Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Nytteindsats - eksempler

Her er en række eksempler på nytteindsatsopgaver indenfor Teknik og Miljø, Børn­ og Ungeområdet samt Omsorgsområdet. Eksemplerne er hentet i udvalgte kommuner, der for hver enkelt opgave har vurderet, at nytteindsatsopgaverne i den pågældende kommune ligger udover serviceniveauet og det normerede niveau for opgaveløsningen.

Teknik og Miljø

 • Tilsyn og mindre vedligehold af borde og bænke, skraldespande, stier, busskure m.m.
 • Vask af skulpturer, skilte, tunneller og byporte i kommunen
 • Maling af betonautoværn og ­kantpæle
 • Oprydning og bekæmpelse af invasive plantearter på offentlige arealer
 • Vedligeholdelse og småreparation af mål, gelæn­dere og bander på idrætspladser
 • Opsætning af bander m.m. i sportshaller
 • Græsslåning og oprydning på shelterpladser
 • Renholdelse af kommunale strande, grønne om­råder og grøfter
 • Etablering af lejrplads (opsætning af shelters, borde og bænke m.v. samt plantning af træer)
 • Etablering af skiltning (kulturspor, kilometersten, pæle, trådhegn med videre)
 • Fotografere/videofilme stier, naturområder, parker m.m., så informationerne kan lægges på kommunens­ og turistinformationens hjemme­side
 • Servicering, guidning og formidling til turister, foreninger, skoleklasser m.fl. om natur, kultur, seværdigheder, rundvisninger i byen, information om events
 • Akutopgaver ved større hændelser fx fejning, fyldning af sandsække ved storm og stormflod.

Omsorgsområdet

 • Oprydning i biler
 • Ekstra rengøring af fællesarealer, vaske gardiner, vaske vægge, lamper og rengøre skabe
 • Køre biler til service
 • Ekstra rengøring af depotrum, skyllerum m.v.
 • Vaske havemøbler af
 • Sortere uniformer før vask
 • Gå ture med borgere (udvalgt af personalet på plejecentre og dagcenter)
 • Hjælpe borgere med at gå ærinder i byen.

Børn- og ungeområdet

Medhjælp til praktiske opgaver som fx:

 • Vask af legetøj, rengøring og vedligeholdelse af rekvisitter indenfor idrætsfag og billedkunst
 • Udendørsopgaver så som lugning, affaldsopsam­ling/sortering, borde og bænkerenovering
 • Vedligeholdelsesopgaver af mooncars og cykler
 • Ekstraordinær rengøring/maling af paneler
 • Særlige arrangementer: ekstra hånd ved udflugt, sportsarrangement, cykelkørekort mm.

Andre opgaver

Supplerende er der eksempler på opgaver for:

 • Stadsarkivet: fx digitalisering af forhandlingspro­tokoller og skolefotografier samt arbejde med kunstdatabase
 • Ejendomsforvaltningen: fx oprydning og tøm­ning af kommunale bygninger der ikke benyttes, oprettelse af database med katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere