Danmarks bedste guide om A-kasse

Priser og information om alle 24 A-kasser

Find alt der er vigtigt at vide når du skal vælge A-kasse. Eller vælg bare den billigste. Det er op til dig, men vores guider og sammenligninger af alle de 24 danske A-kasser kan forhåbentlig give dig et godt grundlag.

Den billigste A-kasse i 2019 er igen Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA).
Det skyldes at DSA er billige til at administrere og dermed bliver din pris for medlemskab lavere.

DSA og nogle andre A-kasser optager kun medlemmer fra nogle bestemte fag, men du kan uanset hvilken faggruppe du tilhører blive medlem af en tværfaglig A-kasse.
En A-kasse er tværfaglig hvis der under kolonnen "Optager" står "Alle".
FTFa er i 2019 den billigste tværfaglige A-kasse.

Find hurtigt den billigste A-kasse i vores prisoversigt

A-kasse Optager Pris
pr.mdr.
i 2019
Eksempler på
medlemmer
Har kontor i Medlemsudv. 2018/
medlemmer pr.
1/4-2019
Online indmeldelse/
Læs mere
Frie Alle 479 kontorfunktionærer Odense + mødesteder efter aftale +0,3%
22.789
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DFH A-kasse Alle 476 Ingen typiske medlemsgrupper. 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby +6,8%
126.013
Bliv medlem

Læs mere om DFH
MA A-kasse Alle 489 Humanister og scient.er. Dækker: humaniora, naturvidenskab, samf.videnskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi, pædagogik. København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) +1,5%
62.957
Bliv medlem

Læs mere om MA
Min A-kasse Alle 470 IT, sælgere, urmagere og optikere. 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia -0,5%
83.279
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
CA A-kasse Busi-
ness
fag
489 Akademikere inden for økonomi, regnskab, finans, marketing, kommunikation, HR, IT. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte +3,7%
50.207
Bliv medlem

Læs mere om CA
HK A-kasse Nogle
fag
492 Kontoransatte, butiksansatte HK har afdelinger over hele landet +1,0%
175.370
Bliv medlem

Læs mere om HK
A-JKS Komm.
udd.
455 Journalister, kommunikatører, translatører, fotografer København og Aarhus +2,7%
22.181
Bliv medlem

læs mere om AJKS
DANA Selv-
stæn-
dige
591 Selvstændige Værløse -5,2%
18.298
Bliv medlem

Læs mere om Dana
DSA Nogle
fag
438 Bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker København, Aarhus, Aalborg, Fredericia +2,7%
88.496
Bliv medlem

Læs mere om DSA
BUPL-A ét fag 445 Pædagoger BUPL har afdelinger over hele landet +2,4%
55.464
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
DLF-A ét fag 452 Folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere 5 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus +0,8%
67.989
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
SL A-kasse ét fag 459 Socialpædagoger 10 byer, bl.a. København, Aarhus, Esbjerg, Odense +1,1%
33.559
Bliv medlem

Læs mere om SL
TL A-kasse Nogle
fag
493 har videregående uddannelse inden for teknik, design eller byggeri. 9 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +1,5%
22.207
Bliv medlem

Læs mere om TL
FOA A-kasse Nogle
fag
506 Sosu-assistenter, Social- og sundhedshjælpere, Dagplejere, pæd.medhjælpere, Sygehjælpere. FOA har afdelinger i hele landet -0,5%
138.636
Bliv medlem

Læs mere om FOA
BFA A-kasse Nogle
fag
507 Blikkenslagere, skorstensfejere, vvs-uddannede, tagdækkere, malere. Se de
enkelte
forbund
+0,4%
14.730
Bliv medlem

Læs mere om BFA
AKA Nogle
udd
440 Ingeniører, jurister, økonomer, læger, tandlæger, arkitekter og dyrlæger 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +4,0%
208.297
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
3F A-kasse Nogle
fag
508 industri, transport, offentligt ansatte (især serviceområder), byggeri, landbrug, privat service/hotel & restauration. 3F har afdelinger over hele landet -0,3%
220.159
Bliv medlem

Læs mere om 3F
METAL-A Nogle
fag
506 Auto, guld- og sølvsmede, IT og tele, Maritim, Bygge og anlæg, Industri METAL har afdelinger over hele landet -0,6%
64.219
Bliv medlem

Læs mere om Metal
DEF A-kasse ét fag 510 Elektrikere 12 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus +0,9%
18.629
Bliv medlem

Læs mere om EL-A
NNF A-kasse Nogle
fag
501 Bagere, slagtere, mejerister 13 byer, bl.a. København, Ringsted, Rønne -0,9%
15.689
Bliv medlem

