A-kasse og fagforening

Nogle lønmodtagere ser fortsat A-kasse og fagforening som ét samlet medlemskab, som man betaler et samlet kontingent til. Men der er frit valg når det drejer sig om medlemskab af A-kasse og fagforening!

Ingen A-kasse eller fagforening kan således kræve dobbeltmedlemskab af a-kasse og fagforening. Du behøver ikke at være medlem af både en A-kasse og en fagforening, men vælger du kun at være medlem af en A-kasse så må du undvære det som en fagforening kan tilbyde dig.

Mens medlemskab af en A-kasse giver økonomisk sikkerhed i form af dagpenge hvis du skulle miste dit arbejde, så kan en fagforening hjælpe med en række andre ting du kan komme ud for i løbet af et ansættelsesforhold, eller hvis du skulle miste dit arbejde.

En fagforening kan typisk hjælpe i sager om løn- og arbejdsvilkår og i forbindelse med arbejdsskadesager, revalidering og andet. Nogle fagforeninger kan også tilbyde personlig rådgivning og karriereplanlægning samt rabataftaler til f.eks. benzin, aviser, oplevelser, forsikringer etc. Det varierer, hvad den enkelte fagforening tilbyder.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk overvejende hjælper til valg af a-kasse.
Ønsker du også fagforening, bør du overveje hvad der er vigtigt for dig at få med et medlemskab af en fagforening, herunder om det er vigtigt for dig at være en "del af fællesskabet" på en arbejdsplads.
Her tænker vi på at hvis du vælger at blive medlem af en af "de gule fagforeninger", skal du være parat til at der kan blive set "lidt skævt" til dig på flere arbejdspladser.
Vælger du en "gul fagforening" vil du være ansat under en overenskomst indgået af en anden fagforening (hovedorganisation), og nogle folk vil derfor mene at du nasser på fællesskabet.
Kan du leve med dette, så kan medlemskab af en af "de gule" være en udemærket ide. Vælger du en af de større "gule fagforeninger" med mange medlemmer, som f.eks. KRIFA eller "Det Faglige Hus", så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning, idet de har mange jurister og rådgivere ansat.
De gule fagforeninger har også - ligesom de traditionelle - en række forskellige medlemstilbud, rabatter m.m. som du kan gøre brug af.

De 5 "gule" fagforeninger.

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, LO, FTF og AC.
De omfatter Det Faglige Hus, KRIFA, Frie, Business Danmark og ASE.
Vi har lavet en særskilt side om de gule fagforeninger, hvor du kan se mere om hvad de tilbyder.

Vores generelle anbefaling

A-kasser.dk har i 2020 lavet en undersøgelse af hvor du får mest værdi for pengene, hvis du overvejer at købe A-kasse med billig fagforening i en af "de gule".
Vorres konklusion er at Krifa Basis medlemskab til ialt 631 kr. pr mdr. giver mest værdi.

Ifølge den seneste klagestatistik fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring for 2018 er KRIFA den af "de gule" der har færrest klager fra deres medlemmer. ASE og Det Faglige Hus derimod er de to A-kasser, der har flest klager af alle 23 danske A-kasser. Hvis man prøver at se på medlemmers vurdering af deres A-kasse på Trustpilot, så er det FRIE, der med en vurdering på 4,8 ud af 5 får den bedste bedømmelse af alle 23 A-kasser.

Alle de "gule fagforeninger" står uden for det normale overenskomstsystem med forhandlinger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. De vil derfor ikke være en del af en evt. arbejdskonflikt. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt skal arbejde som normalt og får løn.
Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få konfliktstøtte hvis du er medlem af en af "de gule fagforeninger".
Stiller man sin arbejdskraft til rådighed som man plejer, men bliver forhindret i at arbejde, er der forskel på hvordan du er stillet med hensyn til konfliktstøtte i de forskellige "gule fagforeninger". Frie og ASE udbetaler ikke konfliktstøtte, men anbefaler til gengæld deres medlemmer at fortsætte med at arbejde under en arbejdskonflikt. De vil så hjælpe med at få din løn udbetalt af arbejdsgiveren, eventuelt om nødvendigt føre sag ved domstolene mod din arbejdsgiver.
Er du medlem af KRIFA eller Det faglige Hus, kan du vælge at sige til KRIFA eller Det faglige Hus at du ikke ønsker, at de kontakter din arbejdsgiver for at kræve din løn. I dette tilfælde har du mulighed for at få konfliktstøtte svarende til den maksimale dagpengesats, som er 881 kroner per dag.

Hvis du er ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, så er du omfattet af den uanset at du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. En overenskomst gælder for alle de ansatte, der udfører arbejde omfattet af overenskomsten.
Det vil sige at du er omfattet af de samme regler som dine kolleger der er medlem af en "rigtig" fagforening, f.eks. vedrørende betaling for overarbejde, tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage, betalt fri på barnets første sygedag, feriefridage, betalt fri, løn under barsel og pension.

Du skal dog være opmærksom på at du er stillet anderledes i tilfælde af konflikter og problemer på arbejdspladsen og i dit ansættelsesforhold. Du har således ikke ret til at bruge tillidsrepræsentanten, ligesom en "gul fagforening" ikke kan køre en sag mod din arbejdsgiver ved en Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.

Vil du stadig gerne have en billig pakkeløsning?

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Krifa og Frie tilbyder forskellige typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. Jo dyrere medlemskab (fagforening) du vælger jo flere services er inkluderet.

A-kasse Optager A-kasse pr.mdr. Har kontor i A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2020/
medlemmer pr.
1/7-2020
Online indmeldelse
KRIFA Alle 492 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense fra 631 +0,2%
162.140
Bliv medlem
Læs mere om Krifa
Frie Alle 486 Odense + mødesteder efter aftale fra 555 +0,0%
40.389
Bliv medlem

Læs mere om Frie
ASE A-kasse Alle 503 København + mødesteder efter aftale 572 (ASE Lønmodtager)
580 (ASE Selvstændig)
+0,4%
144.332
Mere info

Læs mere om ASE
DFH A-kasse Alle 479 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 548 +5,2%
138.270
Mere info

Læs mere om DFH

Medlemsudvikling er for perioden 01.01.2020-30.06.2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?