Udgivet 12. August, 2021. Kategori: dagpengeret, nøgleord: A-kasse, Dagpenge, Dagpengeret

Kan man få forlænget sin dagpengeperiode?

Ja, ved at tage småjobs m.m. i løbet af din dagpengeperiode, kan du få forlænget dagpengeperioden med op til et år (med 1.924 timer).

Hvad kan forlænge dagpengeperioden?

Du kan forlænge din to-årige dagpengeperiode med de løntimer, som du har haft, siden du begyndte din dagpengeperiode. Forlængelsen sker i forholdet 1:2. Det betyder, at for hver time, du arbejder, får du mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med to timer inden for en "periode" på tre timer. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode. Med løntimer menes der de arbejdstimer, som du har fået udbetalt løn for.

"Referenceperioden" - det vil sige perioden inden for hvilken din dagpengeret skal bruges (er normalt 3 år) forlænges i forholdet 1:3. Det vil sige for hver ekstra times arbede du har får du 2 ekstra dagpengetimer, og samtidig forlænges refrenceperioden med 3 timer. Referenceperioden kan dog maksimalt forlænges med 1,5 år.

Eksempel på forlængelse af dagpengeperiode

  • Et medlems dagpengeperiode udløber den 29. marts 2021.
  • Medlemmet har haft 74 løntimer, svarende til 2 ugers lønnet fuldtidsarbejde, siden den 2-årige dagpengeperiode begyndte.
  • Medlemmet kan få forlænget dagpengeperioden med 148 timer (2 x 74 løntimer) inden for 222 timer (3 x 74 løntimer).
  • Timerne omregnes til uger.

Det vil sige, at medlemmet pr. 30. marts 2021 kan få dagpenge i yderligere 4 uger. Den fleksible forlængelse kan bruges inden for 6 uger, det vil sige indtil den 11. maj 2021.

  

Du kan i stedet bruge timerne til at optjene en ny dagpengeperiode

Har du haft løntimer i din dagpengeperiode, kan du vælge mellem om du vil bruge dem til at forlænge din dagpengeperiode (som i eksemplet oven for) eller bruge dem til at genoptjene en helt ny 2-årig dagpengeperiode. Sidstnævnte kræver at du har haft arbejde i 1.924 timer.

Optjene en helt ny dagpengeperiode

Vedr. genoptjening af ny dagpengeperiode skal du være opmærksom på at måden du kan optjene en ny dagpengeperiode på, er forskellig afhængig af om du har en aktuel dagpengeret, herunder en evt. forlænget dagpengeret eller ej.

Indkomstkrav
Indkomstkravet gælder når medlemmet ikke har en aktuel dagpengeret, herunder en evt. forlænget dagpengeret, og ikke har timer stående på sin beskæftigelseskonto. Det vil bl.a. sige at alle nyledige kun kan få dagpenge hvis de opfylder indkomstkravet. Efter indkomstkravet er det ikke antal timer du har arbejdet (1.924) der er afgørende for om du har ret til en ny dagpengeperiode, men derimod skal du have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. (i 2017) i de tre år (36 måneder), før du blev ledig.

Beskæftigelseskrav
Beskæftigelseskravet gælder derimod når du er indplaceret i en dagpengeperiode (3 års referenceperioden) og/eller har timer stående på din beskæftigelseskonto. Efter beskæftigelseskravet skal du have arbejdet 1.924 timer før du kan generhverve en ny dagpengeperiode. Heri kan du så indregne de timer du måtte have stående på din beskæftigelseskonto.

Forældelse af timer på beskæftigelseskontoen

Timer på beskæftigelseskontoen forældes efter 3 år.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?