-kasser.dk

Få mest værdi

Skift A-kasse som ledig

Er du ledig og på dagpenge, men synes ikke du er tilfreds med din nuværende A-kasse, så er det nemt at skifte A-kasse.

I forhold til hvis du skifter A-kasse mens du er i job, hvor det kan ske fra dag til dag (uden opsigelse), skal du være opmærksom på at hvis du skifter A-kasse mens du er ledig, så skal det ske med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Varslet regnes fra A-kassen's modtagelse af din ansøgning om overflytning. Overflytningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at varslet udløber.

Derudover gælder dog det samme som hvis du havde skiftet A-kasse inden du blev ledig, nemlig at din anciennitet overføres til den nye A-kasse, ligesom du ikke vil komme til at betale dobbelt kontingent på noget tidspunkt. Evt. for meget betalt kontingent til din gamle A-kasse, vil blive tilbagebetalt.
Du vil blive indplaceret på samme stadie af din dagpengeperiode, ligesom forbrugt tid af dagpengeperiode mm. overføres til den nye A-kasse.

  

Hvilke A-kasser kan du skifte til?

Er du ledig (dagpengemodtager) og ønsker at skifte A-kasse, kan du altid - uanset dit tidligere job og uddannelse - blive medlem af en tværfaglig A-kasse. Ud af de 22 A-kasser i Danmark er 10 af dem tværfaglige. Se en liste med alle tværfaglige A-kasser.

Du kan også blive overflyttet til en fagligt afgrænset a-kasse, hvis du inden for de sidste 5 år har

  • været medlem af a-kassen,
  • arbejdet inden for a-kassens faglige område i mindst 26 uger, eller
  • gennemført en uddannelse, der giver dig ret til optagelse som nyuddannet i a-kassen.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i juni

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Ønsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studiet Er du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannede Som færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Der er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skat Du får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

29.06.2022:
Ny arbejdsdeling mellem A-kasser og jobcentre
Fra 1.1.2024 får A-kassen ansvar for kontaktforløb med en ledig i de første 3 måneders ledighed. Se mere her..

29.04.2022:
Initiativer i trepartsaftale gennemført
Initiativerne i Trepartsaftale fra oktober 2021 er nu gennemført ved tildeling af midler til forskellige projekter og ved lovændring. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler