Artikler

Dagpenge
A-kasse

Fakta om brugen af uddannelsesløft på 110% dagpenge i 2020-2022

Udgivet , opdateret . Kategori: dagpenge, nøgleord: A-kasse, Jobudsigter, Ledig

I perioden 1. august 2020 til 31. december 2022 har det været muligt for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, at benytte den midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpengesats.

Nærværende artikel giver et overblik over brugen af ordningen.

Påbegyndte forløb med midlertidigt uddannelsesløft

Der har i alt været knap 3.000 påbegyndte forløb fra 1. august 2020 til 31. december 2022 på den midlertidige ret til uddannelsesløft med 110 pct. dagpengesats. Størstedelen af forløbene er påbegyndt i januar eller august, som er de typiske måneder med studiestart, jf. tabel 1.

Tabel 1: Antal påbegyndte forløb august 2020 – december 2022

2020
August 224
September 39
Oktober 76
November 60
December 8
2021
Januar 602
Februar 104
Marts 69
April 104
Maj 108
Juni 32
Juli 31
August 486
September 45
Oktober 75
November 62
December 12
2022
Januar 373
Februar 60
Marts 28
April 48
Maj 41
Juni 21
Juli 22
August 310
September 27
Oktober 72
November 44
December 29

Påbegyndte forløb fordelt på A-kasser

Grundet ordningens krav om at det kun er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, der kan få uddannelsesløft på 110% dagpenge, så er det også A-kasserne der typisk har disse grupper af medlemmer, som har de fleste påbegyndte forløb i perioden, jfr. figur 1.

A-kasserne for højtuddannede (Akademikernes A-kasse, MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS) har stort set ingen påbegyndte forløb.

Figur 1: A-kasser med flest påbegyndte forløb august 2020 – december 2022.

TOP-10 (flest forløb)

  • 3f A-kasse925
  • Krifa A-kasse518
  • Det Faglige Hus420
  • ASE A-kasse261
  • FOA A-kasse204
  • HK A-kasse197
  • Min A-kasse122
  • FTFa72
  • Lederne A-kasse70
  • Metal A-kasse59

Forløb opdelt efter den lediges alder og køn

Det fremgår af tabel 2, at kønsfordelingen er relativ jævn – ca. 56 pct. af dem, som har påbegyndt et forløb på retten til uddannelsesløft, er kvinder og 44 pct. er mænd.

I tabel 2 ses også aldersfordelingen. Den største aldersgruppe er de 30-34 årige, som udgør en femtedel af alle påbegyndte forløb på retten til uddannelsesløft. Også de 35-39 årige samt 40-44 årige udgør en væsentlig andel af de påbegyndte forløb (hhv. 18,3 pct. og 17,6 pct.). Derimod benyttes ordningen minimalt af aldersgruppen over 60 år.

Tabel 2: Alder og køn for påbegyndte forløb august 2020 – december 2022

Mand Kvinde I alt
30-34 år 9,7 10,9 20,6
35-39 år 8,6 9,7 18,3
40-44 år 8,6 9,1 17,6
45-49 år 6,5 8,0 14,6
50-54 år 5,6 9,1 14,6
55-59 år 4,2 7,0 11,1
60-64 år 1,2 1,9 3,1
I alt 44,3 55,7 100,0

Forløb opdelt efter den lediges uddannelsesmæssige baggrund

Størstedelen af personerne, som har påbegyndt et forløb på retten til uddannelsesløft, har grundskole (ca. 40 pct.) eller en erhvervsfaglig uddannelse (ca. 33 pct.) som højest fuldførte uddannelse, jf. tabel 3.

Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at afgøre om den højest fuldførte uddannelse er forældet.

Tabel 3: Tidligere uddannelse, for de personer der påbegyndte forløb august 2020 – december 2022

Højest fuldførte uddannelse Antal forløb Andel (pct.)
Grundskole 1.127 39,6
Gymnasiale uddannelser 409 14,4
Erhvervsfaglige uddannelser 929 32,6
Adgangsgivende uddannelsesforløb 8 0,3
Uoplyst 373 13,1
I alt 2.846 100,0

Forløb opdelt efter den lediges forudgående ledighed

Tabel 4 viser, at næsten halvdelen af forløbene på retten til uddannelsesløft er påbegyndt af personer, som har en sammenlagt dagpengeledighed på mindre end fire måneder forinden påbegyndelsen af forløbet.

Tabel 4: Antal og andel påbegyndte forløb med uddannelsesløft fordelt på sammenlagt dagpengeledighed, august 2020 – december 2022

Sammenlagt dagpengeledighed Antal forløb Andel (pct.)
Mindre end 1 måned 398 14,0
1-3 måneder 959 33,7
4-6 måneder 628 22,1
7-9 måneder 270 9,5
10-12 måneder 167 5,9
Mere end 12 måneder 273 9,6
Uoplyst 151 5,3
I alt 2.846 100,0

De mest populære uddannelser under uddannelsesløft

Tabel 5 viser, at knap 27 pct. af forløb på retten til uddannelsesløft er påbegyndt inden for social- og sundhedsuddannelser. Andre erhvervsuddannelser, som også er jævnligt anvendt via ordningen, er eksempelvis kontoruddannelse (8,8 pct.), industrioperatør (8,3 pct.) og handelsuddannelse (8,2 pct.).

Tabel 5: Antal og andel forløb med uddannelsesløft fordelt på erhvervsuddannelse (top 10), august 2020 – december 2022

Erhvervsuddannelse Antal forløb Andel (pct.)
Social- og sundhedshjælper 523 17,7
Social- og sundhedsassistent 269 9,1
Kontoruddannelse 259 8,8
Industrioperatør 246 8,3
Handelsuddannelse 244 8,2
Elektriker 212 7,2
Uoplyst 209 7,1
Serviceassistent 171 5,8
Ernæringsassistent 125 4,2
Industritekniker 97 3,3

Frafald på erhvervsuddannelser

Tabel 6 viser uddannelsesstatus for personer, som har påbegyndt en erhvervsuddannelse under den midlertidige ret til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge i perioden fra 2021 til 1. halvår 2022. Heraf fremgår det, at personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse under retten til uddannelsesløft, frafalder i ca. 37 pct. af tilfældene.

A-kasser.dk har ikke adgang til persondata for alle, der påbegynder erhvervsuddannelser. For at kunne sammenligne med det generelle niveau af frafald fra erhvervsuddannelser er der hentet data om frafaldsprocent på de erhvervsuddannelser, som kan tages i forbindelse med retten til et uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge, fra Uddannelsesstatistik.dk.

I 2020 var frafaldsprocenten i dette data på omkring 42 pct. Frafaldsprocenterne fra hhv. A-kasser.dk's opgørelse for personer i uddannelsesløft og Uddannelsesstatistik.dk burde være sammenlignelige, men uden adgang til de underlæggende data fra Uddannelsesstatistik.dk kan dette ikke garanteres.

Tabel 6: Andel personer fordelt på uddannelsesstatus for påbegyndte erhvervsuddannelser under retten til uddannelsesløft, 2021-2022, pct.

Uddannelsesstatus 2021 1. halvår 2022 Hele perioden
Igangværende 51,5 71,3 56,3
Gennemført 8,8 1,1 7,0
Afbrudt 39,6 27,6 36,7

Uddannelse med dagpenge

Her på siden: Forløb med uddannelsesløft på 110% dagpenge i perioden 2020-2022

Måske du kunne være interesseret i: