Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Så meget skal du have arbejdet for at genoptjene ny dagpengeperiode

Næste >

Nedennævnte gælder fra 01.07.2017: Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af løntimer?

Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

  • Hvis du fortsat har ret til at få dagpenge.
  • Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, men du har stadig timer på beskæftigelseskontoen.

Optjening af ny dagpengeperiode

For at kunne optjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode i din A-kasse skal du opfylde "beskæftigelseskravet".

Du skal dermed opfylde et krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til en ny dagpengeperiode.
Du skal som fuldtidsforsikret lønmodtager have fået indberettet mindst 1924 timer til indkomstregisteret inden for de sidste 3 år.
Som deltidsforsikret lønmodtager skal du have fået indberettet mindst 1258 timer inden for de sidste 3 år. Der kan kun tælles løntimer med som dækker indberettede løntimer i en medlemsperiode.

Du kan medregne alle timer, som du har fået løn for (løntimer).
Det er dog en betingelse,
• at arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, og
• at der ikke er ydet offentligt tilskud til lønnen.

Du skal opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, som du ønsker at få dagpenge fra.
Når du opfylder beskæftigelseskravet og får udbetalt dagpenge, bliver du indplaceret i dagpengeperioden.

Hvor længe har du ret til dagpenge?

I dagpengeperioden har du ret til dagpenge og andre ydelser i 2 år inden for en periode på 3 år.
Pr. 02.01.2017 blev der dog indført en ny regel som gør det muligt at arbejde sig til en forlænget dagpengeperiode, og samtidig en forlængelse af perioden inden for hvilke dagpengene skal være brugt (referenceperioden).
Du kan læse meget mere om muligheden for forlængelse af dagpenpengeperioden i vores artikel herom.

På de følgende sider kan du læse mere om specielle emner/spørgsmål der vedrører opfyldelse af beskæftigelseskravet.

side 2 (Kendetegn for lønarbejde)
side 3 (Opfyldelse af beskæftigelseskravet)
side 4 (Optjeningsperioden)
side 5 (Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer)
side 6 (Støttet arbejde)
side 7 (Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse)
side 8 (Beskæftigelse i udlandet)
side 9 (Uddannelse og praktik i et ansættelsesforhold)

Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere