A-kasser i Sønderborg

Der er tre A-kasser der har kontoradresse i Sønderborg. Det er FOA A-kasse, Dansk Metal og A-kassen FRIE (mødested efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Sønderborg

I Sønderborg kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

FOA A-kasse

Damgade 104,
6400 Sønderborg
hjemmeside

Metal A-kasse

Lysvang 29A,
6400 Sønderborg
hjemmeside

A-kassen FRIE

c/o Hotel Comwell
Strandvej 1,
6400 Sønderborg
hjemmeside

Facts om ledighed i Sønderborg kommune

Bruttoledighedsprocent august 2019: 3,2%
Antal bruttoledige: 1.080

Udvikling i ledighed det seneste år i Sønderborg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 1.6%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 3 50.0%
Magistre (MA) 4 21.1%
Økonomer (CA) -1 (6.7%)
Fag og Arbejde (FOA) 10 26.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 15 68.2%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -1 (2.7%)
Lærere (DLF-A) 6 35.3%
Socialpædagoger (SLA) 0 0.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 1.4%
Byggefagenes a-kasse -1 (25.0%)
El-faget -2 (25.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) -4 (4.1%)
Fødevareforbundet (NNF) -5 (21.7%)
Metalarbejdere 6 18.2%
Ledere 1 3.4%
Teknikere 9 32.1%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -13 (46.4%)
Selvstændige (DANA) 3 100.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 2.6%
Det Faglige Hus A-kasse 9 20.9%
A-kassen FRIE -2 (16.7%)
Kristelig a-kasse 25 25.5%

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden august 2018-august 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?