Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Deltidsuddannelse på dagpenge

Her kan du læse, hvilke uddannelser og kurser i form af enkeltfag, deltidsuddannelser og lign. du må deltage i, mens du modtager dagpenge.

Du skal altid sørge for at underrette din a-kasse og dit jobcenter om din deltagelse, inden du starter.
Din A-kasse skal godkende det først, fordi der er en række krav, uddannelserne skal leve op til for at, du kan få udbetalt dagpenge samtidig.

Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde, imens du følger uddannelsen. Disse bestemmelser finder du i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Det betyder også, at du skal afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med arbejde, aktivering og lignende.

Ubegrænset timetal

Du kan deltage i:

 • Undervisning på 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde
 • Aftenskoleundervisning under folkeoplysningsloven
 • Kurser ligestillet med aftenskoleundervisning i op til 2 uger, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse
 • Undervisning i op til 2 uger arrangeret af fagforening, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør, hvis formålet er at styrke deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet

Under 20 timer om ugen

Du kan deltage i enkeltfag på gymnasialt niveau, dvs. studentereksamen, hf, hhx eller htx. Men for at få udbetalt dagpenge, er det vigtigt, at du ikke samtidig får udbetalt SU.

Du kan også deltage i uddannelser, som ikke giver adgang til SU, dvs.:

 • Uddannelser under lov om åben uddannelse og deltidsuddannelser under §5 i lov om universiteter, som ikke også findes som heltidsundervisning med adgang til SU. Det kan f.eks. være:
  akademiuddannelser,
  ED og HD,
  diplom- og masteruddannelser,
  voksenunderviser og it-administrator
  meritlærer og meritpædagog
  private uddannelser (fx psykoterapeut og lignende)
  Hvis uddannelsen er opbygget i moduler, hvor der er pauser imellem de enkelte moduler, skal der være mindst fire uger imellem modulerne, for at du kan få dagpenge under uddannelsen.
 • Undervisning arrangeret af fagforbund og a-kasser, som varer mindre end 20 timer om ugen (dog må de to første uger af uddannelsen her være på 37 timer).

Uddannelsen skal være på under 20 timer om ugen
Det betyder, at den uddannelse, du tager med dagpenge i udgangspunktet skal være planlagt til under 20 timer om ugen. Det er altså ikke nok, at du blot selv tilrettelægger den til under 20 timer.

Op til 6 timers undervisning

Du kan deltage i op til 6 timer om ugen (eller 1/3 studenterårsværk) - svarende til 20 ECTS - i åben uddannelse eller deltidsuddannelser efter §5 i lov om universiteter, der også udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU.

Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal du dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

En undervisningstime skal forstås som en undervisningslektion, uanset at en lektion typisk er på 45 minutter. Hvis en lektion er på mere end 60 minutter, er det dog undervisningens omfang opgjort i timer pr. uge, der er afgørende for, om uddannelsen kan følges med dagpenge.

Desuden gælder følgende:

 • Du skal tidligere have gennemført en uddannelse der berettiger til dagpenge på dimittendvilkår
 • Du skal vælge en uddannelse, der har tilknytning til dit faglige område eller din hidtidige uddannelse.
  Det vil sige at uddannelsen skal give dig mulighed for at ajourføre og vedligeholde de faglige kvalifikationer, du allerede har.
 • Uddannelsen må IKKE give dig ret til optag på eller være led i en ny uddannelse.

Du kan deltage i uddannelsen, indtil du får et beskæftigelsestilbud. Det betyder, at

 • hvis du er under 30 år kan du deltage i åben uddannelse inden for de første 13 ugers sammenlagt ledighed
 • hvis du er 30 til 49 år, kan du deltage inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed
 • Er du fyldt 50 år, kan du deltage inden for de første 13 ugers sammenlagt ledighed

Særligt for ledige over 25 år

Du kan fortsætte din uddannelse i op til 444 timer (360 timer som deltidsforsikret), hvis du som fuldtidsforsikret har uddannet dig og samtidig gennemsnitligt har arbejdet mindst 30 timer om ugen i mindst 2 år (mindst 20 timer om ugen for deltidsforsikrede).

Undervisningen skal foregå efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage. Du må ikke selv være skyld i din ledighed.

Lovgivning

Bekendtgørelse om rådighed

Kilder: Undervisningsministeriet, "Min A-kasse" og Socialpædagogerne

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen