Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Arbejde i Grønland: Hvad med A-kasse?

Grønland har ikke arbejdsløshedskasser, men er du medlem af en dansk A-kasse når du flytter til Grønland, kan du bevare dit medlemskab af den danske A-kasse.
Hvis du ikke allerede er medlem af en dansk A-kasse, skal du sørge for at blive det inden du rejser til Grønland. Man kan nemlig kun blive optaget i en dansk A-kasse hvis man har bopæl i Danmark (Grønland regnes ikke for Danmark i denne sammenhæng).

Inden du beslutter dig for om du skal bevare dit medlemskab af en dansk A-kasse, skal du dog være klar over at du i tilfælde af ledighed kun kan få dagpenge hvis du flytter tilbage til Danmark. Det kræver dog naturligvis at du opfylder de almindelige betingelser for dagpengeret.
Du beholder din anciennitet i A-kassen, mens du arbejder i Grønland. Din indkomst fra arbejde i Grønland kan bruges til at opfylde indkomstkravet, det vil sige at dit arbejde tæller som om det var udført i Danmark.

Din indkomst i Grønland vil ligeledes indgå i beregningen af din dagpengesats.

Hvis du ikke påtænker at ville flytte tilbage til Danmark i tilfælde af du skulle miste dit arbejde i Grønland, så giver det ikke mening at bevare dit medlemskab af en dansk A-kasse.
Blive du ledig i Grønland, og ønsker at blive boende i Grønland, så kan du under visse betingelser få den grønlandske arbejdsmarkedsydelse.

For at kunne få arbejdsmarkedsydelse skal du:

  • være fyldt 18 år eller være forsørger
  • være tilmeldt folkeregisteret i Grønland
  • være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal have været beskæftiget i mindst 182 timer som lønmodtager i løbet af de seneste 13 uger.


Derudover skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne rådighedspligt minder om den som dagpengemodtagere i Danmark har.

Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014

Konventionen er tiltrådt af Færøerne og Grønland, men det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne reguleres ikke af konventionen.

Links til mere information:
Norden.org (Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen