A-kasse - klagesager fordelt på a-kasser og sagstyper

Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.

CKA har i 2021 fået flest sager fra medlemmer af ASE, DFH og HK. Sager fra disse 3 a-kasser udgjorde således næsten 1/3 af samtlige sager i CKA i 2021.

Antallet af forespørgsler er forholdsvist stabilt gennem årene, men andelen er steget i 2021, som følge af faldet i antallet af klage-/dispensationssager.

Der er stor forskel på, hvordan klagesager og forespørgsler fordeler sig på a-kasserne, og der er således ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af forespørgsler fra den enkelte a-kasse.

I 2021 blev lidt under 2/3 af forespørgslerne modtaget fra a-kasserne. Resten blev modtaget fra borgere eller andre interessenter (i Tabel 2 angivet som ”Uden a-kasse”).

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2021 2020 2019  
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler
3F A-kasse 185 7 211 4 253 10
AJKS 21 0 19 1 35 1
Akademikernes A-kasse 186 5 219 4 294 12
ASE A-kasse 235 6 227 5 262 12
Byggefagenes A-kasse - - 5 0 3 0
BUPL A-kasse 25 2 32 0 33 0
CA A-kasse 21 0 35 1 51 0
DANA A-kasse - - - - 37 1
Dansk El-forbund - - 11 1 10 0
Det Faglige Hus 234 9 312 9 365 5
Din Sundhedsfaglige A-kasse 29 1 30 0 45 1
Din Faglige A-kasse 18 0 - - - -
FOA A-kasse 92 0 137 1 186 1
A-kassen FRIE 43 6 45 0 18 1
FTF A-kasse 74 2 105 2 124 1
HK A-kasse 209 5 170 2 219 2
KRIFA

139 2 181 1 205 4
Lærernes A-kasse 45 0 85 1 89 1
Lederne A-kasse 82 4 104 9 89 5
MA A-kasse 102 6 148 2 143 3
METAL A-kasse 89 1 91 2 80 6
MIN A-kasse 170 3 148 1 135 1
NNF A-kasse 33 1 32 3 173 1
Socialpædagogerne 14 1 18 1 32 0
Teknikernes A-kasse

21 1 23 0 32 0
Uden A-kasse 4 38 7 58 7 40
I alt

2.071 100 2.395 108 2.920 108

Der har i hele den målte periode (2019-2021) været et faldende antal klager total set. Hvor der i 2019 blev indgivet 3.028 klager over A-kasser, var det tal i 2021 faldet til 2.171.

Gennemsnitligt er der kommet 0,89 klager pr. 1.000 a-kassemedlemmer.

Det reelle billede af hvor utilfredse medlemmerne er med deres A-kasse, kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.

< Forrige | Indhold | Næste >