Klager over A-kasserne i 2015

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2015. Bemærk, at der findes en nyere opgørelse, som du kan se her.
Du kan læse hele rapporten der stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

1. Centret har i 2015 fået flest klager fra medlemmer af HK-A, ASE, KRIFA og 3F.
2. Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2015.
Hvis man ser på antal klager pr. 1000 medlemmer har DANA og Det Faglige Hus de fleste klager.
3. De A-kasser der har haft den mest positive fremgang (=fald i antal klagesager) er især El-Faget's arbejdsløshedskasse, Min A-kasse, AJKS og Frie Funktionærer.
El-Faget's Arbejdsløshedskasse har således kun haft 2 klager i 2015, Frie Funktionærer har haft 11 klager. Det skal dog bemærkes at begge A-kasser er forholdsvis små og derfor er grundlaget ikke så stort at måle på.
Af de større A-kasser der har haft en positiv fremgang er især Min A-kasse, CA A-kasse og FTF-A.
4. De A-kasser der har haft den mest negative udvikling i antal klagesager (=stigning i antal klagesager) er især NNF-A, Socialpædagogernes A-kasse, Teknisk Landsforbund og 3F.
5. Hvis man ser på hvor ofte klageinstansen ændrer/omgører en afgørelse truffet af A-kassen, kan man sige at især a-kasserne "Frie Funktionærer", NNF-A, CA A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse og FOA klarer sig godt.
Med andre ord ser det ud til at særligt i de nævnte a-kasser foretages der en ordentlig og korrekt sagsbehandling.
De A-kasser der får flest af deres sager omgjort i klageinstansen er BUPL-A (21% af deres sager omgøres) og DANA (20% af deres sager omgøres).
6. De områder hvor medlemmerne af a-kasserne især klager er følgende:
1. Selvforskyldt ledighed (afslag, ophør og udeblivelse)
2. Rådighedskravet og
3. Arbejde og indtægters betydning.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene herunder.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2015
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse
side 7 Figur 2: Centrets omgørelser af a-kassernes afgørelser og a-kassernes andel af klagesager i 2015
side 8 Definitioner og afgrænsninger
side 9 Bilag 1: Oversigt over oprettede sager fordelt på emner
side 10 Bilag 2: Oversigt over medlemmer, ledige og oprettede klagesager i 2015 fordelt på a-kasser

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?