Beskæftigelseskontoen

Er du ledig, og får du dagpenge? Så har du fra 1. juli 2017 haft adgang til at se, hvor mange løntimer du har haft, siden du begyndte at få dagpenge. Det gør du via din beskæftigelseskonto.

Du vil kunne se din beskæftigelseskonto via din A-kasse's hjemmeside eller på Jobnet.dk.
Beskæftigelseskontoen er en ud af flere "dagpengetællere", som man som dagpengemodtager har adgang til, og som giver den enkelte dagpengemodtager overblik over vedkommendes rettigheder i forhold til bl.a. forbrug af dagpenge, resterende dagpengeperiode, og om hvad der mangler f.eks. for at man kan optjene en ny dagpengeret.
Læs mere om dagpengetællerne.

A-kassen skal oprette en beskæftigelseskonto til et medlem, der indplaceres eller er indplaceret i en dagpengeperiode.
Løntimer, der indberettes efter den seneste indplacering i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen.

Brug timerne til at få dagpenge i længere tid

Timerne du har stående på beskæftigelseskontoen kan du bruge til at forlænge dagpengeperioden du er i, eller du kan vælge at bruge timerne til at genoptjene ret til en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

Forlængelse af dagpengeret
Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode).
Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge. For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først (se om forældelse neden for).

Bruge timerne til at genoptjene ny 2-årig dagpengeperiode
Dette kræver at du har haft 1.924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, og kun perioder hvor du har været medlem af en A-kasse kan tælles med.
Læs mere om beskæftigelseskravet ved genoptjening af ny dagpengeret.

Hvis medlemmet genindplaceres i en ny dagpengeperiode nulstilles beskæftigelseskontoen. Det betyder, at beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet. Dette er en konsekvens af, at løntimer, der en gang har været brugt til en indplacering, ikke kan ”genbruges” til en ny indplacering.

Indberettede løntimer ud over 1.924 timer bortfalder på indplaceringstidspunktet og vil ikke længere fremgå af beskæftigelseskontoen.
Efter nyindplaceringen/”nulstillingen” oprettes en ny beskæftigelseskonto til medlemmet.

Forældelse af timerne

Du skal være opmærksom på at timerne på beskæftigelseskontoen forældes efter 3 år.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?