Jobtype

Medlem
A-kasse

A-kasse til job indenfor akademisk arbejde

Udgivet . Kategori: akademisk arbejde, nøgleord: Job, Ledig, Stillinger, A-kasse, Medlem

Indledning

I 2022 var der hver måned i gennemsnit 18.659 ledige A-kasse medlemmer der angav at de søgte job inden for området akademisk arbejde.

A-kasserne for højtuddannede er naturligvis de største inden for denne jobkategori. Akademikernes A-kasse er den største A-kasse i Danmark og er vokset de senere år, hvor antallet af personer der tager en universitetsuddannelse er vokset.

Det samme kan siges om MA A-kasse.

CA A-kasse er A-kasse for højtuddannede der arbejder inden for det private erhvervsliv med "business" opgaver.

A-kasseGns. antal ledige der har søgt job pr. mdr. i 2022
Akademikernes A-kasse6630
MA A-kasse3366
CA A-kasse1292
FTF A-kasse1192
HK A-kasse1091
AJKS821
Krifa A-kasse764
ASE A-kasse591
Lederne A-kasse568
Det Faglige Hus515
Min A-kasse513
Teknikernes A-Kasse298
Lærernes A-kasse251
3F A-kasse204
A-kassen Frie189
Din Sundhedsfaglige A-kasse136
FOA A-kasse71
BUPL A-kasse52
Socialpædagogernes A-Kasse40
Din Faglige A-Kasse37
Dansk Metal A-Kasse34
NNF A-kasse7
I alt18659

Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), PLAN-data, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer.

De stillingsbetegnelser som er søgt er f.eks. Hospitalsfysiker, Økonomicontroller, Revisor, Skatterevisor, Projektmedarbejder, Molekylærbiolog, Museumsinspektør, Kurator, Konservator, Analytiker (data og analyse), Efterretningsofficer, Miljøkonsulent, Miljøkoordinator, Byplanlægger, Trafikplanlægger, GIS-medarbejder, Speciallæge, Botaniker, Biokemiker, Havbiolog, ph.d. (samfundsvidenskab), Forskningsassistent (sundhedsvidenskab), Miljøanalytiker, Procesingeniør, Logistiker, Civilingeniør, Miljøingeniør, Maskiningeniør, Kursusleder, Kunstlærer, Lærer på skuespillerskole, Erhvervsskolelærer, Personalekonsulent, Researcher (rekruttering), HR-konsulent, Kunstformidler, Arkivar, Bibliotekar, Økonom, Antropolog, Arkæolog, Studentermedhjælp, Medicoingeniør, SOME-medarbejder, Pressesekretær, Fundraiser, Kommunikationskonsulent, Levnedsmiddelingeniør, Klimaforsker, Handelsskolelærer, ph.d. (naturvidenskab og teknik), Professor (teologi), ph.d. (teologi), Lektor (teologi), Ekstern lektor (teologi), Professor (sundhedsvidenskab), ph.d. (professionshøjskole og erhvervsakademi), Forsker (kunstakademi), Forsker (teologi), Professor (humaniora), Forsker (professionshøjskole), Associate professor (teologi), Forskningsassistent (professionshøjskole), Forskningsassistent (naturvidenskab og teknik), Associate professor (sundhedsvidenskab), Forskningsassistent (samfundsvidenskab), Forskningsassistent (humaniora), Forsker (sundhedsvidenskab), Associate professor (professionshøjskole), Ekstern lektor (samfundsvidenskab), Professor (professionshøjskole), Forskningsassistent (kunstakademi), ph.d. (kunstakademi), Seniorforsker (professionshøjskole), Undervisningsassistent (samfundsvidenskab), Forsker (samfundsvidenskab), Koordinator, Videnskabelig assistent (samfundsvidenskab), Politisk medarbejder, Politisk konsulent, Kommunal planlægger, Fuldmægtig, Rådgivende konsulent, Business intelligence manager, Finansanalytiker, Gymnasielærer, Geograf, Kriminolog, Sociolog, Historiker, Filosof, Politolog, Psykolog, Præst, Geotekniker, Landinspektør, Videnskabelig assistent (sundhedsvidenskab), Undervisningsassistent (kunstakademi), Seniorforsker (naturvidenskab og teknik), Forskningsbibliotekar, Seniorforsker (sundhedsvidenskab), Seniorforsker (humaniora), Seniorforsker (teologi), Undervisningsassistent (teologi), Automationsingeniør, Energiingeniør, Kommunikationskoordinator, Lægemiddelkonsulent, Post doc. (humaniora), Post doc. (teologi), Underviser (professionshøjskole), Post doc. (sundhedsvidenskab), Post doc. (naturvidenskab og teknik), Post doc. (samfundsvidenskab), Investeringsrådgiver, Undervisningsassistent (sundhedsvidenskab), Dokumentationsmedarbejder, Undervisningsassistent (professionshøjskole), Seniorforsker (samfundsvidenskab), Videnskabelig assistent (naturvidenskab og teknik), Seniorforsker (kunstakademi), Dommerfuldmægtig, Videnskabelig assistent (humaniora), Undervisningsassistent (naturvidenskab og teknik), Undervisningsassistent (humaniora), Videnskabelig assistent (kunstakademi), Videnskabelig assistent (professionshøjskole), Videnskabelig assistent (teologi), Fysiker, Astronom, Metrolog, Meteorolog, Kemiker, Geofysiker, Geolog, Statistiker, Demograf, Matematiker, Farmakolog, Biolog, Landbrugskonsulent, Agronom, Sagsadministrator, Klinisk psykolog, Produktionsingeniør, Havearkitekt, Chefkonsulent, Gymnasielærer (humaniora og kreative fag), Gymnasielærer (naturvidenskab og idræt), Testingeniør, Kemiingeniør, Politifuldmægtig, Kvalitetsingeniør, designingeniør, Miljøtekniker, Gymnasielærer (samfundsvidenskab), Chefstrateg, administrativ assistent, Supply chain manager, Risikoanalytiker, Forsikringsanalytiker, Investeringsanalytiker, Øjenlæge, Elektroingeniør, Lektor, Elektronikingeniør, Telekommunikationsingeniør, Arkitekt, Landskabsarkitekt, Industriel designer, Skibsingeniør, Bygningsingeniør, Energikonsulent, Lingvist, Advokat, Dommer, Jurist, Biomediciner, Ortopædiingeniør, Dyrlæge, Tandlæge, CSR-ansvarlig, Adjunkt (humaniora), Adjunkt (kunstakademi), Adjunkt (sundhedsvidenskab), Assistant professor (kunstakademi), Assistant professor (humaniora), Farmaceut, Assistant professor (teologi), Associate professor (humaniora), Professor, Sundhedsøkonom, Assistant professor (professionshøjskole), Businesscontroller, Specialkonsulent, Læge, Byggesagsbehandler, Økologikonsulent, Associate professor (naturvidenskab og teknik), Assistant professor (samfundsvidenskab), Adjunkt (teologi), Associate professor (kunstakademi), Assistant professor (naturvidenskab og teknik), Adjunkt, Assistant professor (sundhedsvidenskab), Sygehuslæge, Adjunkt (samfundsvidenskab), Adjunkt (professionshøjskole), Adjunkt (naturvidenskab og teknik), Ekstern lektor (naturvidenskab og teknik), Lektor (sundhedsvidenskab), ph.d. (humaniora), Forsker (naturvidenskab og teknik), Lektor (naturvidenskab og teknik), Professor (kunstakademi), Professor (naturvidenskab og teknik), Professor (samfundsvidenskab), Ekstern lektor (professionshøjskole), Lektor (humaniora), Ekstern lektor (kunstakademi), Lektor (professionshøjskole og erhvervsakademi), Forskningsassistent (teologi), Lektor (samfundsvidenskab), Forsker (humaniora), Associate professor (samfundsvidenskab), ph.d. (sundhedsvidenskab), Lektor (kunstakademi), Ekstern lektor (sundhedsvidenskab), Ekstern lektor (humaniora), Civilingeniør (bygge og anlæg), Erhvervsanalytiker, Civilingeniør (IT), Mejeriingeniør, Koordinator (hotel), Advokatfuldmægtig, Kvalitetsmedarbejder, Udviklingskonsulent.

Hvordan er det nu med A-kasse og dit job?

Der er i Danmark i alt 22 A-kasser. 12 af dem er fagligt afgrænsede og må kun optage og have medlemmer inden for det/de faglige områder de dækker. Eksempler på fagligt afgrænsede A-kasser er Akademikernes A-kasse og HK A-kasse. Er du medlem af en fagligt afgræset A-kasse og skifter job til et område der ikke er dækket af din nuværende A-kasse skal du skifte til en A-kasse der dækker dit nye job, eller skifte til en tværfaglig A-kasse. Der er 10 tværfaglige A-kasser, men heraf er det dog kun 6 der er interesseret i at optage medlemmer fra alle job og uddannelser. Det gælder FTFa, Min A-kasse, ASE A-kasse, "Det Faglige Hus", A-kassen Frie og Krifa. De resterende tværfaglige A-kasser er for bestemte grupper af personer - Lederne A-kasse (for ledere), AJKS (for journalister), CA A-kasse (for højtuddannede inden for business) og MA A-kasse (for universitetsuddannede).

Skifte A-kasse?

Se vores guide om hvordan man skifter A-kasse

Vil du spare penge på fagforening?

ASE tilbyder både A-kasse og fagforening. ASE har i 2023 introduceret en ny familiefagforening, hvor ASE tilbyder dækning med fagforening for hele familien for 99 kr. /mdr. ASE optager alle som nye medlemmer uanset job eller uddannelse. Priser hos ASE: A-kasse 527 kr./mdr, fagforening 74 kr./mdr, familiefagforening 99 kr./mdr.

Det Faglige Hus tilbyder både A-kasse og fagforening. De har i 2024 vundet vores undersøgelse "Mest værdi for pengene". De er Danmarks billigste med fagforening og A-kasse til en samlet pris på 566 kr. pr. mdr. Alle kan blive medlem af Det Faglige Hus uanset job eller uddannelse.

Relateret indhold om A-kasse