Artikler

Dagpenge
A-kasse

Klager over A-kasser i 2022

Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2022 er nu klar.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

  • CKA oprettede færre nye klagesager i 2022 sammenlignet med årene før.
  • Sagsområdet "Rådighed og selvforskyldt ledighed" udgør over halvdelen af CKA's sager.
  • Andelen af a-kassernes afgørelser, som omgøres af CKA, fortsatte en svag stigning fra 21,9 procent i 2021 til 22,5 procent i 2022.
  • Andelen af realudligninger udgjorde 5,7 procent i 2022, hvilket var samme niveau som året før.
  • Der er givet kritik af a-kassernes sagsbehandling og/eller vejledning i 7,4 pct. af de afsluttede sager.

Det kan betale sig at klage

Ser vi på opgørelsen over hvor mange der får ret i at afgørelsen fra deres A-kasse ikke har været i orden, er det i hele 22,5% af tilfældene at klageinstansen enten ændrer A-kassen's afgørelse eller hjemviser sagen til fornyet behandling i A-kassen.
Den A-kasse der på den måde fik flest nederlag i klageinstansen i 2022 var NNF (55,5%). Derefter følger CA A-kasse (40,0%). Det Faglige Hus har på grund af stort medlemstal, naturligvis også klager, men kun i 18,1% af klagerne over Det Faglige Hus omgøres afgørelsen af klageinstansen.

Tilfælde hvor vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende

Klageinstansen kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstemmelse med en korrekt vejledning mv.

Generelt er antallet af realudligninger for alle A-kasser meget lavt, men de A-kasser der har haft flest sager med realudligning i 2022 er MA A-kasse (3 ud af 19 omgørelser), FTFa (3 ud af 20 omgørelser) samt Det Faglige Hus (3 ud af 21 omgørelser).

Kritik af A-kasserne

I forbindelse med afslutning af en klagesag i klageinstansen, kan klageinstansen tillige vælge at udtale kritik.
Klageinstansen udtaler kritik af a-kasserne, hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav.
Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag. De A-kasser der procentvis får mest kritik af sagsbehandlingen er Din Faglige A-kasse (20,0%) og Teknikernes A-kasse (16,7%). To af de store tværfaglige A-kasser (og "Gule fagforeninger") får kun sjældent kritik for deres sagsbehandling, nemlig Det Faglige Hus (i 1,3% af sagerne) og ASE (i 1,9% af sagerne).
De A-kasser der procentvis får mest kritik for deres vejledning af medlemmerne, er Din Faglige A-kasse (20,0%) og FTFa (14,6%), mens bl.a. 3F (0,7%), Min A-kasse (1,7%) og ASE (1,9%) kun sjældent får kritik for deres vejledning af medlemmerne.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene herunder.

side 2 Indledning

side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder

side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser

side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2022

side 6 Figur 2 og 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse, herunder realudligning

side 7 Figur 4 og 5: Kritik af A-kasserne, 2022

Næste >

Se klagestatistik for tidligere år: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Relateret indhold om A-kasse