Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

A-kasser for selvstændige

Denne side omhandler medlemskab af A-kasse for selvstændige, og muligheden for at tilkøbe hjælp til bl.a. jura, regnskab, marketing, HR og inkasso.
Ønsker du oplysning om dagpengeregler for selvstændige, kan du se denne artikel.

Medlem som selvstændig eller lønmodtager?

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet.

En A-kasse vil betragte dig som selvstændig hvis du...

 • er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed
 • er medarbejdende ægtefælle i ægtefælles personligt ejet virksomhed og modtager løn uden at have en lønaftale
 • får løn som A-indkomst fra et selskab (f.eks. ApS eller A/S), hvor du har afgørende indflydelse. Du siges også at have afgørende indflydelse hvis din ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet.

Bemærk at det ikke er personen, som defineres som selvstændig eller lønmodtager, men derimod personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet.
Arbejde inddeles i 4 aktivitetstyper: fritidsbeskæftigelse, selvstændig virksomhed, formueforvaltning (begrænset eller intet personligt arbejde) eller arbejde som lønmodtager.

Muligheder for selvstændige

Er du selvstændig kan du vælge mellem de samme A-kasser som lønmodtagere. Alle A-kasser optager således også selvstændige som medlemmer.
Og eftersom dagpengereglerne for selvstændige i høj grad ligner reglerne for lønmodtagere, så vil alle A-kasser være i stand til at rådgive selvstændige.

Ligesom for lønmodtagere gælder dog at nogle A-kasser kun optager medlemmer fra bestemte fag. De resterende 10 ud af de 22 A-kasser er "tværfaglige", hvilket vil sige at de optager medlemmer (lønmodtagere og selvstændige) fra alle brancher. Du kan se en liste med alle tværfaglige A-kasser.

Kun A-kasse medlemskab

Påtænker du kun at melde dig ind i A-kasse (og ikke have organisation med, se neden for), så kan du altså som selvstændig roligt vælge f.eks. den billigste tværfaglige A-kasse FTFa. FTFa er vant til at rådgive selvstændige om dagpengereglerne.

FTFa har vundet titlen "Bedste A-kasse 2024" - se undersøgelsen her.

Indmeldelse i FTFa kan ske på deres hjemmeside. Link til indmeldelse i A-kasse. Du kan også skifte A-kasse til FTFa.

A-kasse med organisation/hjælp for selvstændige

Når man er lønmodtager er man vant til at skulle tage stilling til om man ønsker at købe medlemskab af fagforening som tillæg til A-kasse medlemskabet.
En fagforenings primære opgaver er at hjælpe en lønmodtager i konflikter med sin arbejdsgiver.

Som selvstændig er det derfor ikke en traditionel fagforening du evt. skal tilkøbe.
A-kasserne der er målrettet selvstændige (bl.a. ASE og Frie) har særlige produkter du kan tilkøbe udover A-kasse medlemskab.
ASE har to "produkter" for selvstændige - det drejer det sig om "Ase Selvstændig" og "HR Jura". "Ase Selvstændig" koster 99 kr./mdr. hvis du også køber A-kasse gennem ASE.
"HR Jura" fra ASE er for dig der har ansatte - prisen afhænger af antal ansatte, men starter ved 99 kr./mdr., hvis du kun har én ansat.
Frie Selvstændige har eksisteret siden 1. januar 2021, men inden da var foreningen kendt under navnet DANA, som har mere end 40 års erfaring med at rådgive selvstændige.

For selvstændige er det især rådgivning om personalejura, hjælp til aftaler og kontrakter, adgang til at få svar på spørgsmål om f.eks. regnskab, skat og moms, hjælp til incasso samt hjælp til opstart, drift eller afvikling af virksomhed som det er muligt at tilkøbe når du har meldt dig ind i A-kasse.

ASE Selvstændig

En forening særligt for små selvstændige, som giver dig hurtig og nem adgang til eksperter inden for bl.a. jura, regnskab, marketing og HR.
ASE har indgået aftale med et revisionsfirma ("Regnskab Danmark"), et advokatfirma ("HjulmandKaptain"), et inkassofirma ("Intrum"), et digitalt bureau ("OnlinePlus+") samt et online dokumentbibliotek ("Dokumenter.dk"), og er du medlem af ASE Selvstændig har du adgang til at bruge disse eksperter/services.

ASE "HR Jura"

Som navnet HR Jura antyder er der tale om hjælp til arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.
Man kan trække på ASE's egne eksperter f.eks. når man har spørgsmål om medarbejderforhold eller sine forpligtelser som arbejdsgiver. Man kan få hjælp til at udforme ansættelseskontrakter, ledersparring m.m. Derudover får man fri adgang til HR- og personalejuridiske dokumenter på Dokumenter.dk.

Indmeldelse i ASE som selvstændig

Indmeldelse i ASE kan ske på deres hjemmeside. Link til indmeldelse i ASE. Du kan ved tilmelding vælge enten kun A-kasse, eller A-kasse med tilkøb af "ASE Selvstændig" og/eller "HR Jura". Du kan også skifte A-kasse til ASE.

Frie Selvstændige

Frie Selvstændige tilbyder A-kasse og forening for selvstændige og iværksættere.
A-kasse koster 514 kr. pr. mdr. og A-kasse+forening koster 653 kr. om måneden. Frie selvstændige kan også købes uden A-kasse til 179 kr. pr. mdr.

