Deltidsuddannelse på dagpenge

Her kan du læse, hvilke uddannelser og kurser i form af enkeltfag, deltidsuddannelser og lign. du må deltage i, mens du modtager dagpenge.

Du skal altid sørge for at underrette din a-kasse og dit jobcenter om din deltagelse, inden du starter.
Din A-kasse skal godkende det først, fordi der er en række krav, uddannelserne skal leve op til for at, du kan få udbetalt dagpenge samtidig.

Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde, imens du følger uddannelsen. Disse bestemmelser finder du i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Det betyder også, at du skal afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med arbejde, aktivering og lignende.

Ubegrænset timetal

Du kan deltage i:

 • Undervisning på 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og undervisning for ordblinde
 • Aftenskoleundervisning under folkeoplysningsloven
 • Kurser ligestillet med aftenskoleundervisning i op til 2 uger, der ikke er led i en kompetencegivende uddannelse
 • Undervisning i op til 2 uger arrangeret af fagforening, a-kasse, jobcenteret eller anden aktør, hvis formålet er at styrke deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet

Under 20 timer om ugen

Du kan deltage i enkeltfag på gymnasialt niveau, dvs. studentereksamen, hf, hhx eller htx. Men for at få udbetalt dagpenge, er det vigtigt, at du ikke samtidig får udbetalt SU.

Du kan også deltage i uddannelser, som ikke giver adgang til SU, dvs.:

 • Uddannelser under lov om åben uddannelse og deltidsuddannelser under §5 i lov om universiteter, som ikke også findes som heltidsundervisning med adgang til SU. Det kan f.eks. være:
  akademiuddannelser,
  ED og HD,
  diplom- og masteruddannelser,
  voksenunderviser og it-administrator
  meritlærer og meritpædagog
  private uddannelser (fx psykoterapeut og lignende)
  Hvis uddannelsen er opbygget i moduler, hvor der er pauser imellem de enkelte moduler, skal der være mindst fire uger imellem modulerne, for at du kan få dagpenge under uddannelsen.
 • Undervisning arrangeret af fagforbund og a-kasser, som varer mindre end 20 timer om ugen (dog må de to første uger af uddannelsen her være på 37 timer).

Uddannelsen skal være på under 20 timer om ugen
Det betyder, at den uddannelse, du tager med dagpenge i udgangspunktet skal være planlagt til under 20 timer om ugen. Det er altså ikke nok, at du blot selv tilrettelægger den til under 20 timer.

Op til 6 timers undervisning

Du kan deltage i op til 6 timer om ugen (eller 1/3 studenterårsværk) - svarende til 20 ECTS - i åben uddannelse eller deltidsuddannelser efter §5 i lov om universiteter. Kan udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU.

Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal du dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk.

En undervisningstime skal forstås som en undervisningslektion, uanset at en lektion typisk er på 45 minutter. Hvis en lektion er på mere end 60 minutter, er det dog undervisningens omfang opgjort i timer pr. uge, der er afgørende for, om uddannelsen kan følges med dagpenge.

Desuden gælder følgende:

 • Du skal tidligere have gennemført en uddannelse der berettiger til dagpenge på dimittendvilkår
 • Du skal vælge en uddannelse, der har tilknytning til dit faglige område eller din hidtidige uddannelse.
  Det vil sige at uddannelsen skal give dig mulighed for at ajourføre og vedligeholde de faglige kvalifikationer, du allerede har.
 • Uddannelsen må IKKE give dig ret til optag på eller være led i en ny uddannelse.

Herudover gælder at kurset inkl. eksamen skal være afsluttet inden du senest skal aktiveres (hvilket er når du har modtaget dagpenge i 962 timer, svarende til 6 mdr. på fuld dagpenge). Spørg evt. din A-kasse om hvornår det er i dit tilfælde.

En anden mulighed er at prøve at få dit jobcenter til at godkende at du kan tage det pågældende kursus/en deltidsuddannelse som aktivering. Har du allerede en uddannelse skal du dog være forberedt på at det kan blive svært at få det godkendt af Jobcentret.

Særligt for ledige over 25 år

Du kan fortsætte din uddannelse i op til 444 timer (360 timer som deltidsforsikret), hvis du som fuldtidsforsikret har uddannet dig og samtidig gennemsnitligt har arbejdet mindst 30 timer om ugen i mindst 2 år (mindst 20 timer om ugen for deltidsforsikrede).

Undervisningen skal foregå efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage. Du må ikke selv være skyld i din ledighed.

Lovgivning

Bekendtgørelse om rådighed

Kilder: Undervisningsministeriet, "Min A-kasse" og Socialpædagogerne

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?