A-kasser i Hjørring

Der er 5 A-kasser der har kontoradresse i Hjørring. Det er 3F Skagerak, FOA A-kasse, Metal Vendsyssel, HK Nordjylland (begrænset åbningstid) og ASE (åbent efter aftale).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Hjørring kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Hjørring kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
Jobcenter Hjørring vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i højere grad end i de lovpligtige samtaler, tages udgangspunkt i borgerens situation med særligt fokus på motivation og empowerment.

Hjørring kommune ønsker ikke at afholde færre samtaler, men vil fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler med forsikrede ledige. Der ønskes dermed alene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.
Jobcenter Hjørring vil ændre tidspunktet for afholdelse af 1. fælles samtale med a-kassen, således at første fællessamtale med borger, jobcenter og a-kasse afholdes mellem 8.-12. uge fremfor 4.-6. uge. Det betyder, at første samtale i jobcentret bliver uden a-kassen. Således vil meget af den information borger gives på første møde være afgivet, når jobcenter, a-kasse og borger mødes for at lave en fælles plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Formålet er at skærpe fokus i samtalerne endnu mere end hidtil.

3F A-kasse

Vandværksvej 30,
9800 Hjørring
hjemmeside

FOA A-kasse

Mellemgade 12,
9800 Hjørring
hjemmeside

Metal A-kasse

Frilandsvej 115,
9800 Hjørring
hjemmeside

HK A-kasse

Østergade 23, 2. sal,
9800 Hjørring
hjemmeside

ASE A-kasse

Åstrupvej 10, stuen
9800 Hjørring
hjemmeside

Facts om ledighed i Hjørring kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,7%
Antal bruttoledige: 1.153

Udvikling i ledighed det seneste år i Hjørring

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 6 24.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 5 100.0%
Magistre (MA) 0 0.0%
Økonomer (CA) 3 50.0%
Fag og Arbejde (FOA) -6 (8.6%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 6 25.0%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -5 (11.9%)
Lærere (DLF-A) 21 67.7%
Socialpædagoger (SLA) 0 0.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 1.2%
Byggefagenes a-kasse -2 (9.5%)
El-faget -1 (25.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 13 5.5%
Fødevareforbundet (NNF) -1 (10.0%)
Metalarbejdere -8 (17.0%)
Ledere 9 42.9%
Teknikere 1 9.1%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 13 92.9%
Selvstændige (DANA) -2 (33.3%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -9 (15.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 8 17.0%
A-kassen Frie 2 200.0%
Kristelig a-kasse 11 14.3%

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?