Artikler

Dagpenge
A-kasse

A-kasse - klagesager fordelt på a-kasser og sagstyper

Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype. I 2022 blev der oprettet i alt 1.990 sager.

CKA har i 2022 fået flest sager fra medlemmer af ASE, DFH og Akademikernes A-kasse. Sager fra disse 3 a-kasser udgjorde næsten 1/3 af samtlige sager i CKA i 2022.

Antallet og andelen af forespørgsler faldt i 2022 efter at have været forholdsvist stabilt gennem årene.

Som det fremgår af tabel 2, er der stor forskel på, hvordan henholdsvis klagesager og forespørgsler fordeler sig på a-kasserne. Der er i øvrigt ikke sammenfald mellem antallet af klagesager og antallet af forespørgsler fra den enkelte a-kasse.

I 2022 blev lidt under halvdelen af forespørgslerne modtaget fra a-kasserne. Resten blev modtaget fra borgere eller andre interessenter (angivet som ”uden A-kasse” i tabel 2). Dette er et stort fald i forhold til, at det normalt er ca. 2/3 af forespørgslerne, der kommer fra a-kasserne.

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2022 2021 2020  
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler
3F A-kasse 166 3 185 7 211 4
AJKS 23 0 21 0 19 1
Akademikernes A-kasse 177 2 186 5 219 4
ASE A-kasse 223 5 235 6 227 5
Byggefagenes A-kasse - - - - 5 0
BUPL A-kasse 27 0 25 2 32 0
CA A-kasse 23 0 21 0 35 1
Dansk El-forbund - - - - 11 1
Det Faglige Hus 212 8 234 9 312 9
Din Sundhedsfaglige A-kasse 43 0 29 1 30 0
Din Faglige A-kasse 22 0 18 0 - -
FOA A-kasse 76 1 92 0 137 1
A-kassen FRIE 43 0 43 6 45 0
FTF A-kasse 91 1 74 2 105 2
HK A-kasse 160 2 209 5 170 2
KRIFA

133 2 139 2 181 1
Lærernes A-kasse 33 1 45 0 85 1
Lederne A-kasse 93 6 82 4 104 9
MA A-kasse 120 2 102 6 148 2
METAL A-kasse 73 0 89 1 91 2
MIN A-kasse 119 2 170 3 148 1
NNF A-kasse 17 0 33 1 32 3
Socialpædagogerne 23 0 14 1 18 1
Teknikernes A-kasse

19 0 21 1 23 0
Uden A-kasse 3 36 4 38 7 58
I alt

1.919 71 2.071 100 2.395 108

Der har i hele den målte periode (2020-2022) været et faldende antal klager total set. Hvor der i 2020 blev indgivet 2.395 klager over A-kasser, var det tal i 2022 faldet til 1.919.

Gennemsnitligt er der kommet 0,84 klager pr. 1.000 a-kassemedlemmer.

Det reelle billede af hvor utilfredse medlemmerne er med deres A-kasse, kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.

< Forrige | Indhold | Næste >

Relateret indhold om A-kasse