Genoptjening

Ny
dagpengeperiode

Beskæftigelseskontoen

Er du ledig, og får du dagpenge? Så har du fra 1. juli 2017 haft adgang til at se, hvor mange løntimer du har haft, siden du begyndte at få dagpenge. Det gør du via din beskæftigelseskonto.

Du vil kunne se din beskæftigelseskonto via din A-kasse's hjemmeside eller på Jobnet.dk.
Beskæftigelseskontoen er en ud af flere "dagpengetællere", som man som dagpengemodtager har adgang til, og som giver den enkelte dagpengemodtager overblik over vedkommendes rettigheder i forhold til bl.a. forbrug af dagpenge, resterende dagpengeperiode, og om hvad der mangler f.eks. for at man kan optjene en ny dagpengeret.
Læs mere om dagpengetællerne.

A-kassen skal oprette en beskæftigelseskonto til et medlem, der indplaceres eller er indplaceret i en dagpengeperiode.
Løntimer, der indberettes efter den seneste indplacering i dagpengeperioden, skal registreres på beskæftigelseskontoen.

Brug timerne til at få dagpenge i længere tid

Timerne du har stående på beskæftigelseskontoen kan du bruge til at forlænge dagpengeperioden du er i, eller du kan vælge at bruge timerne til at genoptjene ret til en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

Forlængelse af dagpengeret
Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til at modtage dagpenge i 2 timer (ydelsesperiode) inden for en periode på 3 timer (referenceperiode).
Beskæftigelseskontoen nedskrives i forhold til det faktiske forbrug af dagpenge. For hver udbetalt dagpengetime i den forlængede dagpengeret, nedskrives beskæftigelseskontoen med 0,5 timer. De løntimer, der tidligst er registreret på beskæftigelseskontoen, skal nedskrives først (se om forældelse neden for).

Bruge timerne til at genoptjene ny 2-årig dagpengeperiode
Dette kræver at du har haft 1.924 timers arbejde inden for de sidste 3 år, og kun perioder hvor du har været medlem af en A-kasse kan tælles med.
Læs mere om beskæftigelseskravet ved genoptjening af ny dagpengeret.

Hvis medlemmet genindplaceres i en ny dagpengeperiode nulstilles beskæftigelseskontoen. Det betyder, at beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i dagpengesystemet. Dette er en konsekvens af, at løntimer, der en gang har været brugt til en indplacering, ikke kan ”genbruges” til en ny indplacering.

Indberettede løntimer ud over 1.924 timer bortfalder på indplaceringstidspunktet og vil ikke længere fremgå af beskæftigelseskontoen.
Efter nyindplaceringen/”nulstillingen” oprettes en ny beskæftigelseskonto til medlemmet.

Forældelse af timerne

Du skal være opmærksom på at timerne på beskæftigelseskontoen forældes efter 3 år.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere