Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse - Kendetegn for lønarbejde

< Forrige | Indhold | Næste >

Løntimer

Løntimer kan medregnes til beskæftigelseskravet, hvis timerne stammer fra et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Kendetegn for lønarbejde

Hvis beskæftigelsen er udført inden for rammerne af en overenskomst på området, vil der normalt ikke være tvivl om, at der foreligger lønarbejde i lovens forstand.

Leder du efter den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Omfattes beskæftigelsen ikke af en overenskomst, må der sammenlignes med overenskomst for beskæftigelse af tilsvarende eller sammenlignelig karakter. Der stilles ikke krav om fuldstændig overensstemmelse med overenskomster fra tilsvarende eller sammenlignelige områder.
For at anerkende en beskæftigelse som lønarbejde vil det dog altid være et krav, at medlemmet har udført arbejde, der har været udbudt på almindelige løn- og arbejdsvilkår, at der er modtaget et vederlag herfor, og at vederlaget er skattepligtigt efter de gældende regler herom.

Af yderligere momenter, der - uden hver for sig at være afgørende - taler for, at der foreligger lønarbejde, er de vigtigste:
1) Medlemmet er undergivet en arbejdsgivers tilsyn med og instrukser for arbejdets udførelse.
2) Medlemmet er forpligtet til at udføre arbejdet personligt.
3) Medlemmet betragtes i relation til anden lovgivning som lønmodtager, herunder at
a) arbejdsgiver indberetter løn til indkomstregisteret,
b) arbejdsgiveren indbetaler bidrag til ATP,
c) medlemmet er omfattet af ferieloven,
d) medlemmet er omfattet af funktionærloven,
e) medlemmet er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, og
f) medlemmet vil være omfattet af Lønmodtagernes Garantifond (LG) ved arbejdsgiverens konkurs.
Det er som hovedregel en betingelse, at der er indberettet løntimer til indkomstregisteret.

Afgrænsning over for selvstændig virksomhed

Begrebet selvstændig virksomhedsudøvelse er defineret i Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.
Er der i medfør af disse regler tale om selvstændig virksomhed, vil beskæftigelsen også i forhold til lovens § 53 blive betragtet som sådan, og der er altså ikke tale om lønarbejde.
Hvis medlemmet arbejder på freelancebasis eller som musiker eller artist, må det afgøres ud fra en konkret vurdering, om beskæftigelsen skal anses for lønarbejde eller udøvelse af selvstændig virksomhed. Der henvises herom til Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere