-kasser.dk

Få mest værdi

Nytteindsats - eksempler

Her er en række eksempler på nytteindsatsopgaver indenfor Teknik og Miljø, Børn­ og Ungeområdet samt Omsorgsområdet. Eksemplerne er hentet i udvalgte kommuner, der for hver enkelt opgave har vurderet, at nytteindsatsopgaverne i den pågældende kommune ligger udover serviceniveauet og det normerede niveau for opgaveløsningen.

Teknik og Miljø

 • Tilsyn og mindre vedligehold af borde og bænke, skraldespande, stier, busskure m.m.
 • Vask af skulpturer, skilte, tunneller og byporte i kommunen
 • Maling af betonautoværn og ­kantpæle
 • Oprydning og bekæmpelse af invasive plantearter på offentlige arealer
 • Vedligeholdelse og småreparation af mål, gelæn­dere og bander på idrætspladser
 • Opsætning af bander m.m. i sportshaller
 • Græsslåning og oprydning på shelterpladser
 • Renholdelse af kommunale strande, grønne om­råder og grøfter
 • Etablering af lejrplads (opsætning af shelters, borde og bænke m.v. samt plantning af træer)
 • Etablering af skiltning (kulturspor, kilometersten, pæle, trådhegn med videre)
 • Fotografere/videofilme stier, naturområder, parker m.m., så informationerne kan lægges på kommunens­ og turistinformationens hjemme­side
 • Servicering, guidning og formidling til turister, foreninger, skoleklasser m.fl. om natur, kultur, seværdigheder, rundvisninger i byen, information om events
 • Akutopgaver ved større hændelser fx fejning, fyldning af sandsække ved storm og stormflod.

Omsorgsområdet

 • Oprydning i biler
 • Ekstra rengøring af fællesarealer, vaske gardiner, vaske vægge, lamper og rengøre skabe
 • Køre biler til service
 • Ekstra rengøring af depotrum, skyllerum m.v.
 • Vaske havemøbler af
 • Sortere uniformer før vask
 • Gå ture med borgere (udvalgt af personalet på plejecentre og dagcenter)
 • Hjælpe borgere med at gå ærinder i byen.

Børn- og ungeområdet

Medhjælp til praktiske opgaver som fx:

 • Vask af legetøj, rengøring og vedligeholdelse af rekvisitter indenfor idrætsfag og billedkunst
 • Udendørsopgaver så som lugning, affaldsopsam­ling/sortering, borde og bænkerenovering
 • Vedligeholdelsesopgaver af mooncars og cykler
 • Ekstraordinær rengøring/maling af paneler
 • Særlige arrangementer: ekstra hånd ved udflugt, sportsarrangement, cykelkørekort mm.

Andre opgaver

Supplerende er der eksempler på opgaver for:

 • Stadsarkivet: fx digitalisering af forhandlingspro­tokoller og skolefotografier samt arbejde med kunstdatabase
 • Ejendomsforvaltningen: fx oprydning og tøm­ning af kommunale bygninger der ikke benyttes, oprettelse af database med katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i august

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Ønsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studiet Er du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannede Som færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Der er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skat Du får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

29.06.2022:
Ny arbejdsdeling mellem A-kasser og jobcentre
Fra 1.1.2024 får A-kassen ansvar for kontaktforløb med en ledig i de første 3 måneders ledighed. Se mere her..

29.04.2022:
Initiativer i trepartsaftale gennemført
Initiativerne i Trepartsaftale fra oktober 2021 er nu gennemført ved tildeling af midler til forskellige projekter og ved lovændring. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler