Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kassen - Opfyldelse af beskæftigelseskravet

< Forrige | Indhold | Næste >

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på grundlag af både løntimer og perioder med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. lovens § 53.
Ret til påbegyndelse af en dagpengeperiode (indplacering), jf. bekendtgørelsens § 15, er betinget af, at et medlem har haft sammenlagt 1.924 løntimer (fuldtidsforsikrede) eller 1.258 løntimer (deltidsforsikrede), som er indberettet til indkomstregisteret inden for de seneste 3 år.
Beskæftigelseskravet skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor medlemmet bliver indplaceret i dagpengeperioden.

Alle løntimer, der ligger i en indberetningsperiode, hvor der ikke har været udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, kan medregnes.
Selvstændig virksomhed, der har været udøvet i væsentligt omfang, kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet, jf. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.
For den enkelte periode, hvor medlemmet har haft lønmodtagerarbejde eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, kan der kun medregnes enten løntimer eller drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Det skyldes, at medlemmer, der har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, højst kan medregne 37 timer pr. uge til beskæftigelseskravet, jf. vejledning til Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved at sammenlægge lønarbejde med en del af en uddannelse, der ligger forud for lønarbejdet. Det er en forudsætning for at medregne uddannelsen, at medlemmet har opnået dagpengeret på grundlag af lovens § 54 (dimittendreglen).

Ret til ny dagpengeperiode

Medlemmet optjener ret til en ny dagpengeperiode, når der efter seneste indplacering i dagpengeperioden foreligger mindst 1.924 henholdsvis 1.258 løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret inden for de seneste 3 år.
Din A-kasse vil løbende opgøre om du har opfyldt kravet, i forbindelse med, at du anmoder om dagpenge eller modtager andre ydelser, der forbruger af ydelsesperioden.
Du kan selv følge med i hvor tæt du er på at have arbejdet nok timer på din "beskæftigelseskonto". Beskæftigelseskontoen kan du se via din A-kasse eller på Jobnet.dk.

Generhvervelse af dagpengeretten for medlemmer, hvis dagpengeret er udløbet

Er din dagpengeret udløbet betragtes du som nyledig, og skal så ikke optjene din ret til dagpenge efter beskæftigelseskravet, men derimod efter "indkomstkravet". Se mere om indkomskravet i vores artikel herom.

Den ny dagpengeperiode starter første ledige dag med forbrug af ydelsesperioden efter den tidligere dagpengeperiodes udløb.
For medlemmer, der først efter udløbet af dagpengeperioden opfylder generhvervelseskravet, løber den nye dagpengeperiode fra første ledige dag med arbejdsløshedsdagpenge eller andet, der forbruger af ydelsesperioden, efter sidste dag i optjeningsperioden.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere