Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Arbejde i Sverige: Hvad med A-kasse?

Da Sverige er et EU-land gælder principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Det betyder bl.a. at en person skal være forsikret mod arbejdsløshed i det EU/EØS-land hvor vedkommende arbejder, og at man kun kan være forsikret i ét land ad gangen.
Er du udstationeret, grænsependler eller arbejder i flere lande, kan der gælder der særlige regler for i hvilket land du skal være medlem af A-kasse, og hvem der skal udbetale dagpenge i tilfælde af ledighed.

Overførsel af anciennitet fra dansk til svensk A-kasse
Skal man arbejde i Sverige kan man få overført sin anciennitet, dvs. arbejdsperioder/indtægt og medlemsperioder fra en dansk A-kasse til den svenske A-kasse.
Det er blot vigtigt at du husker at indmelde dig i en A-kasse i Sverige senest 8 uger efter at du er udmeldt af den danske.
Du skal bruge et såkaldt PD U1 dokument fra din danske A-kasse, hvori de dokumenterer dine medlems-og arbejdsperioder/indtægt, eller hør i din A-kasse om de kan overføre oplysningerne elektronisk til den svenske A-kasse.
Derudover er det en god ide altid at gemme lønsedler mm., hvis du skulle få brug for at dokumentere indkomst/arbejde overfor den svenske A-kasse.

A-kasse for udlandsdanskere

Se vores artikel der omhandler de generelle regler

Mere om den svenske arbejdsløshedsforsikring

Der findes en grundforsikring for alle. Derudover er der en frivilling indkomstrelateret arbejdsløshedsforsikring (som vi kender fra Danmark) for medlemmer af en A-kasse.
For begge forsikringer gælder vilkår for at kunne få udbetalt beløb (arbejdsløshedsunderstøttelse). Du skal for eksempel have arbejdet inden du blev arbejdsløs, og du skal aktivt søge arbejde/stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdskrav
Du skal opfylde ét af følgende krav

  • har erhvervsarbejdet i mindst 6 måneder og udført arbejdet i mindst 80 timer per kalendermåned, eller
  • har erhvervsarbejdet i mindst 480 timer i en sammenhængende periode på 6 kalendermåneder og udført arbejdet i mindst 50 timer i hver af disse måneder.


Hvor meget kan du få udbetalt?
Du kan få op til 80% af din tidligere indkomst, dog maksimalt 20.000 svenske kroner pr. måned før skat, hvis du har været medlem af en A-kasse i mindst 1 år.

Udbetalingen fra grundforsikringen er for personer, der enten ikke er medlem af en A-kasse, eller har været medlem i mindre end 1 år. Den udgør 8.000 svenske kroner pr. måned før skat afhængig af hvor meget du har arbejdet før.

Ligesom i Danmark gælder at du skal registrere dig som jobsøgende hos den offentlige arbejdsformidling.

Læs mere om betingelser og beløb du kan få på den svenske arbejdsformidling's hjemmeside.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Der findes 25 A-kasser i Sverige. Du har ret til at blive medlem af en a-kasse, hvis du er ansat inden for ansættelsesområdet på ansøgningstidspunktet. Du kan få hjælp til at vælge den rigtige A-kasse på hjemmesiden "Hej A-kasse".

A-kasse ved tilbagevenden til Danmark

Hvis du igen vender tilbage til Danmark, kan du få overført anciennitet fra den svenske A-kasse til den danske. Er der gået mere end 5 år siden du sidst var medlem af en dansk A-kasse, skal du dog opfylde et arbejdskrav (mindst 296 timer inden for 3 måneder) før du kan overføre din anciennitet til den danske A-kasse.
Kommer du tilbage til Danmark inden der er gået 5 år siden du var medlem af en dansk A-kasse, kan du umiddelbart få overført dine optjente rettigheder fra den svenske A-kasse til den danske, jfr. Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014, Artikel 10.
Bare husk at du skal søge om (gen-)optagelse i en dansk A-kasse inden der er gået 8 uger fra du ophørte med at være forsikret i Sverige.
Læs mere her om tilbagevenden til Danmark.

Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014

Sverige er med i Nordisk Konvention, hvilket betyder at forordning 883/2004's regler finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem Sverige og Danmark, også for 3. landsstatsborgere. Dog kan forordningens artikel 64 (3 mdr.'s jobsøgning i andet EU-land med dagpenge) kun anvendes af Danmark i forhold til nordiske statsborgere og ikke i forhold til 3. landsstatsborgere.

Links til mere information:
Norden.org (Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste).
De svenske A-kassers interesseorganisation
Nordisk Konvention om Social Sikring

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen