-kasser.dk

Få mest værdi

Små deltidsjob kan være en ulempe for dimittender

Normalt vil man sige at alle former for deltidsjob, uanset timeantal vil være godt for nyuddannede, da det kan være en god vej til at få et fultidsjob.

Men i de tilfælde hvor du som nyuddannet må starte med et deltidsjob (evt. en fortsættelse af dit studiejob) på et lavt timeantal, er det vigtigt at vide at det kan betyde at du vil få en lavere dagpengesats senere, i forhold til hvad du kunne have fået uden at have det pågældende deltidjob.

Det hænger dels sammen med at dimittender har en særlig ret til at få beregnet en ny dagpengesats, når man har været på dimittendsats i mindst 6 måneder, dels med den måde som dagpengesatsen beregnes på.

En dimittend der starter på dimittendsats kan få nyberegnet sin dagpengesats, når vedkommende har haft mindst 3 måneder med registreret indkomst efter afslutning af uddannelsen. Det kan dog tidligst ske efter 6 måneder.

Reglerne om beregning af dagpengesatsen siger at en person maksimalt kan få 90% af sin hidtidige indkomst, og derudover højst den maksimale dagpengesats.
A-kassen skal som beregningsgrundlag anvende "de bedste 12 måneder" ud af de seneste 24 måneder. For dimittender er det dog kun indkomst optjent efter dimittering der indgår i beregningen.

For at kunne få nyberegnet sin dagpengesats som dimittend behøver man altså kun 3 måneder med arbejdsindkomst. Får man en gennemsnitlig løn i de 3 måneder på mindst kr. 23.336 (gældende i 2021) vil man få den højeste dagpengesats.
Dette gælder vel at mærke hvis kun de 3 måneder indgår i beregningen af dagpengesatsen.

Har vedkommende dimittend imidlertid inden da haft et deltidsjob med lavt timeantal og deraf følgende lav indkomst, skal A-kassen også lade måneder med den lave indtægt indgå i beregningen, og dermed vil den gennesmitlige indkomst siden dimittering pludselig blive meget lavere.

På den måde kan en dimittend som både har haft et deltidsjob med få timer og et fuldtidjob i 3 måneder ende med ikke at kunne få en højere dagpengesats end dimittend-satsen. Fordi 90% af den gennemsnitlige månedlige indkomst vil være lavere end dimittendsaten (i 2021 er den kr. 13.815 for fuldtidsforsikrede dimittender, der er ikke-forsørgere).

Havde den samme dimittend derimod valgt ikke at tage deltidsjobbet/fortsætte studiejobbet, men kun havde sagt ja tak til de 3 måneders job på fuldtid til mindst en løn på kr. 23.336/mdr., vil vedkommende kunne få den højeste dagpengesats (i 2021 er den kr. 19.322).

Hvis du som kommende dimittend tænker på at stoppe i dit studiejob, er det vigtigt at du gør det inden du dimitterer. Venter du med at stoppe i studiejobbet til efter dimittering, risikerer du at blive ramt af reglen om "selvforskyldt ledighed". Siger man selv et job op uden "gyldig grund" får man 3 ugers karens i A-kassen inden man kan begynde at få dagpenge.

  

Populære A-kasser for nyuddannede

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2022
typisk udd. hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2021/
medlemmer pr.
1/1-2022
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse
Alle
udd.
kr. 468 mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved +2,2%
149.753
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse
Alle
udd.
kr. 490 IT-udd. og salg/marketing Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense -0,9%
89.046
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om Min-A
MA A-kasse
Alle
udd.
A-kasse kr. 502,
Fagforening (DM) kr. 20/mdr. det første år
Kandidat fra Uni København, Aarhus, Aalborg, Odense +3,2%
80.652
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om MA
ASE A-kasse
ASE tilbyder A-kasse med billig juridisk hjælp for både lønmodtagere og selvstændige ASE tilbyder A-kasse med billig juridisk hjælp for både lønmodtagere og selvstændige
Alle udd. A-kasse kr. 514,
Fagforening kr. 74/mdr (97/mdr. for selvst.)
Selvstæn-
dige,
Entreprenør-
udd.
København + mødesteder efter aftale -2,3%
139.456
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om ASE
DFH A-kasse
Alle udd. A-kasse kr. 486,
Fagforening kr. 69/mdr.
KVU,MVU Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. +10,3%
158.300
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH

  

5 A-kasser der har mange medlemmer med en videregående uddannelse


"MA A-kasse" optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af MA A-kasse.


"Min A-kasse" er flere gange udnævnt til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer, og de har også meget få klager ifølge klagestatistikken.
De optager alle som medlem uanset uddannelse, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du måtte få.


"FTF A-kasse" er åben for alle, men har især mange medlemmer blandt uddannede fra professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier.
Udover at FTF-A er blandt de billigste A-kasser, så er en af fordelene ved et medlemskab af FTF-A at du kan tegne en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af FTF-A.


"CA A-kasse" er for alle med en "business"-uddannelse.
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.

Læs mere om Akademikernes A-kasse
De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i august

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Selvom du har været medlem i én A-kasse under studiet, kan du godt skifte A-kasse når du dimitterer. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge som dimittend? Som ikke-forsørger kan du få kr. 13.836 pr. måned. Som forsørger kan du få kr. 15.868. Se dagpengesatser..
Venteperiode på 1 mdr. Har du ikke været medlem af A-kasse i mindst 1 år (som studerende), når du er færdiguddannet, vil du skulle vente 1 måned før du kan begynde at få dagpenge.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Genberegning af dagpengesats Dimittender har en særlig mulighed for at få genberegnet deres dagpengesats efter 6 måneder. Det er relevant hvis du får midlertidige jobs eller lign efter studiet.
Du kan vælge den billigste A-kasse Ønsker du kun A-kasse medlemskab efter uddannelsen (ikke fagforening), kan du roligt vælge en af de billige A-kasser. Alle kan blive medlem af f.eks. FTF A-kasse.

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

15.05.2022:
Akademikernes A-kasse mister studiemedlemmer
Akademikernes A-kasse har fra marts 2021 til marts 2022 mistet ca. 2.000 studiemedlemmer, mens andre A-kasser for studerende (som FTFa og MA A-kasse) i samme periode har fået flere studerende som medlemmer.

04.03.2022:
Forringelser for dimittender udskudt til oktober 2023
Den af Regeringen i september 2021 fremsatte reformpakke, der bl.a indebar nedsættelse af dimittendsatsen samt forkortelse af dagpengeperioden for dimittender, kan ikke vedtages før efter et nyt folketingsvalg. Dermed kan ændringerne tidligst træde i kraft i oktober 2023. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler
Se alle artikler