Frie tilbyder bl.a. ubegrænset juridisk rådgivning af egne jurister, gratis adgang til vidensbank, sparring og gratis inkassoservice.

Indmeldelse i Frie som selvstændig

Indmeldelse i Frie kan ske på deres hjemmeside. Link til indmeldelse i Frie. Du kan ved tilmelding vælge enten kun A-kasse, eller A-kasse med tilkøb af "Frie Selvstændige". Du kan også skifte A-kasse til Frie.

Sammenligning af A-kasse/organisation for selvstændige

Nedenfor viser vi nogle af de bedste tilbud for selvstændige.

FTFa tilbyder billig A-kasse og derudover har FTFa efter efter vores mening den bedste lønsikring, som giver ekstra dækning udover dagpenge.

Alle selvstændige uanset branche kan blive medlem af FTFa.

A-kasse Pris pr. mdr. i 2024 Type Har kontor i
følgende byer
Medlemmer
(A-kasse)
pr. 1/1-2024
Særlige tilbud/
fordele for selvstændige
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
A-kasse: 488 kr. Kun A-kasse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved 151.915
 • En af de billigste A-kasser
 • Kun få klager fra medlemmer
 • Den bedste lønsikring i følge vores undersøgelse.
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
A-kassen Frie
A-kasse: 514 kr. A-kasse + Forening: 653 kr. A-kasse:
514 kr.
A-kasse+
forening:
653 kr.
Gratis forening de første 6 mdr. (set 18/04).
A-kasse med forening Odense og Taastrup + mødesteder i hele landet efter aftale 38.950
 • Tilbud i forening: juridisk rådgivning og vidensbank, repræsentation ved forsligsforhandlinger, sparring, onlineunivers, inkassoservice
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Frie
Ase A-kasse
A-kasse: 527 kr. A-kasse + HR Jura: fra 626 kr. A-kasse + ASE Selvstændig: 626 kr. A-kasse:
527 kr.
A-kasse+
HR Jura:
fra 626 kr.
A-kasse+
Ase selvstændig:
626 kr.
A-kasse med HR Jura og/eller forening København + mødesteder efter aftale 137.383
 • HR Jura: Rådgivning inden for især personalejura og HR.
  ASE Selvstændig: Adgang til eksperter indenfor jura, regnskab, marketing og HR.
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse

Er du selvstændig eller lønmodtager?

Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Dette omfatter også medejende ægtefæller.

Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringen. Det er det personlige arbejde i virksomheden ved direkte deltagelse i driften eller ved mere indirekte deltagelse gennem fx administrative funktioner, der er afgørende.

At handle for egen regning og risiko vil sige, at den selvstændige forpligter sig personligt ved de aftaler, som indgås om fx køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser. Den selvstændige erhvervsdrivende hæfter personligt for virksomhedens gæld og for de fejl og ulykker, som pågældende selv eller de ansatte måtte begå. Den selvstændiges arbejdsfortjeneste er således afhængig af virksomhedens eventuelle overskud.

Kriteriet om, at virksomheden skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Vurderingen heraf foretages efter en konkret individuel vurdering.

Arbejde, der kan anses for en hobby eller fritidsaktivitet, er ikke selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hobbypræget aktivitet og produktion kan anses for fritidsaktivitet. Aktiviteten må i så fald ikke indeholde noget erhvervsmæssigt element og ikke have til formål at opnå økonomisk udbytte.

En honorarmodtager anses også for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Ved vurderingen af, om en honorarmodtager skal anses som selvstændig, indgår bl.a.:

 • at medlemmet ikke modtager løn under sygdom og ferie,
 • at medlemmet udfører arbejdet i eget navn,
 • at medlemmet ikke er omfattet af funktionærloven,
 • at medlemmet ikke har pligt til at udføre arbejdet personligt og
 • at medlemmet udfører arbejdet uden arbejdsledelse og kontrol.

Kilde: FTF A-kasse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseDe fleste A-kasser optager også selvstændige, ellers kan du altid blive medlem af en af de 10 tværfaglige A-kasser. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Beregning af dagpengesats som selvstændigBeregningen afhænger af om du har opnået dagpengeret udelukkende på baggrund af indkomst fra selvstændig virksomhed for de seneste 5 års afsluttede årsopgørelser, eller du har opnået dagpengeret på baggrund af A- og B-indkomst. Læs mere..
Juridisk hjælp og forretningsmæssig sparringSom selvstændig kan du - udover dit A-kasse medlemskab - i de A-kasser der er målrettet selvstændige, tilkøbe juridisk hjælp og forskellig slags forretningsmæssig sparring. Det gælder f.eks. i ASE ("HR Jura").
Selvstændig og nyuddannet?Som dimittend opfylder du betingelserne for at få din selvstændige virksomhed bedømt som selvstændig bibeskæftigelse, hvilket kan have betydning for din ret til dagpenge som dimittend. Læs mere...
Selvstændige har 2 muligheder for at optjene dagpengeretDu skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Hvordan du kan opfylde "indkomstkravet" afhænger af om du udelukkende har haft indkomst fra din virksomhed. Læs mere...
§
Hoved- eller bibeskæftigelse?Har du haft lønindtægt ved siden af din selvstændige virksomhed, kan du måske få din virksomhed bedømt som bibeskæftigelse, og derfor få mulighed for at få dagpenge uden at skulle stoppe med din virksomhed.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere