A-kassernes Lønsikring - hvad tilbyder de?

Stadig flere har lønsikring

Lønsikring - som en ekstra dækning udover A-kasse medlemskab (dagpenge) - bliver mere og mere populært blandt danskerne.
Den seneste opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension viste at der pr. 1 . januar 2018 var 273.000 der havde tegnet en lønsikring.
Det skal dog nævnes at en del af stigningen skyldes at nogle fagforeninger (BUPL, DSA og Socialpædagogerne) har kollektive obligatoriske ordninger, som man automatisk er medlem af, hvis man er medlem af den pågældende fagforening.

Hvem kan købe lønsikring gennem A-kasse?

Hvis du vil tegne en af de lønsikringer vi gennemgår i vores undersøgelse, skal du være medlem af - eller skifte A-kasse til - den pågældende A-kasse.
De A-kasser der har fagforening tilknyttet (f.eks. 3F, El-forbundet, BFA, FOA, NNF, HK m.fl) kræver at du er medlem af både deres A-kasse og fagforening før du kan købe lønsikring.
Derudover har de forskellige A-kasser forskellige grænser for hvor gammel du højst må være før du kan købe lønsikring. Det svinger fra højst 54 år (ASE, Akademikernes A-kasse, AJKS, CA A-kasse) til 60 år (FTFa, Krifa, Min A-kasse, MA A-kasse).

Der findes tillige andre muligheder for at tegne lønsikring, f.eks. gennem de traditionelle forsikringsselskaber, men vores opfattelse er at du opnår den bedste dækning for pengene ved at købe lønsikring gennem A-kassen, som et supplement til de dagpenge, du kan få med et A-kasse medlemskab.

Find den billigste lønsikring gennem A-kasse. Se tabel

Eksempel på lønsikring via A-kasse: Lønsikring med dækning på 10.000 kr. udover dagpenge, det vil sige ialt kr. 28.866 (i 2019) ved at blive medlem af FTF A-kasse og derefter købe deres lønsikring. Pris for A-kasse+lønsikring kr. 773 pr. måned i 2019.
Alle kan blive medlem af FTF A-kasse, uanset job eller uddannelse.
Ønsker du at skifte fra en anden A-kasse, skal du blot gøre FTFa opmærksom på det når du foretager din online-indmeldelse.

Kontingent til A-kasse og præmie for lønsikring kan begge trækkes fra i skat.

Vigtigt at afklare sine behov og se på forsikringsvilkår...

Som det ses i vores oversigt neden for tilbyder næsten alle A-kasser også lønsikring til deres medlemmer.
Men er det en god ide at tegne en lønsikring og hvad er det man skal være opmærksom på?

Vær opmærksom på forsikringsvilkår
De A-kasser der tilbyder lønsikring gør det i samarbejde med et forsikringsselskab, som kan være f.eks. TopDanmark eller ALKA.
Man skal før man tegner lønsikring sætte sig nøje ind i forsikringsvilkårene. Vilkårene kan indeholde forskellige undtagelser og forbehold m.m., som gør at man måske alligevel ikke kan få udbetalinger fra forsikringen, selvom man troede man var dækket.

Forsikringen skal passe til din situation og dine behov
Ligesom når man tegner en indboforsikring, så skal en lønsikring også bedst muligt dække de behov man har.

 • Alder
  Det kan være din alder du skal være opmærksom på - der er således forskel melem A-kasserne på hvor høj alder de accepterer for at udbetale fra forsikringen. Det går fra 60 år (bl.a. ASE og Det Faglige Hus) til 65 år (bl.a. FTFa, Min A-kasse og MA A-kasse).

 • Dækning ved sygdom

  Der er forskel på om forsikringerne dækker ufrivillig arbejdsløshed der skyldes (midlertidig) "uarbejdsdygtighed". En af betingelserne for at få udbetalinger fra en lønsikring er at man skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor er udgangspunktet at lønsikring ikke dækker ved uarbejdsdygtighed. Uarbejdsdygtighed omfatter f.eks. sygdom. Når du er syg vil du kunne få sygedagpenge, men hvis du også vil sikre dig udbetalinger fra en lønsikring i sygdomstilfælde, så er det vigtigt at du undersøger vilkår og betingelser nøje.

  Lønsikring fra f.eks. ASE, FRIE og Krifa dækker slet ikke ved sygdom.
  FTFa, MA A-kasse, Det Faglige Hus, Akademikernes A-kasse, CA A-kasse og Lærernes A-kasse er nogle af de A-kasser der dækker uarbejdsdygtighed.
  Andre (f.eks. Min A-kasse, NNF, HK og 3F m.fl) dækker en maksimal periode på 3 mdr. med sygdom.
  Generelt gælder dog selv for de A-kasser der dækker ved sygdom, at der er en del undtagelser, hvor de alligevel ikke dækker, det er f.eks. ved kræftsygdomme, psykiske lidelser, stress, ryglidelser, gravididtet, abort og fødsel. Endvidere dækker forsikringerne ikke hvis uarbejdsdygtigheden skyldes en tidligere sygdom eller ulykke du har, eller burde have, oplyst om ved tegning af forsikringen.


 • Dækkes ved tidsbestemt arbejde?

  Er du kontraktansat eller ansat kun til et bestemt projekt, så er din ansættelse tidsbestemt og du ved hvornår ansættelsen slutter. Normalt dækker Lønsikring ikke i disse tilfælde.
  Nogle A-kasser dækker slet ikke (f.eks. FRIE, FTFa og Krifa) når en ansættelse udløber planmæssigt, mens andre har en regel om at forsikringen dækker hvis din kontrakt er på min. 24 måneder, dog ofte med den yderligere betingelse at kontrakten skal have været forlænget mindst 2 gange (f.eks. i Min A-kasse og HK).
  I MA A-kasse dækker deres lønsikring dog kontraktansatte med ansættelse helt ned til 12 måneder.


 • Dækning hvis du selv siger dit job op?
  Normalt ønsker man at dække sig imod en situation hvor man bliver fyret fra sit arbejde (ufrivilligt arbejdsløs). Derfor dækker langt de fleste lønsikringer kun hvis du ikke har fået karantæne for selvforskyldt ledighed af a-kassen.
  Men der er en enkelt a-kasse (A-kassen FRIE), som under visse betingelser dækker også når du selv siger dit job op.
  FRIE dækker, men du får først udbetaling efter den opsigelsesperiode (min. 3 måneder) du ville have haft hvis din arbejdsgiver havde opsagt dig i stedet for. Også her er der nogle undtagelser du skal være opmærksom på. FRIE's lønsikring dækker ikke hvis din egen opsigelse af job skyldes "planlagt påbegyndelse af konkret fremadrettet begivenhed, som f.eks. uddannelsesstart, nyt job eller selvstændig virksomhed".

Lønsikring for selvstændige

Det er langt fra alle A-kasser der tilbyder lønsikring til selvstændige. Nogle gør det - men så til en højere pris end for lønmodtagere. Det gælder f.eks. Akademikernes A-kasse.
Få andre A-kasser tilbyder lønsikring til selvstændige til samme pris som for lønmodtagere - det gælder bl.a. FTFa, DSA, ASE og MA A-kasse.

Overvejer du at tegne lønsikring som selvstændig, så vær opmærksom på at for at kunne få udbetalinger fra lønsikring, kræves normalt at din virksomhed er erklæret konkurs.
Det er således ikke nok at du midlertidigt ophører med din virksomhed.

Lønsikring for nyuddannede

Er du netop dimitteret og har fået dit første job?
Det kan være du synes lønsikring vil være en god ide. Nogle A-kasser har lidt bedre vilkår for dimittender end for andre lønmodtagere der tegner forsikringen.
Det gælder med hensyn til kravet om forudgående beskæftigelse før du kan gøre brug af forsikringen. For andre gælder som hovedregel at man skal have haft 12 måneders beskæftigelse før man kan gøre brug af lønsikringen.
Men nogle A-kasser, f.eks. Lærernes A-kasse og DSA har nedsat det krav til 6 måneder for dimittender.
Undersøg vilkår eller spørg A-kassen om de tilbyder særlige vilkår for dimittender.

Kollektive ordninger hos BUPL, DSA og Socialpædagogerne

Når man melder sig ind i BUPL eller Socialpædagogerne bliver man automatisk medlem af deres kollektive lønsikring. Det er obligatorisk og kan ikke fravælges.
Alle medlemmer betaler således til ordningen. Derfor er prisen - henholdvis 38 og 46 kroner pr. måned for lønsikring - også betydeligt lavere i de to fagforeninger i forhold til de individuelle produkter som tilbydes af de øvrige A-kasser. Af samme grund indgår BUPL og SL ikke i vores sammenligning.
DSA tilbyder en individuel lønsikring, samtidig med at de gennem DSA's 6 tilknyttede faglige organisationer tilbyder en kollektiv lønsikring.

Velkomstrabat hos nogle få A-kasser

I "Det Faglige Hus" får man de første 6 måneders præmie til halv pris. Hos KRIFA A-kasse får man de første 3 måneder helt gratis.

Forklaring og begreber

Vi har gennemgået alle 24 A-kasser for at se om de tilbyder lønsikring.
Som tidligere nævnt er der to A-kasser der har en kollektiv ordning - de er ikke med i sammenligningen. DANA og Byggefagenes A-kasse tilbyder slet ikke lønsikring, mens ASE kun tilbyder lønsikring med 3 eller 6 måneders udbetalingsperiode. Vores undersøgelse omfatter kun lønsikring der har dækningsperiode på 12 måneder som en mulighed.

Der er derfor 19 A-kasser med i vores sammenligning, som du kan se i tabellen neden for.
Vi har taget udgangspunkt i følgende:
Ønsket dækning (udover dagpenge): kr. 10.000 pr. måned. Dækningsperiode: 12 mdr. Ønsket karens/selvrisiko: 1 mdr.

Begreber

 • Dækning: det er den udbetaling du vil have pr. måned udover dine dagpenge. I alle A-kasser kan du frit vælge dækning fra normalt ml. få tusinde kroner til op til 40.000 kroner oven i dagpengene. Det gælder naturligvis ikke for de A-kasser der har kollektive obligatoriske ordninger. Bemærk at du altid kun kan få dækket op til max. 80% eller 90% af din hidtidige indkomst inklusiv dagpengene.
  Generelt gælder at man kan få udbetalt fra forsikringen i op til 12 måneder i træk. I nogle A-kasser (Min A-kasse) kan man få en billigere præmie ved kun at vælge udbetaling i 6 mdr.
 • Kvalificeringsperiode: det er den periode du skal have haft forsikringen inden du kan gøre brug af den.
 • Karens/selvrisiko: det er den periode (oftest 1 måned) du må vente, fra du bliver ledig til udbetalingen fra lønsikringen begynder.

Udover kvalificeringsperioden skal du være opmærksom på at stort set samtlige A-kasser har et krav om at du skal have haft lønarbejde i et vist antal timer pr. (f.eks. mindst 16 timer pr. uge) i minimum 12 sammenhængende måneder op til ledigheden før du kan få udbetaling fra lønsikringen. Se i forsikringsvilkårene eller spørg A-kassen herom, hvis du er i tvivl.

Klik vilkårligt sted i en tabelrække for at se mere information om lønsikring. I oversigten neden for kan du sortere på "Pris pr. mdr." og kvalificeringsperiode.

ID A-kasse Online indmeldelse Pris pr. mdr. i 2019 Dækning Kvalifi-
cerings-
periode
Selv-
risiko/
Karens
Betingelser/
øvrigt
1 FTFa er den billigste tværfaglige A-kasse i 2019
Bliv medlem
325kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn6 mdr.1 mdr. Udbetaling til 65 år.
2
Bliv medlem
572kr. 2.000-20.000/max. 85% af løn9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 60 år.
Hvis du har mere end 4 mdrs opsigelse får du bedre vilkår.
3
Bliv medlem
ca.
575
kr. 1.000-21.000/max. 90% af løn.12 mdr.1 mdr.Første 3 mdr. gratis. Udbetaling til 65 år. Fra 60+ på lidt andre vilkår.
4
Bliv medlem
344kr. 1.000-40.000/max. 80% af løn12 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65 år. Kan købes uden selvrisiko
5
Bliv medlem
ml.
488-
850
kr. 1.000-40.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.15 dage
el. 1 mdr.
Første 6 mdr. til halv pris. Bemærk! Pris afhænger af alder, bopæl og job. Udbetaling til 60 år.
6
Bliv medlem
312kr. 2.000-30.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65,5 år. overskudsdeling, der vil blive udbetalt til medlemmerne
7
Bliv medlem
364kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn.9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 65 år. Kan købes uden selvrisiko
8
Bliv medlem
182kr. 1.000-20.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.IngenDSA har også kollektive ordninger gennem DSA's 6 tilknyttede faglige organisationer.
9
Bliv medlem
455kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af både El-fagets a-kasse og Dansk El-Forbund
10
Bliv medlem
587kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af 3F og 3F's a-kasse
11
Bliv medlem
383 kr. 1.000-14.000/max. 90% af løn. Kan vælge 3, 6 el. 12 mdr. udbetaling6 mdr.1, 2 eller
3 mdr.
Kræver at du er medlem af både FOA og FOAs a-kasse. Muligt at tilpasse forsikringen m.h.t. dækningsperiode og selvrisiko
12
Bliv medlem
307kr. 2.000-40.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling9 mdr.1 mdr.Udbetaling til 62 år
13
Bliv medlem
587kr. 1-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Du skal være medlem af både NNF (fagforening) og NNF's A-kasse
14
Bliv medlem
425kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af både HK (fagforening) og HK A-kasse. Kan købes uden selvrisiko.
Særlige ordninger for offentligt ansatte HK'ere
15
Bliv medlem
260kr. 1.000-20.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.2 mdr.Udbetaling til 65 år.
16
Bliv medlem
587kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Du skal være medlem af både Dansk Metal og Metals A-kasse
17
Bliv medlem
526kr. 1.000-21.000/max. 80% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling12 mdr.1 mdr.Kræver at du er medlem af både Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse. Kan købes uden selvrisiko.
18
Gul fagforening
500kr. 1.000-20.000/max. 90% af løn.6 mdr.=ops.-
varsel
fra arb.giver,
min. 3 mdr.
For at kunne tegne forsikringen skal du have mindst 3 måneders opsigelse fra arbejdsgiver. Bemærk forsikringen dækker også når du selv siger op, men selvrisikoen er altid svarende til arbejdsgivers opsigelsesvarsel uanset om det er dig der siger op.
19
Bliv medlem
ca.
460
kr. 1.100-60.000/max. 90% af løn. Kan vælges 6 mdr. udbetaling6 mdr.kan vælge
1, 2 eller
3 mdr.
Du skal være medlem af både Lederne organisation og A-kassen LH. Udbetaling til 62 år.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?