Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Hvem kan af Jobcentret få godkendt uddannelsesløft?

Uddannelsesløft er en mulighed for dagpengemodtagere over 30 år, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse som voksen. Formålet med uddannelsesløftet er at give ufaglærte ledige og faglærte ledige med en forældet uddannelse et tilbud om at blive faglært. Et uddannelsesløft betyder, at ledige enten kan tage en erhvervsuddannelse eller et trin i en erhvervsuddannelse.

Hvilke forløb, trin og specialer vil Jobcentret acceptere?

Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje. Du kan starte på ”Erhvervsuddannelse for voksne” (euv) enten som euv1, euv2 eller euv3. Det afhænger af din tidligere erhvervserfaring, hvilken af de tre du hører til.

  • Euv1-forløb: Er for dig med mindst to års relevant erhvervserfaring. Du deltager kun i skoledelen og ikke grundforløb og praktikdel, da du allerede har relevant erhvervserfaring.
  • Euv2-forløb: Er for dig med nogen, men mindre end to års relevant erhvervsfaring eller anden uddannelse. Du deltager i skole- og praktikdel, men med mulighed for at forkorte uddannelsen, da du har relevant erhvervserfaring. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, hvor meget erfaring du har i forvejen.
  • Euv3-forløb: Er for dig med meget lille eller ingen relevant erhvervserfaring og ingen uddannelse. Du deltager i et udvidet hovedforløb med skole og praktik, som svarer til hovedforløbet for de unge. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, om du har noget erfaring i forvejen.

Trin og specialer
En erhvervsuddannelse kan enten være et trin og/eller et speciale.

Trin i en erhvervsuddannelse er også en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er kort. Du kan tage enten ét trin eller flere, når du er under uddannelse. Gennemfører du ét trin, får du et ”trinbevis”. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som er inddelt i trin.

Specialer er det højeste niveau i en erhvervsuddannelse. Nogle erhvervsuddannelser som fx elektriker og vvs-energiuddannelsen indeholder flere specialer.

Du må også gerne bygge ovenpå et trin fra en erhvervsuddannelse, som du før har taget, så du enten får et nyt trin eller et speciale, men kun hvis det er 18 måneder eller mere siden, at du færdiggjorde det trin, som du nu bygger videre på.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. Relevant erfaring og forudgående uddannelse vil typisk gøre euv’en kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Se mere om EUV uddannelsernes opbygning og struktur, herunder trin og specialer på www.ug.dk ("UddannelsesGuiden").

Tjek dine uddannelsesmuligheder under et uddannelsesløft.

Hvordan kommer du igang med et uddannelsesløft?

Et forløb begynder med en realkompetencevurdering “RKV” ved en uddannelsesinstitution, som afgør, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden.

Idéen med en RKV er, at du ikke skal lære det samme to gange.
En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse og bygge videre på dine erfaringer. Du går så i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis.

Med RKV’en får du din egen uddannelsesplan, der viser, hvor lang tid din uddannelse tager. RKV’en afgør derfor også, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for din dagpengeperiode.

RKV’en laves af en uddannelsesinstitution. Læs mere om RKV.

Frist for start og afslutning af uddannelsesløft

Ledige kan starte på en erhvervsuddannelse allerede fra første ledighedsdag og som udgangspunkt skal uddannelse være gennemført inden for den lediges dagpengeperiode.
Erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres i den periode, hvor du har ret til dagpenge. Men hvis du ikke kan nå at blive færdig inden dagpengene udløber, må du godt gennemføre den sidste femtedel af uddannelsen på ordinære vilkår, selvom du ikke længere modtager dagpenge.

Påtænker du at starte et Euv2- eller Euv3-forløb (jfr. nærmere ovenfor), skal du som nævnt starte med et grundforløb, som tager op til 20 uger.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Når du er ledig og under uddannelse, modtager du ikke SU, men derimod 80 pct. af din nuværende dagpengesats. De har mulighed for at låne op til den tidligere dagpengesats. Det er A-kassen der administrerer dette lån og udfærdiger lånedokument.
Hvis uddannelsen er målrettet et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, modtager du i stedet 100 pct. af din tidligere dagpengesats. Uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, fremgår af en positivliste.

Krav til dig fra A-kassen under deltagelse i erhvervsuddannelse

Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, f.eks. telefonisk, dog skal den ledige have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

Læs mere om uddannelsesløft

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en speciel hjemmeside om uddannelsesløft - den hedder www.uddannelsesloeft.nu.

Lovgivning

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.
Bekendtgørelse om den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

Kilder: Undervisningsministeriet og star.dk.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen