syg vil du kunne få sygedagpenge, men hvis du også vil sikre dig udbetalinger fra en lønsikring i sygdomstilfælde, så er det vigtigt at du undersøger vilkår og betingelser nøje.

  Lønsikring fra f.eks. FRIE og Krifa dækker slet ikke ved sygdom.
  FTFa, MA A-kasse, Det Faglige Hus, Akademikernes A-kasse, CA A-kasse og Lærernes A-kasse er nogle af de A-kasser der dækker uarbejdsdygtighed.
  Andre (f.eks. Min A-kasse, NNF, HK og 3F m.fl) dækker en maksimal periode på 3 mdr. med sygdom.
  Generelt gælder dog selv for de A-kasser der dækker ved sygdom, at der er en del undtagelser, hvor de alligevel ikke dækker, det er f.eks. ved kræftsygdomme, psykiske lidelser, stress, ryglidelser, gravididtet, abort og fødsel. Endvidere dækker forsikringerne ikke hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en tidligere sygdom eller ulykke du har, eller burde have, oplyst om ved tegning af forsikringen.
  Ønsker du at være dækket i tilfælde corona (COVID-19), skal du være opmærksom på at der i vilkårene kan være nævnt at "epidemier" ikke dækkes af lønsikringen, det gælder bla. for FTFa lønsikring.
  FRIE har lavet midlertidige ændringer (forringelser) i forsikringsbetingelserne for nye forsikringstagere, som følge af COVID-19.

 • Dækkes ved tidsbestemt arbejde?
  Er du kontraktansat eller ansat kun til et bestemt projekt, så er din ansættelse tidsbestemt og du ved hvornår ansættelsen slutter. Normalt dækker Lønsikring ikke i disse tilfælde.
  Nogle A-kasser dækker slet ikke (f.eks. ASE, CA A-kasse, FRIE, FTFa og Krifa) når en ansættelse udløber planmæssigt, mens andre har en regel om at forsikringen dækker hvis din kontrakt er på min. 24 måneder, dog ofte med den yderligere betingelse at kontrakten skal have været forlænget mindst 2 gange (f.eks. i Min A-kasse og HK).
  I MA A-kasse og Akademikernes A-kasse er det et krav, at der på ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen er minimum 24 måneder tilbage af din tidsbegrænsede kontrakt.
  Bemærk, at for dem der dækker ved tidsbestemt arbejde, kan dækningsperioden/udbetalingen fra forsikringen være begrænset i forhold til den normale dækningsperiode.

 • Dækning hvis du selv siger dit job op?
  Normalt ønsker man at dække sig imod en situation hvor man bliver fyret fra sit arbejde (ufrivilligt arbejdsløs). Derfor dækker langt de fleste lønsikringer kun hvis du ikke har fået karantæne for selvforskyldt ledighed af a-kassen.
  Men der er en enkelt a-kasse (A-kassen FRIE), som under visse betingelser dækker også når du selv siger dit job op.
  FRIE dækker, men du får først udbetaling efter den opsigelsesperiode (min. 3 måneder) du ville have haft hvis din arbejdsgiver havde opsagt dig i stedet for. Også her er der nogle undtagelser du skal være opmærksom på. FRIE's lønsikring dækker ikke hvis din egen opsigelse af job skyldes "planlagt påbegyndelse af konkret fremadrettet begivenhed, som f.eks. uddannelsesstart, nyt job eller selvstændig virksomhed".

 • Mulighed for at få udbetaling fra lønsikring samtidig med deltidsjob?
  Det er ofte muligt at få udbetalt ydelser fra lønsikring samtidig med at du har et deltidsjob.
  Vilkårene herfor er f.eks. at du skal være berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, at din samlede indkomst (dagpenge, ydelser fra lønsikring samt indkomst fra arbejde) ikke må overstige 90% af din tidligere indkomst, og at der er tale om et deltidsjob hos en anden arbejdsgiver end der hvor du blev fyret fra.

Lønsikring for selvstændige

Det er langt fra alle A-kasser der tilbyder lønsikring til selvstændige. Nogle gør det - men så til en højere pris end for lønmodtagere (f.eks. Akademikernes A-kasse) eller på lidt andre vilkår (f.eks. AJKS).
Få andre A-kasser tilbyder lønsikring til selvstændige til samme pris som for lønmodtagere - det gælder bl.a. FTFa, DSA, ASE og MA A-kasse.
FRIE har en særlig "indtægtssikring" for selvstændige, hvor man kan få dækket op til kr. 20.000 oveni dagpengene pr. mdr.

Overvejer du at tegne lønsikring som selvstændig, så vær opmærksom på at for at kunne få udbetalinger fra lønsikring, kræves normalt at din virksomhed er erklæret konkurs eler solgt (og lukket).
Det er således ikke nok at du midlertidigt ophører med din virksomhed.
Som det gælder for lønsikring for lønmodtager, skal du også som selvstændig nøje se forsikringsvilkår/betingelser før du køber lønsikring.

Lønsikring for nyuddannede

Er du netop dimitteret og har fået dit første job?
Det kan være du synes lønsikring vil være en god ide. Nogle A-kasser har lidt bedre vilkår for dimittender end for andre lønmodtagere der tegner forsikringen.
Det gælder med hensyn til kravet om forudgående beskæftigelse før du kan gøre brug af forsikringen. For andre gælder som hovedregel at man skal have haft 12 måneders beskæftigelse før man kan gøre brug af lønsikringen.
Men nogle A-kasser, f.eks. Lærernes A-kasse og DSA har nedsat det krav til 6 måneder for dimittender.
Undersøg vilkår eller spørg A-kassen om de tilbyder særlige vilkår for dimittender.

Kollektive ordninger hos BUPL, HK og Socialpædagogerne

Når man melder sig ind i BUPL, Socialpædagogerne eller HK bliver man automatisk medlem af deres kollektive lønsikring. Det er obligatorisk og kan ikke fravælges.
Alle medlemmer betaler således til ordningen. Derfor er prisen - der går fra 38 til 79 kroner pr. måned for lønsikring - også betydeligt lavere i de tre fagforeninger i forhold til de individuelle produkter som tilbydes af de øvrige A-kasser. Men bemærk at man ved kollektive ordninger skal være medlem af både A-kasse og fagforening, for at være omfattet.
Af samme grund indgår BUPL, HK og SL ikke i vores sammenligning.

Forklaring og begreber

Vi har gennemgået alle 22 A-kasser for at se om de tilbyder lønsikring.
Som tidligere nævnt er der tre A-kasser der har en kollektiv ordning - de er ikke med i sammenligningen.

Der er derfor 19 A-kasser med i vores sammenligning, som du kan se i tabellen neden for.
Vi har taget udgangspunkt i følgende:
Ønsket dækning (udover dagpenge): kr. 10.000 pr. måned. Dækningsperiode: 12 mdr. Ønsket karens/selvrisiko: 1 mdr.

Begreber

 • Dækning: det er den udbetaling du vil have pr. måned udover dine dagpenge. I alle A-kasser kan du frit vælge dækning fra normalt ml. få tusinde kroner til op til 40.000 kroner oven i dagpengene. Det gælder naturligvis ikke for de A-kasser der har kollektive obligatoriske ordninger. Bemærk at du altid kun kan få dækket op til max. 80% eller 90% af din hidtidige indkomst inklusiv dagpengene.
  Generelt gælder at man kan få udbetalt fra forsikringen i op til 12 måneder i træk. I nogle A-kasser kan man få en billigere præmie ved kun at vælge udbetaling i 6 mdr.
 • Kvalificeringsperiode: det er den periode du skal have haft forsikringen inden du kan gøre brug af den.
 • Karens/selvrisiko: det er den periode (oftest 1 måned) du må vente, fra du bliver ledig til udbetalingen fra lønsikringen begynder. I nogle A-kasser kan man vælge at tegne forsikringen med en kortere eller længere selvrisiko-periode, eller helt uden selvrisiko.

Udover kvalificeringsperioden skal du være opmærksom på at stort set samtlige A-kasser har et krav om at du skal have haft lønarbejde i et vist antal timer pr. (f.eks. mindst 16 timer pr. uge) i minimum 12 sammenhængende måneder op til ledigheden før du kan få udbetaling fra lønsikringen. Se i forsikringsvilkårene eller spørg A-kassen herom, hvis du er i tvivl.

A-kasse Pris pr. mdr.
i 2020
Pris pr. mdr. i 2020
Dækning Kvalificerings-
periode
Selvrisiko/
Karens
Betingelser/
øvrigt
Online indmeldelse
FTF A-kasse
394kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn9 mdr.1 mdr. Udbetaling til 65 år.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om FTFa
ASE A-kasse
472kr. 2.000-50.000/max. 80% af løn. Kan vælges 3 eller 6 mdr. udbetaling9 mdr.3 ugerUdbetaling til 65 år
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om ASE
A-JKS
350kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 63 år. Bliv medlem
læs mere om AJKS
KRIFA
ca.
727
kr. 1.000-21.000/max. 90% af løn.12 mdr.1 mdr.Første 2 mdr. gratis. Udbetaling til 65 år. Fra 60+ på lidt andre vilkår.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om Krifa
Min A-kasse
344kr. 1.000-40.000/max. 80% af løn12 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65 år. Kan købes uden selvrisiko
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om Min-A
DFH A-kasse
ml.
650-
1300
kr. 1.000-40.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling9 mdr.15 dage
el. 1 mdr.
Bemærk! Pris afhænger af alder, bopæl og job.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om DFH
MA A-kasse
344kr. 2.000-30.000/max. 80% af løn.9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65,5 år.
Vilkår
Mere info
Læs mere om MA
CA A-kasse
415kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn.9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65 år. Kan købes uden selvrisiko.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om CA
DSA
182kr. 1.000-20.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.IngenUdbetaling til 65 år.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om DSA
DEF A-kasse
455kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af både El-fagets a-kasse og Dansk El-Forbund
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om EL-A
3F A-kasse
587kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af 3F og 3F's a-kasse.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om 3F
FOA A-kasse
383 kr. 1.000-14.000/max. 90% af løn. Kan vælge 3, 6 el. 12 mdr. udbetaling6 mdr.1, 2 eller
3 mdr.
Kræver at du er medlem af både FOA og FOAs a-kasse. Muligt at arbejde op til 14,8 timer om ugen.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om FOA
AKA
307kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 63 år.
Vilkår
Anbefales ikke
Se her hvorfor..
NNF A-kasse
587kr. 1-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Du skal være medlem af både NNF og NNF's A-kasse.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om NNF
DLF-A
260kr. 1.000-20.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.2 mdr.Udbetaling til 65 år.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om DLF-A
METAL-A
587kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Du skal være medlem af både Dansk Metal og Metals A-kasse.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om Metal
TL A-kasse
526kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af både TL og TL A-kasse. Kan købes uden selvrisiko.
Vilkår
Bliv medlem
Læs mere om TL
Frie
700kr. 1.000-20.000/max. 90% af løn.6 mdr.
midl. 12 mdr. p.g.a. Corona
=ops.-
varsel
fra arb.giver,
min. 3 mdr.
For at kunne tegne forsikringen skal du have mindst 3 måneders opsigelse fra arbejdsgiver. Bemærk forsikringen dækker også når du selv siger op, men selvrisikoen er altid svarende til arbejdsgivers opsigelsesvarsel uanset om det er dig der siger op.
Vilkår
Mere info
Læs mere om Frie
A-kassen LH
ca.
550
kr. 1.100-60.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.kan vælge
1, 2 eller
3 mdr.
Du skal være medlem af både Lederne organisation og A-kassen LH. Udbetaling til 63 år.
Vilkår
Ring til LH
Læs mere om LH

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2021 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Krifa

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og fagforening for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

De seneste nyheder

08.10.2021:
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft
Får betydning for A-kasserne og deres medlemmer. Se mere her..

07.10.2021:
Seneste statistik
Så mange medlemmer får sanktion af deres A-kasse Se opgørelse her..

09.09.2021:
Har du udsigt til 5.000 kr. mere i dagpenge?
Se om du opfylder kravene til at få mere i dagpenge, hvis regeringens forslag vedtages Se artikel her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler