Eksempler på kommunale opgaver, der løses i nytteindsats

Her er en række eksempler på nytteindsatsopgaver indenfor Teknik og Miljø, Børn­ og Ungeområdet samt Omsorgsområdet. Eksemplerne er hentet i udvalgte kommuner, der for hver enkelt opgave har vurderet, at nytteindsatsopgaverne i den pågældende kommune ligger udover serviceniveauet og det normerede niveau for opgaveløsningen.

Teknik og Miljø

 • Tilsyn og mindre vedligehold af borde og bænke, skraldespande, stier, busskure m.m.
 • Vask af skulpturer, skilte, tunneller og byporte i kommunen
 • Maling af betonautoværn og ­kantpæle
 • Oprydning og bekæmpelse af invasive plantearter på offentlige arealer
 • Vedligeholdelse og småreparation af mål, gelæn­dere og bander på idrætspladser
 • Opsætning af bander m.m. i sportshaller
 • Græsslåning og oprydning på shelterpladser
 • Renholdelse af kommunale strande, grønne om­råder og grøfter
 • Etablering af lejrplads (opsætning af shelters, borde og bænke m.v. samt plantning af træer)
 • Etablering af skiltning (kulturspor, kilometersten, pæle, trådhegn med videre)
 • Fotografere/videofilme stier, naturområder, parker m.m., så informationerne kan lægges på kommunens­ og turistinformationens hjemme­side
 • Servicering, guidning og formidling til turister, foreninger, skoleklasser m.fl. om natur, kultur, seværdigheder, rundvisninger i byen, information om events
 • Akutopgaver ved større hændelser fx fejning, fyldning af sandsække ved storm og stormflod.

Omsorgsområdet

 • Oprydning i biler
 • Ekstra rengøring af fællesarealer, vaske gardiner, vaske vægge, lamper og rengøre skabe
 • Køre biler til service
 • Ekstra rengøring af depotrum, skyllerum m.v.
 • Vaske havemøbler af
 • Sortere uniformer før vask
 • Gå ture med borgere (udvalgt af personalet på plejecentre og dagcenter)
 • Hjælpe borgere med at gå ærinder i byen.

Børn- og ungeområdet

Medhjælp til praktiske opgaver som fx:

 • Vask af legetøj, rengøring og vedligeholdelse af rekvisitter indenfor idrætsfag og billedkunst
 • Udendørsopgaver så som lugning, affaldsopsam­ling/sortering, borde og bænkerenovering
 • Vedligeholdelsesopgaver af mooncars og cykler
 • Ekstraordinær rengøring/maling af paneler
 • Særlige arrangementer: ekstra hånd ved udflugt, sportsarrangement, cykelkørekort mm.

Andre opgaver

Supplerende er der eksempler på opgaver for:

 • Stadsarkivet: fx digitalisering af forhandlingspro­tokoller og skolefotografier samt arbejde med kunstdatabase
 • Ejendomsforvaltningen: fx oprydning og tøm­ning af kommunale bygninger der ikke benyttes, oprettelse af database med katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?