Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Arbejde i Norge: Hvad med A-kasse?

Norge er ikke medlem af EU, men indgår i et tæt samarbejde med EU gennem EØS-samarbejdet. Derfor gælder principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Det betyder bl.a. at en person skal være forsikret mod arbejdsløshed i det EU/EØS-land hvor vedkommende arbejder, og at man kun kan være forsikret i ét land ad gangen.
Er du udstationeret, grænsependler eller arbejder i flere lande, kan der gælder der særlige regler for i hvilket land du skal være medlem af A-kasse, og hvem der skal udbetale dagpenge i tilfælde af ledighed.

Norge har - i modsætning til de andre nordiske lande - ikke A-kasser, hvor man frivilligt kan vælge at blive medlem eller ej.
I Norge er man automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikring, hvis man arbejder eller bor i Norge.
Alle der er omfattet af "folketrygden" har ret til sociale ydelser fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som også er dem der ansvaret for dagpenge ved ledighed.

Overførsel af anciennitet fra dansk til norsk arbejdsløshedsforsikring
Skal man arbejde i Norge kan man få overført sin anciennitet, dvs. arbejdsperioder/indtægt og medlemsperioder fra en dansk A-kasse til den norske arbejdsløshedsforsikring.
Du skal bruge et såkaldt PD U1 dokument fra din danske A-kasse, hvori de dokumenterer dine medlems-og arbejdsperioder/indtægt, eller hør i din A-kasse om de kan overføre oplysningerne elektronisk til den norske arbejdsløshedsforsikring.
Derudover er det en god ide altid at gemme lønsedler mm., hvis du skulle få brug for at dokumentere indkomst/arbejde overfor den norske arbejdsløshedsforsikring.

A-kasse for udlandsdanskere

Se vores artikel der omhandler de generelle regler

Mere om den norske arbejdsløshedsforsikring

Hovedvilkårene for at kunne få dagpenge er at du:

  • har haft en mindsteindtægt fra lønnet arbejde på mindst 0,75 gange folketrygdens grundbeløb (G) de sidste 12 måneder, eller mindst 2,25 gange folketrygdens grundbeløb (G) i løbet af de sidste 36 måneder
  • har fået reduceret din arbejdstid med mindst 40%
  • har reduceret arbejdsindtægt
  • er registreret som ledig på nav.no, og indsender "meldekort" hver 14.dag
  • er reelt ledig
  • er medlem i folketrygden og opholder dig lovligt i Norge


Hvor meget kan du få udbetalt?

  • 80% af din hidtidige indtægt (dit dagpengegrundlag), hvis den er under 3 gange folketrygdens grundbeløb (G)
  • 62,4% af din hidtidige indtægt (dit dagpengegrundlag), hvis den er mellem 3 G og 6 G


Bemærk at der i Norge medregnes flere indtægter (f.eks. også offentlige overførselsindkomster) i dagpengegrundlaget, end der gør i Danmark.
Indtægt på over seks gange gennemsnittet af folketrygdens grundbeløb (6G) per periode på 12 måneder, tages ikke med i beregningen af dagpenge.

Hvor længe kan du få dagpenge?
Hvor længe du kan få ydelser fra den norske arbejdsløshedsforsikring afhænger af hvor høj arbejdsindtægt du har haft de sidste 12 måneder, eller i gennemsnit de sidste 36 måneder.

  • 104 uger (2 år) hvis din arbejdsindtægt har været 199.716 norske kroner eller mere (2 G).
  • 52 uger (1 år) hvis din arbejdsindtægt har været under 199.716 norske kroner (2 G).

A-kasse ved tilbagevenden til Danmark

Hvis du igen vender tilbage til Danmark, kan du få overført anciennitet fra den norske arbejdsløshedsforsikring til den danske. Er der gået mere end 5 år siden du sidst var medlem af en dansk A-kasse, skal du dog opfylde et arbejdskrav (mindst 296 timer inden for 3 måneder) før du kan overføre din anciennitet til den danske A-kasse.
Kommer du tilbage til Danmark inden der er gået 5 år siden du var medlem af en dansk A-kasse, kan du umiddelbart få overført dine optjente rettigheder fra den norske arbejdsløshedsforsikring til den danske, jfr. Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014, Artikel 10.
Bare husk at du skal søge om (gen-)optagelse i en dansk A-kasse inden der er gået 8 uger fra du ophørte med at være forsikret i Norge.
Læs mere her om tilbagevenden til Danmark.

Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014

Norge er med i Nordisk Konvention, hvilket betyder at forordning 883/2004's regler finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem Norge og Danmark, også for 3. landsstatsborgere. Dog kan forordningens artikel 64 (3 mdr.'s jobsøgning i andet EU-land med dagpenge) kun anvendes af Danmark i forhold til nordiske statsborgere og ikke i forhold til 3. landsstatsborgere.

Links til mere information:
Norden.org (Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste).
Reglerne om dagpenge (NAV)
Nordisk Konvention om Social Sikring

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen