Lovgivning

Dagpenge
A-kasse

Love om A-kasse og dagpenge

Udgivet . Kategori: lovgivning, nøgleord: A-kasse, Dagpenge, Regler

Vi har samlet de vigtigste love og bekendtgørelser der vedører A-kasse og dagpenge.

Oversigt over love

Lov om arbejdsløshedsforsikring, LBK nr 503 af 11/05/2023.

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, BEK nr 107 af 30/01/2023.

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, fra 25-11-2019 (bktg. nr 1169).

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, BEK nr 484 af 12/05/2023.

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, BEK nr 127 af 06/02/2023.

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, BEK nr 1926 af 12/10/2021 samt indarbejdet ændringer til og med BEK nr 1273 af 13/09/2022.

Bekendtgørelse om rådighed, fra 25-11-2019 (bktg. nr 1172).

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, fra 26-09-2018.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (gældende fra 01.01.2020).

Oversigt over vejledninger til love/bekendtgørelser om A-kasse og dagpenge

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Vejledning om beregning af dagpengesatsen, VEJ nr 9389 af 15/05/2023.

Vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed (A-kasse og dagpengeret), fra 28-11-2019

Retspraksis (afgørelser i klagesager)

Der er mulighed for at klage over sin A-kasse, hvis man er uenig i en afgørelse ens A-kasse har truffet omkring f.eks. medlemskab eller dagpengeret.

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over afgørelser, der er truffet i en a-kasse efter arbejdsløshedsforsikringsloven.

Se oversigt over afgørelser.

Relateret indhold om A-kasse