Gratis A-kasse for lærlinge og elever i 2022 og 2023

Udgivet , opdateret . Kategori: studerende, nøgleord: A-kasse, Lærling, Elev

Som en midlertidig ordning er det i 2022 og 2023 muligt for elever og lærlinge at have indkomst fra et bijob ved siden af lærlinge- eller elevlønnen, og stadig være berettiget til gratis A-kasse medlemskab.

Normalt er det en betingelse for lærlinge og elever for at kunne få gratis A-kasse, at de ikke har indtægter ved siden af lærlinge eller elevlønnen. Men som led i Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft indgået i oktober 2021 af Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er det med virkning fra 1. januar 2022 bestemt at indkomstloftet for fritagelse for a-kassekontingent for studerende, der modtager elev- eller lærlingeløn, og elever i skolepraktik fastsættes midlertidigt til det maksimale dagpengeniveau i 2022 og 2023.

Den midlertidige ordning fremgår af §8a i Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Det maksimale dagpengeniveau er i 2023 kr. 236.736.

Det er vigtigt at være opmærksom på at A-kassen vil opgøre din samlede indkomst for hele den periode du er fritaget for at betale kontingent til A-kassen. Hvis det efterfølgende viser sig at din indkomst i fritagelsesperioden har været højere end kr. 236.736 pr. år, vil du skulle efterbetale kontingent til A-kassen for hele perioden.

Det bemærkes at hvis du kun har indtægt fra din elev-/lærlingeløn og din løn herfra overstiger det maksimale dagpengeniveau (kr. 236.736 i 2023) kan du stadig få gratis A-kasse.

Derfor er det en fordel at blive medlem af a-kassen som elev eller lærling

Uanset om du efter uddannelsen vil søge om dagpenge efter dimittendreglen eller som ledig lønmodtager, er det er fordel at blive medlem allerede under uddannelsen, og du skal melde dig ind i A-kasse når der er mindst 1 år tilbage af din uddannelse. Gør du det har du følgende fordele:

  • Bliver du optaget som dimittend i A-kassen, vil du, når du har været medlem i mindst 1 år, kunne få dagpenge fra første ledighedsdag. Venter du med at melde dig ind til du er færdig med din uddannelse, vil du få 1 måneds "venteperiode", hvor du ikke får dagpenge.
  • Vil du søge om dagpenge som ledig lønmodtager, er det et krav for at kunne få dagpenge, at du har været medlem af A-kasse i mindst 1 år.
  • Som A-kasse medlem kan du gøre brug af de tilbud som A-kassen har til deres medlemmer. Det kan f.eks. være hjælp til jobsøgning m.m.

Du kan læse mere om dine muligheder for at få dagpenge efter endt uddannelse, i vores guide om A-kasse for lærlinge og elever.

Populære A-kasser for lærlinge og elever

Bemærk, at selvom langt de fleste A-kasse tilbyder gratis A-kasse til lærlinge og elever (hvis du opfylder ovennævnte betingelser), så er det ikke alle.

I HK, 3F, FTFa, Dansk Metal og "Min A-kasse" er det gratis for elever at være medlem af A-kassen under hele uddannelsen.
I FOA koster det 15 kr. pr. måned at være medlem af A-kassen, selvom ovennævnte betingelser er opfyldt.
I NNF kan elever kun få gratis medlemskab af A-kassen hvis de samtidig er medlem af NNF fagforening (koster 41 kr. pr. mdr. for elever).

Også mulighed for gratis fagforening

I 3F, HK, FOA og Dansk Metal er det gratis at være medlem af deres fagforening under grundforløbet.

Du kan se priser på fagforening efter grundforløbet i vores guide for lærlinge og elever.

Se en oversigt med alle 22 A-kasser Læs mere om fordele ved 3F medlemskab - og tilmeld dig online Læs mere om fordele ved FTFa medlemskab - og tilmeld dig online Læs mere om fordele ved Min A-kasse medlemskab - og tilmeld dig online