Artikler

Dagpenge
A-kasse

Udfald af klagesager over A-kasser i 2022

Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

< Forrige | Indhold | Næste >

Andel omgørelser i afsluttede klagesager, herunder realudligning

Bemærk at figur 2 neden for viser de afsluttede sager, altså sager hvori Styrelsen har truffet en afgørelse i løbet af 2022. I 2022 blev der afsluttet 1.869 sager, heraf 1.703 klagesager der kan henføres til en konkret A-kasse. Resten var dispensationssager, forespørgsler samt 3 klagesager der ikke kunne henføres til en bestemt A-kasse.

Tabel 2 viste derimod antal nye klagesager der blev oprettet for hver enkelt A-kasse i løbet af 2022.

Figur 2 nedenfor viser de sager der har medført at afgørelsen fra A-kassen er blevet omgjort. Omgørelse betyder at sagen enten er blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling i A-kassen. Derudover vises der i figur 3 hvor stor en andel af omgørelserne der har medført at A-kassen er blevet pålagt at realudlige overfor medlemmet.

Hjemvisning
En hjemvisning betyder en underkendelse, som medfører at A-kassens afgørelse ophæves, og at det overlades til A-kassen at træffe ny afgørelse i sagen. Hjemvisning kan ske som følge af, at der mangler væsentlige oplysninger, at der er indkommet nye væsentlige oplysninger af betydning for A-kassens oprindelige afgørelse eller som følge af væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler. En hjemvisning er altså ikke nødvendigvis en kritik af A-kassens afgørelse.

Figur 2: Omgørelsesprocent i de i 2022 afsluttede klagesager

TOP-10 (Laveste omgørelsesprocent)

 • TL A-kasse12,50%
 • BUPL-A13,64%
 • Frie13,89%
 • AJKS15,38%
 • Lærernes A-kasse16,67%
 • AKA18,06%
 • Krifa18,10%
 • Det Faglige Hus18,10%
 • HK A-kasse19,08%
 • ASE A-kasse20,73%

BUND-10 (Højeste omgørelsesprocent)

 • NNF A-kasse55,56%
 • CA A-kasse40,00%
 • Metal A-kasse38,71%
 • DSA30,56%
 • 3F A-kasse29,84%
 • SL A-kasse27,78%
 • Din Faglige A-kasse26,32%
 • FTFa25,97%
 • FOA A-kasse25,92%
 • Lederne22,73%

CKA omgjorde gennemsnitligt a-kassernes afgørelser i 22,5 procent af klagesagerne i 2022. Det er en lille stigning i forhold til 2020 og 2021, hvor omgørelsesprocenten var henholdsvis 21 procent og 21,9 procent. Denne stigning skal ses i lyset af bl.a. dagpengereformen.

Der er en vis sammenhæng mellem omgørelsesprocenten og antallet af klagesager fra den enkelte a-kasse, idet a-kasser med få klagesager vil få en større omgørelsesprocent, når enkelte sager omgøres. Dette ses f.eks. ved at NNF kun havde 9 klagesager i 2022, hvoraf 5 blev omgjort. NNF blev derfor omgjort i 55,6 procent af deres sager.

Realudligning
CKA kan realudligne, hvis en manglende, mangelfuld eller forkert vejledning fra a-kassen har medført, at et medlem har mistet en ret. Ved realudligning stiller CKA medlemmet, som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal også være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstemmelse med en korrekt vejledning.

Andelen af realudligninger udgjorde 5,7 procent i 2022, hvilket var samme lave niveau som året før. Andelen var tidligere faldet kraftigt fra 13 procent i 2020 til 5,6 procent i 2021.

Figur 3: Andel af omgørelser der har medført realudligning

BUND-10 (Højeste andel med realudligning)

 • AJKS50,00%
 • Lærernes A-kasse25,00%
 • Din Faglige A-kasse20,00%
 • SL A-kasse20,00%
 • MA A-kasse15,79%
 • FTFa15,00%
 • Det Faglige Hus14,29%
 • FOA A-kasse14,29%
 • Metal A-kasse8,33%
 • HK A-kasse4,00%

< Forrige | Indhold | Næste >

Relateret indhold om A-kasse