Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Uddannelse og praktik i et ansættelsesforhold

< Forrige | Indhold

Uddannelse og praktikperioder kan medregnes til beskæftigelseskravet, hvis den uddannelsessøgende under hele uddannelsesforløbet er ansat af en arbejdsgiver og får indberettet løntimer til indkomstregisteret.
Selvom der er indberettet løntimer, vil timerne ikke kunne medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet, hvis uddannelsen eller praktikken indgår som et tilbud i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Beskæftigede lønmodtagere skal i henhold til lov om statens voksenuddannelsesstøtte træffe aftale med arbejdsgiveren om orlov til deltagelse i uddannelse. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under uddannelsen, kan den voksenuddannelsesstøtte, som lønmodtageren ellers var berettiget til, udbetales til arbejdsgiveren. Sådanne perioder, hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under uddannelse, kan ikke medregnes ved beregningen af beskæftigelseskravet.

< Forrige | Indhold

  

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere