Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Beskæftigelseskontoen

Er du ledig, og får du dagpenge? Så har du fra 1. juli 2017 haft adgang til at se, hvor mange løntimer du har haft, siden du begyndte at få dagpenge. Det gør du via din beskæftigelseskonto.

Du vil kunne se din beskæftigelseskonto via din A-kasse's hjemmeside eller på Jobnet.dk.
Beskæftigelseskontoen er en ud af flere "dagpengetællere", som man som dagpengemodtager har adgang til, og som giver den enkelte dagpengemodtager overblik over vedkommendes rettigheder i forhold til bl.a. forbrug af dagpenge, resterende dagpengeperiode, og om hvad der mangler f.eks. for at man kan optjene en ny dagpengeret.
Læs mere om dagpengetællerne.

A-kassen skal oprette en beskæftigelseskonto til et medlem, der indplaceres eller er indplaceret i en dagpengeperiode.
Løntimer, der indberettes efter den seneste indplacering i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen.

Brug timerne til at få dagpenge i længere tid

Timerne du har stående på beskæftigelseskontoen kan du bruge til at forlænge dagpengeperioden du er i, eller du kan vælge at bruge timerne til at genoptjene ret til en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

Forlængelse af dagpengeret
Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode).
Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge. For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først (se om forældelse neden for).

Bruge timerne til at genoptjene ny 2-årig dagpengeperiode
Dette kræver at du har haft 1.924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, og kun perioder hvor du har været medlem af en A-kasse kan tælles med.
Læs mere om beskæftigelseskravet ved genoptjening af ny dagpengeret.

Hvis medlemmet genindplaceres i en ny dagpengeperiode nulstilles beskæftigelseskontoen. Det betyder, at beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet. Dette er en konsekvens af, at løntimer, der en gang har været brugt til en indplacering, ikke kan ”genbruges” til en ny indplacering.

Indberettede løntimer ud over 1.924 timer bortfalder på indplaceringstidspunktet og vil ikke længere fremgå af beskæftigelseskontoen.
Efter nyindplaceringen/”nulstillingen” oprettes en ny beskæftigelseskonto til medlemmet.

Forældelse af timerne

Du skal være opmærksom på at timerne på beskæftigelseskontoen forældes efter 3 år.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen