Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Små deltidsjob kan være en ulempe for dimittender

Normalt vil man sige at alle former for deltidsjob, uanset timeantal vil være godt for nyuddannede, da det kan være en god vej til at få et fultidsjob.

Men i de tilfælde hvor du som nyuddannet må starte med et deltidsjob (evt. en fortsættelse af dit studiejob) på et lavt timeantal, er det vigtigt at vide at det kan betyde at du vil få en lavere dagpengesats senere, i forhold til hvad du kunne have fået uden at have det pågældende deltidjob.

Det hænger dels sammen med at dimittender har en særlig ret til at få beregnet en ny dagpengesats, når man har været på dimittendsats i mindst 6 måneder, dels med den måde som dagpengesatsen beregnes på.

En dimittend der starter på dimittendsats kan få nyberegnet sin dagpengesats, når vedkommende har haft mindst 3 måneder med registreret indkomst efter afslutning af uddannelsen. Det kan dog tidligst ske efter 6 måneder.

Reglerne om beregning af dagpengesatsen siger at en person maksimalt kan få 90% af sin hidtidige indkomst, og derudover højst den maksimale dagpengesats.
A-kassen skal som beregningsgrundlag anvende "de bedste 12 måneder" ud af de seneste 24 måneder. For dimittender er det dog kun indkomst optjent efter dimittering der indgår i beregningen.

For at kunne få nyberegnet sin dagpengesats som dimittend behøver man altså kun 3 måneder med arbejdsindkomst. Får man en gennemsnitlig løn i de 3 måneder på mindst kr. 24.588 (gældende i 2024) vil man få den højeste dagpengesats.
Dette gælder vel at mærke hvis kun de 3 måneder indgår i beregningen af dagpengesatsen.

Har vedkommende dimittend imidlertid inden da haft et deltidsjob med lavt timeantal og deraf følgende lav indkomst, skal A-kassen også lade måneder med den lave indtægt indgå i beregningen, og dermed vil den gennesmitlige indkomst siden dimittering pludselig blive meget lavere.

På den måde kan en dimittend som både har haft et deltidsjob med få timer og et fuldtidsjob i 3 måneder ende med ikke at kunne få en højere dagpengesats end dimittend-satsen. Fordi 90% af den gennemsnitlige månedlige indkomst vil være lavere end dimittendsaten (i 2024 er den kr. 14.557 i de første 3 mdr. og kr. 10.011 efter 3 mdr. for fuldtidsforsikrede dimittender, der er ikke-forsørgere). Se alle dagpengesatser her.

Havde den samme dimittend derimod valgt ikke at tage deltidsjobbet/fortsætte studiejobbet, men kun havde sagt ja tak til de 3 måneders job på fuld tid til mindst en løn på kr. 24.588/mdr., vil vedkommende kunne få den højeste dagpengesats (i 2024 er den kr. 20.359).

Hvis du som kommende dimittend tænker på at stoppe i dit studiejob, er det vigtigt at du gør det inden du dimitterer. Venter du med at stoppe i studiejobbet til efter dimittering, risikerer du at blive ramt af reglen om "selvforskyldt ledighed". Siger man selv et job op uden "gyldig grund" får man 3 ugers karantæne i A-kassen inden man kan begynde at få dagpenge.

Populære A-kasser for nyuddannede

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2024
typisk udd. hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
Alle
udd.
kr. 488 mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved 0,5%
151.915
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Min A-kasse
Alle
udd.
kr. 381/mdr. i de første 3 mdr (gælder alle dimittender). Derefter kr. 506 IT-udd. og salg/marketing Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense -2,8%
84.523
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
Ase A-kasse
Alle udd. A-kasse kr. 527,
Fagforening kr. 74/mdr. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/06).
Uddannelse målrettet erhvervslivet København + mødesteder efter aftale 1,1%
137.383
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
DFH A-kasse
Alle udd.A-kasse kr. 497,
Fagforening kr. 69/mdr. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/06).
KVU,MVU Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. 7,5%
187.490
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse

5 A-kasser der har mange medlemmer med en videregående uddannelse

MA A-kasse optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
"MA A-kasse" optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af MA A-kasse.

Min A-kasse optager alle som medlemmer uanset uddannelse
"Min A-kasse" er især stærke inden for IT og salg/marketing.
De optager alle som medlem uanset uddannelse, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du måtte få.

A-kassen FTFa
"FTF A-kasse" er åben for alle, men har især mange medlemmer blandt uddannede fra professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier.
Udover at FTF-A er blandt de billigste A-kasser, så er en af fordelene ved et medlemskab af FTF-A at du kan tegne en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af FTF-A.

CA A-kasse er især for højtuddannede inden for business-området, som arbejder i det private erhvervsliv
"CA A-kasse" er for alle med en "business"-uddannelse.
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.

Læs mere om Akademikernes A-kasse
De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Selvom du har været medlem i én A-kasse under studiet, kan du godt skifte A-kasse når du dimitterer. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge som dimittend? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Venteperiode på 1 mdr. Har du ikke været medlem af A-kasse i mindst 1 år (som studerende), når du er færdiguddannet, vil du skulle vente 1 måned før du kan begynde at få dagpenge.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Genberegning af dagpengesats Dimittender har en særlig mulighed for at få genberegnet deres dagpengesats efter 6 måneder. Det er relevant hvis du får midlertidige jobs eller lign efter studiet.
Du kan vælge den billigste A-kasse Ønsker du kun A-kasse medlemskab efter uddannelsen (ikke fagforening), kan du roligt vælge en af de billige A-kasser. Alle kan blive medlem af f.eks. FTF A-kasse.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere