Eksempler på kommunale opgaver, der løses i nytteindsats

Her er en række eksempler på nytteindsatsopgaver indenfor Teknik og Miljø, Børn­ og Ungeområdet samt Omsorgsområdet. Eksemplerne er hentet i udvalgte kommuner, der for hver enkelt opgave har vurderet, at nytteindsatsopgaverne i den pågældende kommune ligger udover serviceniveauet og det normerede niveau for opgaveløsningen.

Teknik og Miljø

 • Tilsyn og mindre vedligehold af borde og bænke, skraldespande, stier, busskure m.m.
 • Vask af skulpturer, skilte, tunneller og byporte i kommunen
 • Maling af betonautoværn og ­kantpæle
 • Oprydning og bekæmpelse af invasive plantearter på offentlige arealer
 • Vedligeholdelse og småreparation af mål, gelæn­dere og bander på idrætspladser
 • Opsætning af bander m.m. i sportshaller
 • Græsslåning og oprydning på shelterpladser
 • Renholdelse af kommunale strande, grønne om­råder og grøfter
 • Etablering af lejrplads (opsætning af shelters, borde og bænke m.v. samt plantning af træer)
 • Etablering af skiltning (kulturspor, kilometersten, pæle, trådhegn med videre)
 • Fotografere/videofilme stier, naturområder, parker m.m., så informationerne kan lægges på kommunens­ og turistinformationens hjemme­side
 • Servicering, guidning og formidling til turister, foreninger, skoleklasser m.fl. om natur, kultur, seværdigheder, rundvisninger i byen, information om events
 • Akutopgaver ved større hændelser fx fejning, fyldning af sandsække ved storm og stormflod.

Omsorgsområdet

 • Oprydning i biler
 • Ekstra rengøring af fællesarealer, vaske gardiner, vaske vægge, lamper og rengøre skabe
 • Køre biler til service
 • Ekstra rengøring af depotrum, skyllerum m.v.
 • Vaske havemøbler af
 • Sortere uniformer før vask
 • Gå ture med borgere (udvalgt af personalet på plejecentre og dagcenter)
 • Hjælpe borgere med at gå ærinder i byen.

Børn- og ungeområdet

Medhjælp til praktiske opgaver som fx:

 • Vask af legetøj, rengøring og vedligeholdelse af rekvisitter indenfor idrætsfag og billedkunst
 • Udendørsopgaver så som lugning, affaldsopsam­ling/sortering, borde og bænkerenovering
 • Vedligeholdelsesopgaver af mooncars og cykler
 • Ekstraordinær rengøring/maling af paneler
 • Særlige arrangementer: ekstra hånd ved udflugt, sportsarrangement, cykelkørekort mm.

Andre opgaver

Supplerende er der eksempler på opgaver for:

 • Stadsarkivet: fx digitalisering af forhandlingspro­tokoller og skolefotografier samt arbejde med kunstdatabase
 • Ejendomsforvaltningen: fx oprydning og tøm­ning af kommunale bygninger der ikke benyttes, oprettelse af database med katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?