Få en erhvervsuddannelse på 110% dagpenge

Udgivet . Kategori: opkvalificering, nøgleord: A-kasse, Uddannelse, Dagpenge

I det følgende er den nye, midlertidige ret til et uddannelsesløft på 110 pct. af den individuelle dagpengesats, hvis uddannelsen er inden for mangelområder, nærmere beskrevet.

Det bemærkes, at de normale betingelser for uddannelsesløft også vil gælde for den midlertidige ordning, dog vil retten alene gælde for dagpengemodtagere og retten gælder ikke dele af en erhvervsuddannelse.

Med § 97a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres en midlertidig ordning for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, hvor disse personer får ret til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022.

Det betyder, at i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2022 har dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år, ret til et tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, som fremgår af en positivliste.

Bemærk! Den 7. september 2021 foreslog Regeringen i deres reformudspil "Danmark kan mere I" at uddannelsesløftet med 110 pct. dagpenge gøres permanent. Dette vil dog tidligst træde i kraft med virkning fra 1. januar 2024. Se mere i tidsplan for gennemførelse af reformpakke.

Retten gælder i følgende tilfælde:

  • Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte.
  • Personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år. Det vil sige faglærte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som har en forældet erhvervsuddannelse.

For at få ret til tilbud under den midlertidige ordning, skal der gives tilbud om en hel erhvervsuddannelse. Dagpengemodtagere kan dermed ikke få tilbud om f.eks. et grundforløb i en erhvervsuddannelse under den midlertidige ordning. Der er dog ikke krav om, at hele erhvervsuddannelsen skal kunne afsluttes inden for personens dagpengeperiode.

En person anses for faglært, hvis vedkommende har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger, en erhvervsuddannelse. En erhvervsuddannelse er en uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Det kan f.eks. være en uddannelse til bager eller slagter. En uddannelse anses for forældet, hvis personen ikke har anvendt sin uddannelseskompetence i en jobfunktion eller som adgang til en stilling de seneste 5 år.

Dagpengemodtagere, som er omfattet af bestemmelsen, får en ret til et sådant tilbud om en erhvervsuddannelse på positivlisten over for jobcenteret. Jobcenteret skal således ikke fortage en vurdering af, om f.eks. tilbuddet er den rigtige indsats for at bringe den enkelte dagpengemodtager tilbage til arbejdsmarkedet, eller om pågældende har de nødvendige kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Der er dog ikke tale om en ret over for erhvervsskolerne. Dagpengemodtagere skal dermed opfylde de almindeligvis gældende betingelser for optagelse m.v. på erhvervsuddannelsen.

For at afklare dagpengemodtagerens kompetencer, herunder få synliggjort og dokumenteret uformel eller skjulte kvalifikationer, som er opnået via job, og dermed evt. få mulighed for at få afkortet den ønskede erhvervsuddannelse via en formel anerkendelse heraf, kan jobcenteret f.eks. give dagpengemodtagere tilbud om en realkompetencevurdering (RKV). Da dagpengemodtagere får ret til tilbuddet om en erhvervsuddannelse, skal forudgående tilbud dog kunne afvikles inden starten på tilbuddet om erhvervsuddannelsen.

Positivliste over erhvervsuddannelser

Det fremgår af § 97 a, stk. 2, at Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste over erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft, som afgrænser, hvilke erhvervsuddannelser personen kan vælge imellem. Positivlisten kan ses her. Med Aftale om stimuli og grøn genopretning fra december 2020 er det aftalt at udvide positivlisten i 2021, så ledige kan påbegynde både SOSU-assistentuddannelsen og flere uddannelser, der understøtter grøn omstilling.

Af uddannelser på positivlisten kan nævnes Industrioperatør, Materielmekaniker, Værktøjstekniker, Lastvognsmontør, Jordbrugsmaskinfører, Automatiktekniker, VVS og blikkenslager, Maskinsnedker, Svejser, Murer, SOSU-assistent, Social-og sundhedshjælper, Industriassistent, Smed, Renovationschauffør, Serviceassistent, Receptionist, Ernæringsassistent, Elektriker og Digital handel.

Fritaget for normale pligter som dagpengemodtager

Det fremgår af § 97, a, stk. 3, at personen under uddannelsen er fritaget fra pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Dermed er personen fritaget fra både at søge og tage job, herunder dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, mens personen deltager i uddannelsen.

Flere detaljer