Læs mere om NNF
A-kassen LH LedereLede-
re
464 Ledere København + mødesteder i 6 byer (se kort) +1,4%
114.391
Ring til LH

Læs mere om LH
KRIFA Alle 485 Ingen typiske medlemsgrupper 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense -1,1%
161.675
Gul (info)

Læs mere om Krifa
FTF A-kasse Alle 448 Bank og forsikring, handelsskolelærere, socialrådgivere, politifolk,
prof.bachelor, erhvervsakademi.
København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) +2,2%
126.763
Læs mere om FTFa
Ase A-kasse Alle 493 Selvstændige København + mødesteder efter aftale -2,7%
142.043
Gul (info)

Læs mere om ASE

Opgørelsen af medlemstal og medlemsudvikling omfatter alle betalende medlemmer (fuldtids- eller deltidsforsikret). Kontingentfritagede medlemmer, som især er studerende med gratis medlemskab er således ikke medtaget.
Medlemsudvikling er for perioden 01.01.2018-01.08.2018.


Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr.". Kan ses når du i tabellen vælger flere oplysninger (det lyseblå + symbol) for hver enkelt A-kasse - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser ved at bruge links der vises når du vælger flere oplysninger (det lyseblå + symbol) for hver enkelt A-kasse .

Den bedste A-kasse?

Hvordan finder du så den bedste A-kasse for dig?
Er du prisbevidst og kun ønsker A-kasse (ikke fagforening) kan du roligt vælge den billigste A-kasse, du kan blive medlem af. Det skyldes at dagpengeforsikring og vilkårene er fastlagt i lovgivningen, og A-kasserne skal udbetale dagpenge i henhold til reglerne.
Er du i tvivl om du kan blive medlem kan du altid vælge en A-kasse i oversigten oven for, som "optager Alle".

Vil du undersøge nærmere hvem der er den bedste A-kasse, eller se vores bud herpå, kan du læse vores særlige artikel "Den bedste A-kasse".

Hvor meget kan du få i dagpenge fra din A-kasse?

Bliver du ledig og søger om dagpenge fra din A-kasse, er der to faktorer der afgør hvor meget du kan få i dagpenge. Dels er det din hidtidige indtægt. Det er således at du maksimalt kan få 90% af din hidtidige indtægt i dagpenge fra din A-kasse. Når din A-kasse skal lave denne beregning vil de bruge dine bedste 12 måneder (de 12 måneder med størst indtægt) ud af de sidste 24 måneder.
Der er ikke noget mindste dagpengebeløb du kan få - til gengæld er der en maksimal dagpengesats afhængig af hvilken medlemsgruppe i A-kassen du tilhører.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse?

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig ved at bruge link "Bliv medlem" ud for den pågældende A-kasse i tabellen eller bruge link til A-kassen's hjemmeside under "Læs mere".

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig ved at bruge link "Bliv medlem" ud for den pågældende A-kasse i tabellen.

Artikler om A-kasse og dagpenge

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Folketinget vedtager opholdskrav for ret til dagpenge

20-12-2018:
Fra 1. januar 2019 indføres der et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge. Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Opholdskravet indfases over tre år således:
Ansøger du om dagpenge i 2019 skal du have opholdt dig i Danmark (eller et andet EU/EØS-land) i mindst 5 ud af de sidste 12 år for at være berettiget til dagpenge.
I 2020 vil kravet være 6 ud af de sidste 12 år, og fra 2021 er kravet 7 ud af de sidste 12 år.
Reglen gælder for alle A-kasse medlemmer, herunder dimittender.

Med opholdskravet kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til fem år, uden at de mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Regeringen har annonceret at de har en overgangsordning klar vedrørende krav på ydelser (herunder dagpenge) i tilfælde af "no-deal" Brexit.
Overgangsordningen bliver gennemført ved lov, og træder i kraft den 30. marts 2019, eller hvis der sker en forlængelse af seneste udtrædelse af EU, så på denne dato.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensern af et evt. "no-deal" Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 03.12.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Finanslov 2020: Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afskaffe opholdskravet for ret til dagpenge Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29.07.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på erhvervsakademiuddannelserne, blandt andet på finansøkonom og Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20.06.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat fremover får en kollektiv lønsikring. Læs mere...

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29.05.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan defineres som højt kvalificeret udenlandsk Læs mere...

Flere medlemmer i fagforeningerne i forhold til sidste år

Udgivet den 28.05.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Fagforeningerne havde 31. december 2018 registreret 1.862.700 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 41.700 medlemmer flere end året før - Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 05.04.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job. Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?