-kasser.dk

Få mest værdi

Oversigt over A-kasser for studerende

Du er her: A-kasser (.dk) >> Studerende >> Oversigt over A-kasser for studerende

Går du på en erhvervsuddannelse, har vi lavet en speciel guide for dig, som du kan se her.

Går du på en professionsbacheloruddannelse - så se længere nede på denne side.

A-kasser for studerende på universitet eller anden højere læreanstalt

Der findes i Danmark 4 A-kasser der især er rettet mod studerende på en lang videregående uddannelse. Det er MA A-kasse, Akademikernes, CA A-kasse og A-JKS. Der er dog også andre A-kasser der optager både studerende og nyuddannede på de lange videregående uddannelser. F.eks. har "Min A-kasse" mange medlemmer fra IT-relaterede uddannelser. Min A-kasse har et tæt og integreret samarbejde med PROSA (fagforbundet for it-professionelle), for at kunne tilbyde viden og hjælp på tværs af fagforening og a-kasse.

  

MA A-kasse


"MA A-kasse" oplyser at de er specialister inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

MA A-kasse optager alle universitetsstuderende som medlemmer. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle der har en universitetsuddannelse eller studerer.
Som studerende kan du benytte dig af de gratis tilbud - bl.a. branche-arrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg.

A-kasser.dk anbefaler ikke MA A-kasse, da det er den A-kasse der har flest klager af alle 22 A-kasser.

  

Akademikernes A-kasse

Læs mere om Akademikernes A-kasse
De klart største medlemsgrupper i Akademikernes A-kasse er DJØF'ere og ingeniører.
Men Akademikernes A-kasse er via A-kassen's samarbejde med fagforeninger, også det rigtige valg for bl.a. tandlæge-studerende, bibliotekar-studerende, psykolog-studerende, dyrlæge-studerende, teologi-studerende, arkitekt-studerende og lægestuderende.

A-kasser.dk anbefaler ikke Akademikernes A-kasse, da de klarer sig dårligt i loyalitetsundersøgelse, er udsat for kritik af vejledning, ligesom de har haft en dårlig sag med misbrug af medlemmernes penge.

  

CA A-kasse


"CA A-kasse" er for alle "business"-studerende
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder/studerer inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.

  

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

AJKS-A er for de studerende der senere skal arbejde som professionel i medie- og kommunikationsbranchen, f.eks. journaliststuderende.

  

Det tilbyder A-kasser de studerende på universiteter

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2021/
medlemmer pr.
1/1-2022
Online indmeldelse/
Læs mere
MA A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) +3,2%
80.652
Mere info

Læs mere om MA
CA A-kasse
Busi-
ness
udd.
Gratis i 5 år lang videregående business udd. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte +0,1%
67.093
Mere info

Læs mere om CA
Akademikernes
A-kasse
Akademik.
A-kasse

Læs mere om Akademikernes A-kasse
Bl.a.
jura
økonomi
arkitekt
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +2,9%
277.340
Anbefales
ikke

Se her hvorfor..

A-kasser for studerende på professions-
bacheloruddannelse

Der tilbydes professionsbacheloruddannelser inden for rigtig mange forskellige fagområder. Derfor kan vi ikke lave en samlet oversigt der fortæller hvilken A-kasse de enkelte bacheloruddannelser mest naturligt hører til, men vi har i oversigten neden for medtaget nogle af de A-kasser der har flest bachelor-studerende som medlemmer, og vi har prøvet at dække de fleste fagområder.


"Min A-kasse" har et tæt samarbejde med PROSA (fagforbund for it-professionelle) og er derfor et godt valg for alle studerende med interesse for IT.

Min A-kasse er også en A-kasse for studerende inden for salg og marketing, via deres tætte samarbejde med "Business Danmark" (fagforening med speciale i salg og marketing).

Min A-kasse optager dog alle studerende som medlemmer, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du senere måtte få.


"FTF A-kasse" er for alle studerende men har flest studiemedlemmer fra mellemlange uddannelser, som f.eks. professionsbachelor og erhvervsakademi.
FTF er hovedorganisationen for 58 faglige organisationer, som dækker de erhverv som professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser oftest er rettet mod.
Når du er færdiguddannet er FTF-A en af de billigste A-kasser.


"HK A-kasse" er især for studerende på administrative uddannelser.
HK har mange medlemmer, som er under uddannelse. De er enten elever på skole eller er i praktik, eller de er studerende på en af de videregående uddannelser indenfor HK’s område.
De fleste tager en erhvervsuddannelse indenfor det merkantile område, men der er også mange uddannelser indenfor medieproduktion, foruden laboranter, tandklinikassistenter, specialuddannelser indenfor offentlig administration og mange andre.

DSA (Din sundhedsfaglige A-kasse) er for dem der studerer til sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og jordemoder.

Lærernes A-kasse er ikke overraskende for lærerstuderende.

BUPL A-kasse er for pædagogstuderende.

  

Det tilbyder FTF-A og Min A-kasse de studerende

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2021/
medlemmer pr.
1/1-2022
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) +2,2%
149.753
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia -0,9%
89.046
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om Min-A

Sammenlign
A-kasser

Lige nu Få gave til 250 kr

MA A-kasse + DM

Er du under 30 år og studerer på Uni? Få både gratis A-kasse og fagforening
Bliv medlem Læs mere om MA A-kasse

FTFa A-kasse

Optager alle studerende uanset uddannelse. 5 års gratis medlemskab.
Bliv medlem Læs mere om FTFa
Studerer du IT eller salg/marketing, så er Min A-kasse det rigtige
Bliv medlem Læs mere om Min A-kasse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 13.836 pr. måned. Som forsørger kan du få kr. 15.868. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

15.05.2022:
Akademikernes A-kasse mister studiemedlemmer
Akademikernes A-kasse har fra marts 2021 til marts 2022 mistet ca. 2.000 studiemedlemmer, mens andre A-kasser for studerende (som FTFa og MA A-kasse) i samme periode har fået flere studerende som medlemmer.

04.03.2022:
Forringelser for dimittender udskudt til oktober 2023
Den af Regeringen i september 2021 fremsatte reformpakke, der bl.a indebar nedsættelse af dimittendsatsen samt forkortelse af dagpengeperioden for dimittender, kan ikke vedtages før efter et nyt folketingsvalg. Dermed kan ændringerne tidligst træde i kraft i oktober 2023. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler
Se alle artikler