Erhvervsuddannelse på dagpenge

NB! Indtil 2023 er der forbedrede muligheder p.g.a. corona

Der er midlertidigt for perioden 1. august 2020 til og med udgangen af 2022 indført en ret for dagpengemodtagere til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, samtidig med at man modtager 110% af sin hidtidige dagpengesats. Det er kun inden for udvalgte områder, som fremgår af en positivliste, hvor dette er muligt.
Læs mere om uddannelse på 110% dagpenge her.

Den følgende tekst på denne side omhandler reglerne som de var før corona og vil blive igen fra 1. januar 2023.

Hvem kan af Jobcentret få godkendt uddannelsesløft?

Uddannelsesløft er en mulighed for dig hvis du er dagpengemodtager, er over 30 år, og desuden er
- Ufaglært eller
- Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller
- Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Hvilke uddannelser og omfang

Muligheden for uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser, herunder uddannelser, som ikke udbyder skolepraktik. Det betyder, at ledige nu også kan påbegynde f.eks. en uddannelse inden for SOSU-området, eller en uddannelse til slagter.
Ledige kan enten tage en hel erhvervsuddannelse eller særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb.
Hvis du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan jobcenteret bevilge, at du tager dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, mens du modtager dagpenge.
Hvis du allerede har et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin 2 eller 3 ovenpå. Vil du benytte den mulighed, er det en betingelse for at modtage dagpenge, at din eksisterende uddannelse er afsluttet mindst 18 måneder før, men uddannelsen behøver ikke at være forældet.

Mere om erhvervsuddannelsernes opbygning (EUV)

Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje. Du kan starte på ”Erhvervsuddannelse for voksne” (euv) enten som euv1, euv2 eller euv3. Det afhænger af din tidligere erhvervserfaring, hvilken af de tre du hører til.

  • Euv1-forløb: Er for dig med mindst to års relevant erhvervserfaring. Du deltager kun i skoledelen og ikke grundforløb og praktikdel, da du allerede har relevant erhvervserfaring.
  • Euv2-forløb: Er for dig med nogen, men mindre end to års relevant erhvervsfaring eller anden uddannelse. Du deltager i skole- og praktikdel, men med mulighed for at forkorte uddannelsen, da du har relevant erhvervserfaring. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, hvor meget erfaring du har i forvejen.
  • Euv3-forløb: Er for dig med meget lille eller ingen relevant erhvervserfaring og ingen uddannelse. Du deltager i et udvidet hovedforløb med skole og praktik, som svarer til hovedforløbet for de unge. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, om du har noget erfaring i forvejen.

Trin og specialer
En erhvervsuddannelse kan enten være et trin og/eller et speciale.

Trin i en erhvervsuddannelse er også en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er kort. Du kan tage enten ét trin eller flere, når du er under uddannelse. Gennemfører du ét trin, får du et ”trinbevis”. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som er inddelt i trin.

Specialer er det højeste niveau i en erhvervsuddannelse. Nogle erhvervsuddannelser som fx elektriker og vvs-energiuddannelsen indeholder flere specialer.

Du må også gerne bygge ovenpå et trin fra en erhvervsuddannelse, som du før har taget, så du enten får et nyt trin eller et speciale, men kun hvis det er 18 måneder eller mere siden, at du færdiggjorde det trin, som du nu bygger videre på.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. Relevant erfaring og forudgående uddannelse vil typisk gøre euv’en kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Se mere om EUV uddannelsernes opbygning og struktur, herunder trin og specialer på www.ug.dk ("UddannelsesGuiden").

Læs mere om betingelser og muligheder under uddannelsesløft.

Hvordan kommer du igang med et uddannelsesløft?

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.
Et forløb begynder med en realkompetencevurdering “RKV” ved en uddannelsesinstitution, som afgør, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden.

Idéen med en RKV er, at du ikke skal lære det samme to gange.
En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse og bygge videre på dine erfaringer. Du går så i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis.

Med RKV’en får du din egen uddannelsesplan, der viser, hvor lang tid din uddannelse tager. RKV’en afgør derfor også, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for din dagpengeperiode.

RKV’en laves af en uddannelsesinstitution. Læs mere om RKV.

Frist for start og afslutning af uddannelsesløft

Ledige kan starte på en erhvervsuddannelse allerede fra første ledighedsdag og som udgangspunkt skal uddannelse være gennemført inden for den lediges dagpengeperiode.
Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Sidste del af uddannelsen gennemføres i så fald gennem voksenlærlingeordningen eller på den ydelse, som den ledige er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Påtænker du at starte et Euv2- eller Euv3-forløb (jfr. nærmere ovenfor), skal du som nævnt starte med et grundforløb, som tager op til 20 uger.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Når du er ledig og under uddannelse, modtager du ikke SU, men derimod 80 pct. af din nuværende dagpengesats. De har mulighed for at låne op til den tidligere dagpengesats. Det er A-kassen der administrerer dette lån og udfærdiger lånedokument.
Indtil 31. december 2020, gælder at hvis uddannelsen er målrettet et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, modtager du i stedet 100 pct. af din tidligere dagpengesats. Uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, fremgår af en positivliste.

Krav til dig fra A-kassen under deltagelse i erhvervsuddannelse

Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, f.eks. telefonisk, dog skal den ledige have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

Lovgivning

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.
Bekendtgørelse om den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.
Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet.

Kilder: Undervisningsministeriet og star.dk.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?