A-kasser i København

Der er 20 A-kasser der har kontoradresse i København. Det er HK, FTFa, 3F, FOA, Din Sundhedsfaglige A-kasse, Min A-kasse, Krifa A-kasse, Lærernes A-kasse, Byggefagenes A-kasse, El-fagets A-kasse, Akademikernes A-kasse, Dansk Metal, BUPL-A, NNF, Socialpædagogerne, ASE A-kasse, Teknisk Landsforbund, AJKS, Lederne (åbent efter aftale) og MA A-kasse (Frederiksberg).

3F har udover deres hovedkontor på Kampmannsgade, også en 3F København afdeling, samt afdelinger for særlige faggrupper på forskellige adresser i København.

FOA har udover deres hovedkontor på Staunings Plads i Kbh. V, også afdelinger i Valby (PMF/KLS), København Ø (LFS/PMF) og Frederiksberg (FOA SOSU).

BUPL har i København adresser for Forbundskontoret, A-kassen og BUPL Hovedstaden.

Krifa har to afdelinger i København, "København Nord" og "København Syd".

Dansk Metal har udover hovedafdelingen på Molestien i SV også en afdeling i København V (Metal Hovedstaden).

El-forbundet har udover hovedafdelingen på Nyropsgade 14, København V., også en afdeling i København N (Dansk El-Forbund København).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i København

I København kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA A-kasse, Socialpædagogernes A-kasse, BUPL A-kasse, MA A-kasse og FTFa.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

HK A-kasse

Weidekampsgade 8,
2300 København
hjemmeside

FTFa

Snorresgade 15,
2300 København
hjemmeside

3F A-kasse

Kampmannsgade 4,
1790 København V
hjemmeside

DSA A-kasse

Skt. Annæ Plads 30,
1250 København K
hjemmeside

Min A-kasse

Ramsingsvej 28 A,
2500 Valby
hjemmeside

Krifa Kbh. Nord

Lyngbyvej 20, 2. sal,
2100 København Ø
hjemmeside

Krifa Kbh. Syd

Ellebjergvej 50, 3.sal tv,
2450 København SV
hjemmeside

Lærernes A-kasse

Kompagnistræde 32,
1018 København K
hjemmeside

Akademikernes

Vester Farimagsgade 13,
1606 København
Læs om Akademikernes

Dansk Metal og NNF

Molestien 7,
2450 København SV
Dansk Metal
NNF A-kasse

SL A-kasse

Brolæggerstræde 9,
1211 København K
hjemmeside

ASE A-kasse

Frederikskaj 4,
2450 København
Læs om ASE

TL A-kasse

Nørre Voldgade 12,
1358 København
hjemmeside

AJKS

Gl. Strand 46,
1202 København K
hjemmeside

Lederne

Vermlandsgade 65,
2300 København S
hjemmeside

MA A-kasse

Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
hjemmeside

FOA Hovedkontor

Staunings Plads 1-3,
1790 København V
hjemmeside

BUPL-A

Sundkrogsgade 15,
2100 København Ø
hjemmeside

BFA A-kasse
El-forbundet

Nyropsgade 14,
1602 København V
BFA A-kasse
El-fagets A-kasse

Facts om ledighed i København kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 4,6%
Antal bruttoledige: 16.270

Udvikling i ledighed det seneste år i København

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 333 10.5%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -30 (3.8%)
Magistre (MA) 87 5.5%
Økonomer (CA) 67 8.0%
Fag og Arbejde (FOA) 12 2.9%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 26 17.4%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 120 10.0%
Lærere (DLF-A) 10 4.1%
Socialpædagoger (SLA) -3 (3.3%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 20 2.0%
Byggefagenes a-kasse -1 (0.9%)
El-faget 13 52.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 53 5.6%
Fødevareforbundet (NNF) 7 58.3%
Metalarbejdere 7 7.8%
Ledere 25 8.7%
Teknikere -17 (5.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 6 1.1%
Selvstændige (DANA) -4 (6.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -42 (8.1%)
Det Faglige Hus A-kasse 8 1.8%
A-kassen FRIE 32 41.6%
Kristelig a-kasse 7 0.9%

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?