Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Arbejde i Finland: Hvad med A-kasse?

Da Finland er et EU-land gælder principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Det betyder bl.a. at en person skal være forsikret mod arbejdsløshed i det EU/EØS-land hvor vedkommende arbejder, og at man kun kan være forsikret i ét land ad gangen.
Er du udstationeret, grænsependler eller arbejder i flere lande, kan der gælder der særlige regler for i hvilket land du skal være medlem af A-kasse, og hvem der skal udbetale dagpenge i tilfælde af ledighed.

Overførsel af anciennitet fra dansk til finsk A-kasse
Skal man arbejde i Finland kan man få overført sin anciennitet, dvs. arbejdsperioder/indtægt og medlemsperioder fra en dansk A-kasse til den finske A-kasse.
Du skal dog være opmærksom på at Finland har et krav om at du skal have arbejdet i mindst 4 uger i Finland inden du kan få overført rettigheder fra den danske A-kasse.
Derudover er det vigtigt at du husker at indmelde dig i en A-kasse i Finland senest 4 uger efter at du er flyttet til Finland.
Du skal bruge et såkaldt PD U1 dokument fra din danske A-kasse, hvori de dokumenterer dine medlems-og arbejdsperioder/indtægt, eller hør i din A-kasse om de kan overføre oplysningerne elektronisk til den finske A-kasse.
Derudover er det en god ide altid at gemme lønsedler mm., hvis du skulle få brug for at dokumentere indkomst/arbejde overfor den finske A-kasse.

A-kasse for udlandsdanskere

Se vores artikel der omhandler de generelle regler

Mere om den finske arbejdsløshedsforsikring

Der findes en basis arbejdsløshedsydelse, som ikke kræver A-kasse medlemskab. Den administreres og udbetales af KELA.
Derudover er der en frivilling indkomstrelateret arbejdsløshedsforsikring (som vi kender fra Danmark) for medlemmer af en A-kasse.
For begge forsikringer gælder vilkår for at kunne få udbetalt beløb (arbejdsløshedsunderstøttelse). Du skal for eksempel have arbejdet inden du blev arbejdsløs, og du skal aktivt søge arbejde/stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdskrav

For at opfylde arbejdskravet for ret til ydelser fra KELA, gælder

  • Du skal have haft betalt beskæftigelse i mindst 26 uger i løbet af de sidste 28 måneder op til arbejdsløsheden indtræder
  • Du skal have haft mindst 18 timers arbejde pr. uge
  • Din løn har været i overenstemmelse med den relevante kollektive overenskomst. Hvis der ikke er en kollektiv overenskomst, skal din løn have været mindst EUR 1.236 pr. måned (2020-tal).

Læs mere om arbejdskravet for ret til ydelser fra KELA.

For at opfylde arbejdskravet for ret til ydelser fra en A-kasse gælder det samme, dog kan kun arbejde udført i en periode hvor du har været medlem af en A-kasse medregnes til at opfylde arbejdskravet.
Læs mere om arbejdskravet for ret til ydelser fra en A-kasse.

Hvor meget kan du få udbetalt?
Udbetalingen fra grundforsikringen (KELA) er for personer, der ikke er medlem af en A-kasse. Den udgør EUR 33,66 pr. dag. Der udbetales for 5 dage om ugen, så det giver ca. EUR 724 pr. måned (21,5 x EUR 33,66). Man får et tillæg for hjemmeboende børn under 18 år. Man skal betale skat af beløbet.
Ydelsen fra KELA kan fås i maksimalt 400 dage.

Er du medlem af en A-kasse, er du altid (uanset hidtidig indkomst) sikret det samme beløb som KELA udbetaler, nemlig EUR 33,66 pr. dag.
Den indkomstbaserede ydelse lægges derefter oveni i grundbeløbet.
Den indkomstbaserede komponent er 45% af forskellen mellem din hidtidige løn og basisbeløbet. Hvis din månedlige indkomst har været over EUR 3.198, får du 20% af den overskydende indkomst.
Eksempel med indkomst pr. mdr. på EUR 4.000
basisbeløb=ca. 724
(3.198-ca. 724)x45%=ca.1.113
(4000-3.198)x20%=160
IALT= ca. 1980 EUR pr. mdr.
Din ydelse beregnes på baggrund af mindst 6 måneders forudgående indkomst.
I beregningen af beløbet du får indgår udover din hidtidige indtægt, også bl.a om du har børn. Man kan selv beregne hvor meget man kan få.

Der er altså ikke i Finland som i Danmark et maksimalt beløb du kan få i arbejdsløshedsydelse fra A-kassen, men du skal være opmærksom på at kontingentet til A-kasserne til gengæld varierer efter din indkomst.

Perioden hvori du kan få ydelser fra A-kassen afhænger af hvor længe du har været på arbejdsmarkedet inden du blev ledig, og af din alder.
Har du været på arbejdsmarkedet i maksimalt 3 år kan du få ydelse fra A-kassen i 300 dage (14 måneder). Har du haft arbejde i mere end 3 år kan du få ydelse i 400 dage (18 måneder).
Er du over 58 år, kan du få ydelsen i 500 dage (23 måneder).

Ligesom i Danmark gælder at du skal registrere dig som jobsøgende hos den offentlige arbejdsformidling, i Finland er det "TE Services".

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Der findes 25 A-kasser i Finland.
Ligesom i Danmark findes der branchespecifikke A-kasser, A-kasser kun for personer med en bestemt uddannelse, samt tværfaglige A-kasser hvor alle kan blive medlem uanset job/uddannelse.

A-kasse ved tilbagevenden til Danmark

Hvis du igen vender tilbage til Danmark, kan du få overført anciennitet fra den finske A-kasse til den danske. Er der gået mere end 5 år siden du sidst var medlem af en dansk A-kasse, skal du dog opfylde et arbejdskrav (mindst 296 timer inden for 3 måneder) før du kan overføre din anciennitet til den danske A-kasse.
Kommer du tilbage til Danmark inden der er gået 5 år siden du var medlem af en dansk A-kasse, kan du umiddelbart få overført dine optjente rettigheder fra den finske A-kasse til den danske, jfr. Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014, Artikel 10.
Bare husk at du skal søge om (gen-)optagelse i en dansk A-kasse inden der er gået 8 uger fra du ophørte med at være forsikret i Finland.
Læs mere her om tilbagevenden til Danmark.

Nordisk Konvention om Social Sikring af 1. maj 2014

Finland er med i Nordisk Konvention, hvilket betyder at forordning 883/2004's regler finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem Finland og Danmark, også for 3. landsstatsborgere. Dog kan forordningens artikel 64 (3 mdr.'s jobsøgning i andet EU-land med dagpenge) kun anvendes af Danmark i forhold til nordiske statsborgere og ikke i forhold til 3. landsstatsborgere.

Links til mere information:
Norden.org (Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste).
KELA (grundforsikring)
Interesseorganisationen for A-kasser i Finland (TYJ)
Nordisk Konvention om Social Sikring

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen