Tværfaglige A-kasser

I 2021 er der 10 "tværfaglige" A-kasser i Danmark.

De optager ALLE som medlem UANSET branche.
Ønsker du KUN A-kasse kan du sagtens vælge en af de billige (se hvem det er neden for), idet du altid vil have samme rettigheder uanset hvilken A-kasse du er medlem af. Dine rettigheder til dagpenge m.v. er sikret i lovgivningen og betales af Staten.

Ønsker du derimod både A-kasse og fagforening, skal du tage stilling til hvad du har behov for.
Du kan evt. se vores afsnit om dobbeltmedlemskab af A-kasse og fagforening.

Neden for er alle de tværfaglige A-kasser omtalt, sorteret efter deres pris for "rent" A-kasse-medlemskab.

FTFa   kr. 468/mdr.

"FTF A-kasse" er i 2021 den billigste af de tværfaglige A-kasser.
Den er tværfaglig og optager derfor alle lønmodtagere og selvstændige uanset branche.

Tilbydes fagforening? Nej, men FTF er hovedorganisation for en række faglige organisationer.
Tilbydes Lønsikring? ja.

Ansøg online om at blive medlem

AJKS   kr. 468/mdr.

"AJKS - A-kassen for journalistik, kommunikation og sprog" er åben for alle, men de har især medlemmer blandt journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktionsmedarbejdere, web-redaktører, billedkunstnere, forfattere, kommunikations- og informationsmedarbejdere m.fl.

Tilbydes fagforening? nej
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun for medlemmer af fagforeningerne Dansk Journalist Forbund eller Kommunikation og Sprog

Ansøg online om at blive medlem

A-kassen LH   kr. 480/mdr.

A-kassen LH (tidligere "Ledernes A-kasse") er en tværfaglig a-kasse, hvor alle, uanset faggruppe, kan være medlem,
men deres speciale er ledere og særligt betroede medarbejdere.

Tilbydes fagforening? Ja for kr. 197/mdr., men kun for dig der er leder, kommende leder eller særlig betroet medarbejder.
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun for medlemmer der er medlem af BÅDE Lederne og A-kassen LH.

Ansøg online om at blive medlem

Det Faglige Hus A-kasse   kr. 487/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.

Tilbydes fagforening? ja, for kr. 69/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja, men kun hvis du er medlem af både fagforening og a-kasse i Det Faglige Hus.

Ansøg online om at blive medlem

Min A-kasse   kr. 490/mdr.

Ved den seneste offentlige undersøgelse der omfattede alle Danmarks A-kasser var medlemmerne mest tilfredse med "Min A-kasse".
Alle lønmodtagere og selvstændige kan blive medlem uanset branche.

Tilbydes fagforening? Nej
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

A-kassen Frie   kr. 498/mdr.

FRIE (tidligere "Frie Funktionærer") optager fra 2019 alle som medlemmer, både i deres A-kasse og fagforening.

Tilbydes fagforening? ja, du kan vælge mellem to medlemskaber - Frie Basis til kr. 69/mdr. eller Frie Favorit til kr. 139/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

MA A-kasse   kr. 502/mdr.

MA A-kasse er for alle højtuddannede, men er specialister inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

Tilbydes fagforening? Nej
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

KRIFA A-kasse   kr. 505/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.
"Krifa" er en fællesbetegnelse for Kristelig Fagforening og Kristelig A-kasse.
Med ca. 162.000 kunder er Krifa Danmarks 4. største a-kasse.

Tilbydes fagforening? ja, KRIFA har 2 forskellige muligheder for fagforening som tilvalg til A-kasse medlemskab. Pris for fagforening med fuld juridisk dækning fra 150/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Ansøg online om at blive medlem

CA A-kasse   kr. 505/mdr.

"CA a-kasse" er en tværfaglig a-kasse, hvor alle, uanset faggruppe, kan være medlem.
CA har dog især højtuddannede medlemmer inden for business, ledelse, økonomi, kommunikation, HR mv.

Tilbydes fagforening? Nej - men mulighed for CA+ for kr. 55/mdr. CA+ er primært juridisk hjælp.
Tilbydes Lønsikring? Ja

Se hvordan du melder dig ind

ASE A-kasse   kr. 514/mdr.

Optager ALLE uanset fagligt område eller jobtype.
"ASE" har hidtil været mest kendt for at være de selvstændiges A-kasse, men i dag er
ASE både for lønmodtagere og selvstændige.

Tilbydes fagforening? ja, for kr. 71/mdr., hvis du er lønmodtager. Er du selvstændig koster fagforening kr. 87/mdr.
Tilbydes Lønsikring? ja

Se hvordan du melder dig ind

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?