Udgivet 17. Marts, 2021, opdateret 10. December, 2021. Kategori: test, nøgleord: A-kasse, Fagforening

Mest værdi for pengene i 2022 - A-kasse med fagforening

Hvis du går efter at få mest værdi for dit medlemskontinget, vil det være naturligt at kigge på de A-kasser der foruden et normalt A-kasse medlemskab, også tilbyder billig fagforenings-medlemskab, som tilkøbsmulighed, efter du er blevet medlem af deres A-kasse. Det gør 4 ud af de 22 A-kasser der findes i Danmark, nemlig Det Faglige Hus, ASE, FRIE og Krifa.

Det bemærkes at FRIE har to priser på fagforening (Basis og Favorit). I vores undersøgelse indgår "Frie Favorit". Det Faglige Hus, Krifa og ASE har kun én pris på fagforening. Man bør være opmærksom på om der er en karensperiode efter indmeldelse. Ved vores seneste sammenligning (december 2021) er det kun FRIE der har en karensperiode. Krifa, ASE og det Faglige Hus har ingen karensperiode, hvilket vil sige at du i disse fagforeninger kan få fuld juridisk hjælp fra første dag du melder dig ind. Generelt gælder dog at "en sag" skal være opstået efter indmeldelse før man er dækket med jurdisk hjælp.

I vores undersøgelse af de 4 A-kasser/fagforeninger har vi set på følgende elementer:

  • samlet pris for A-kasse+fagforening
  • klager fra eksisterende medlemmer, jfr. offentlig klagestatistik.
  • karensperiode. Her forstår vi hvor lang periode man skal være medlem af fagforeningen for at kunne få faglig og juridisk hjælp. Der er p.t. ingen karensperiode i Krifa, ASE og Det Faglige Hus.
  • dækning. Her forstår vi om medlemskabet af fagforeningen giver adgang til fuld faglig og juridisk hjælp.
  • øvrige medlemsfordele i form af rabataftaler m.m. Da alle 4 fagforeninger tilbyder at man kan købe sine (andre) forsikringer gennem deres fagforening, og da det er meget svært at sammenligne forsikringstilbud, da det afhænger af behov og betingelser, har vi valgt ikke at lade muligheden for at købe forsikringer indgå i vores sammenligning.

  

Pris
Prisen for A-kasse med fagforening går fra 555 kr. (Det Faglige Hus) til 655 kr. (Krifa). Udover at være billigst tilbyder Det Faglige Hus de første 3 mdr. fagforening gratis.

Det bemærkes at vi på tidspunktet for vores undersøgelse (december 2021) kun har kunnet få oplyst kontingent for 2022 af Det Faglige Hus.

Klager
F.eks. kan det være relevant at se på klager fra eksisterende medlemmer. Her klarer FRIE sig bedst, ved at have færrest klager af de 4 undersøgte A-kasser.

Karensperiode
Med hensyn til karensperiode er der som tidligere nævnt ikke den store forskel. ASE, Krifa og Det faglige Hus har ingen karensperiode. FRIE har dog 1 måneds karensperiode.

Dækning
Medlemskabet giver i alle 4 fagforeninger adgang til faglig og juridisk hjælp. Bemærk, at FRIE tilbyder to forskellige priser for deres fagforening. I den billigste pakke (Frie Basis) er der flere begrænsninger i dækningen, bl.a. kan du ikke få hjælp til arbejdsskadesager og langtidssygemelding, ligesom karriererådgivning, coaching og ansøgningshjælp ikke er inkluderet. Dækningen på FRIE Basis er derfor ret begrænset. I vores sammenligning indgår derfor "FRIE Favorit" som dækker noget mere.

Dækningen i ASE er god på det juridiske område, og omfatter stort set alle juridiske problemer/spørgsmål du kan få behov for hjælp til. Den juridiske dækning i Det faglige Hus og KRIFA er den samme som i ASE, men derudover tilbyder Krifa at du kan tale med en jobtrivselskonsulent, hvis du møder udfordringer med din trivsel på jobbet.

Øvrige medlemstilbud
ASE tilbyder som den eneste af de fire ikke rabataftaler til sine medlemmer. Med et "FRIE Favorit" medlemskab får du tilbudt foredrag og kurser/fyraftensmøder til fordelagtige priser. Derudover har FRIE rabataftler med nogle attraktioner og hoteller.

Det Faglige Hus tilbyder besparelser på ferie, oplevelser og ting til hjemmet, ligesom du kan vinde billetter til sport m.m. Det Faglige Hus har indgået aftaler med en række landsdækkende virksomheder, som alle tilbyder ekstra gode fordele og rabatter.

Konklusion af undersøgelsen

Vi kan anbefale Det Faglige Hus
Vi synes at Det Faglige Hus tilbyder mest værdi for pengene, især fordi prisen for deres samlede medlemskab i A-kasse+fagforening er noget billigere end konkurrenternes. Bl.a. kan nævnes at du sparer 100 kr. om måneden med et medlemskab i Det Faglige Hus i forhold til et KRIFA-medlemskab.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?