A-kasse fusioner og navneændringer

Der er gennem tiden sket en del sammenlægninger og fusioner af A-kasser, og A-kasser har skiftet navn m.m.
Neden for kan du se de vigtigste ændringer siden 1981.

2021

Pr. 1. januar 2021 fusionerer El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse, og skifter navn til Din Faglige A-kasse.

2020

Pr. 1. januar 2020 er DANA A-kasse og A-kassen FRIE lagt sammen under navnet A-kassen FRIE.

2018

Frie Funktionærer's A-kasse skifter navn til A-kassen FRIE, og deres fagforening "Frie Funktionærer" hedder fremover blot "Frie".

2017

Pr. 1. januar 2017 er Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse (Serviceforbundet's A-kasse) og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse

2016

Pr. 1. oktober 2016 skifter Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) navn til Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

Ledernes A-kasse skifter navn til A-kassen LH, og bliver på organisationssiden delt op i 3 søsterorganisationer, LEDERNE, VIRKSOM og PRO.

2015

Pr. 1. januar 2015 er Business Danmark's A-kasse og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse

2013

Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAK) lagt sammen under navnet Akademikernes Arbejdsløshedskasse.

2011

Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Serviceforbundet.

Pr. 1. marts 2011 ændrer Danske Lønmodtageres a-kasse navn til Det Faglige Hus A-kasse.

Pr. 1. januar 2011 er Træ-Industri-Byg (TIB) lagt sammen med Faglig Fælles a-kasse (3F).

2010

Pr. 1. juli 2010 er Prosa og Merkonomernes a-kasse lagt sammen med a-kassen STA. Samtidig skifter a-kassen STA navn til Min a-kasse.

2009

Pr. 1. januar 2009 skifter IT- fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse navn til Prosa og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse

Pr. 1. januar 2009 skifter Nærings og Nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse navn til Fødevareforbundet NNF's Arbejdsløshedskasse.

2008

Pr. 1. januar 2008 er Blik og Rør a-kassen lagt sammen med Malerfaget og Maritim a-kassen. Samtidig skifter a-kassen navn til Byggefagenes a-kasse.

2006

Pr. 1. oktober 2006 overgik 12.500 medlemmer (Fysio- og ergoterapeuter) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sundhedsorganistationers a-kasse.

Pr. 1. september 2006 skifter A-kassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) navn til ASE.

Pr. 1. juli 2006 er Restaurationsbranchens a-kasse lagt sammen med 3F A-kasse.

Pr. 1. januar 2006 fusionerer Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) og Offentlige Ansattes a-kasse (OAA) til Fag og Arbejde (FOA).

Pr. 1. januar 2006 skifter Danske Sælgeres a-kasse navn til Business Danmark's a-kasse og Stats- og Teleansattes a-kasse skifter navn til A-kassen STA.

2005

Resterende medlemmer overgår fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) til Offentlige Ansattes a-kasse (OAA).

Pr. 1.oktober 2005 overgår 8.300 medlemmer fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) til Offentlige Ansattes a-kasse (OAA).

Pr. 1. september 2005 overgår 5.200 medlemmer fra Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) til Offentlige Ansattes a-kasse (OAA).

Pr. 1. april 2005 overgår 1.300 medlemmer (Jordmødre) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA).

Pr. 1. januar 2005 fusionerer Kvindeligt Arbejderforbund og SID til Faglig Fælles a-kasse (3F).

Pr. 1. januar 2005 skifter Frie Lønmodtageres a-kasse navn til Frie Funktionærers a-kasse (FFA). Edb-fagets og Merkonomernes a-kasse skifter pr. 1. januar 2005 navn til It-fagets og Merkonomernes a-kasse.

2004

Pr. 1. oktober 2004 overgår 6.000 medlemmer (Bioanlytikere) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sygeplejeskers a-kasse.

Pr. 1. oktober 2004 skifter Danske Sygeplejerskers a-kasse navn til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse.

Pr. 1. april 2004 overgår der 16.500 medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danmarks Lærers Fælles a-kasse (DLF-A).

Civiløkonomernes a-kasse skifter navn til CA, Økonomernes a-kasse.

2003

Pr. 1. januar 2003 fusionerer Erhvervssproglig a-kasse og Journalisternes a-kasse til A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog.

Pr. 1. januar 2003 fusionerer Malersvendenes a-kasse og Maritim a-kasse til Malerfagets og Maritim a-kasse.

2002

Pr. 1. november 2002 oprettes Danske Lønmodtageres a-kasse.

Fra oktober 2002 skifter Firmafunktionærernes a-kasse navn til Frie Lønmodtageres a-kasse.

Fra januar 2002 udgår Forsvarets a-kasse som følge af fusionering med FTF.

Frisørerne og Artisterne udtræder af F.A.M.'s a-kasse, for at overgå til HK, hvorefter a-kassen skifter navn til Maritim a-kasse.

Der overgår omkring 5.000 personer fra Ledernes a-kasse til Ingeniørernes a-kasse.

2001

Fra januar 2001 udtræder bryggeriarbejderne (ca. 3000 medlemmer) af Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse for derefter at overgå til SID. Hermed skifter Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse navn til RestaurationsBranchens a-kasse.

2900 medlemmer af Stats- og teleansattes a-kasse overgår til HK.

2000

Grafisk a-kasse (Fremstillingsfag) er fra og med januar 2000 indgået i HK, journalister (Funktionærer og tjenstemænd mv.) og specialarbejdere.

1998

Beklædnings- og tekstilarbejdere er fra 1. januar 1998 indgået i specialarbejdere. Beklædnings- og tekstilarbejdere indgik tidligere i a-kassegruppen Fremstillingsfag.

1997

A-kassen Frisører, Artister og Maritim, blev oprettet 1. januar 1997 ved sammenslutning af Maritim a-kasse og Frisører og Artister, der er udtrådt af a-kassen Funktionærer og Servicefag.

Træ-Industri-Bygs A-kasse oprettet pr. 1. januar 1997 ved sammenslutning af Snedker- og Tømrerfaget og Træindustriarbejdere.

Pr. 1. januar 1997 skifter følgende a-kasser navn. Danmarks Lærere i Folkeskolens a-kasse skifter navn til Danmarks Læreres Fælles a-kasse (DLF-A), Blik og Rørs a-kasse skifter til Blik og Rørarbejdernes A-kasse og Statstjenestemændenes og Teleforbundets a-kasse til Stats- og Teleansattes a-kasse.

1996

Fra og med august 1996 har a-kassen Danmarks aktive handelsrejsende skiftet navn til Danske sælgere.

Pædagogmedhjælpere er fra januar 1996 udtrådt af Offentligt Ansattes a-kasse og har etableret egen a-kasse (PMF-A).

1994

Fra og med oktober 1994 er sømænd overflyttet fra Maritim a-kasse til Specialarbejdernes a-kasse. Antallet af overflyttede medlemmer udgjorde ca. 2.600.

Murerfagets a-kasse er fra og med august 1994 indgået i Specialarbejdernes a-kasse.

1993

Offentligt Ansattes a-kasse (OAA) oprettes pr. 1. januar 1993 ved sammenslutning af Huslige arbejderes og Kommunalarbejdernes a-kasse.

1992

Fra januar 1992 er foretaget en ændring af a-kassebetegnelserne for nogle af a-kasserne. De nye navne er følgende med de tidligere navne anført i parentes: Socialpædagogernes Landsdækkende a-kasse (Socialpædagogernes a-kasse), DANA a-kasse for selvstændige (Danske næringsdrivende), Ledernes a-kasse (Arbejdsledere og værkstedsfunktionærer).

1991

Forebyggende børneforsorgs a-kasse er afløst af A-kasser for Børn- og Ungdomspædagoger og for Social pædagoger, mens pædagogmedhjælpere er indgået i Kommunalarbejdernes a-kasse. Grafisk a-kasse har samlet de tidligere a-kasser for bogbindere, bogtryk- og reprofaget. Tjenernes a-kasse er indgået i Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse. Maritim a-kasse er en ny betegnelse for Fiskere og Sømænds a-kasse.

Pr. 1. januar 1991 skifter Funktionærernes a-kasse navn til Funktionærernes og Servicefagenes a-kasse.

1990

Musikere og Artister, der hidtil har stået i samme a-kasse som tjenere, er fra og med oktober 1990 overført til henholdsvis Funktionærernes og Tjenestemændenes a-kasse og A-kassen for Fiskere og Sømænd.

Hotel- og restaurationspersonalets samt bryggeriarbejdernes og gastronomernes a-kasser er fra og med juli 1990 sluttet sammen i Restaurations- og Bryggeriarbejdernes a-kasse.

Fra januar 1990 er knap 5.000 medlemmer (korporaler og konstabler) overflyttet fra Forsvarets a-kasse til Specialarbejdernes a-kasse.

Frisørfagets a-kasse er fra januar 1990 indgået i Funktionærernes A-kasse.

1988

Den tidligere arbejdsløshedskasse for frisørfaget og keramikere er fra januar 1988 ændret til kun at omfatte frisørfaget. Keramikere er samtidigt indgået i specialarbejdernes arbejdsløshedskasse.

Pr. 1. januar 1988 skifter Danske Teknikeres a-kasse navn til Teknikernes A-kasse og Fiskernes og Sømændenes Maritime a-kasse skifter til Maritim a-kasse.

1987

Pr. 1. januar udgår keramikerne af Frisørfagets og Keramikernes a-kasse og flytter til Specialarbejdernes a-kasse.

1985

Merkonomerne og EDB-fagets (EFA) a-kasser går pr. 1. januar 1985 sammen i EDB-Fagets og Merkonomernes a-kasse.

Pr. 1. januar 1985 er Tjenernes samt Musikernes og Artisternes a-kasser lagt sammen. A-kassen skifter samtidig navn til Tjenernes, Musikernes og Artisternes a-kasse.

Guld- og Sølvarbejdernes a-kasse indgår pr. 1. januar 1985 i Metalarbejdernes a-kasse.

Pr. 1. januar 1985 går keramikerne og frisørerne sammen i Frisørfagets og Keramikernes a-kasse. Sømændene og fiskerne går pr. 1. januar 1985 sammen under Fiskernes og Sømændenes Maritime a-kasse. Pr. 1. januar 1985 indgår Sø-Restaurationens a-kasse under Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A). Uddelernes og Højskolelærernes a-kasse kommer pr. 1. januar 1985 ind under Kristelig a-kasse.

1984

Sadelmagernes og Tapetserernes a-kasse er pr. 1. januar 1984 overgået til følgende fire a-kasser - Snedker- og Tømrerfagets a-kasse, Specialarbejdernes a-kasse, Malersvendenes a-kasse samt Beklædnings- og Textilarbejdernes a-kasse.

Pr. 1. januar 1984 skifter Stampersonellets a-kasse navn til Forsvarets a-kasse.

1983

Pr. 1. januar 1983 overgår Skotøjsarbejderne til Beklædnings- og Textilarbejdernes a-kasse. Papirindustriarbejdernes a-kasse indgår pr. 1. januar 1983 i Specialarbejdernes a-kasse.

Pr. 1. januar 1983 er Mejerifagets a-kasse overgået til Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse. Landmejeristernes a-kasse indgår pr. 1. januar 1983 under Funktionærernes a-kasse.

Telefonstandens a-kasse skifter navn til Statstjenestemændenes (CO1) og Telefonstandens a-kasse og Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejdernes a-kasse skifter navn til Blik og Rørs a-kasse.

1982

Pr. 1. oktober 1982 nedlægges Urmagernes, Optikernes og Skorstensfejernes a-kasse. Urmagere og optikere overgår til Funktionærernes a-kasse og Skorstensfejere til Kommunalarbejdernes a-kasse.

1981

Pr. 31. marts 1981 fusioner Bageri, Konditori og Møllearbejdernes a-kasse, Sukkervare- og Chokoladearbejdernes a-kasse, Tobaksarbejdernes a-kasse samt Slagternes og Kødindustriarbejdernes a-kasse til Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse.

Pr. 1. januar 1981 overgår Dansk Maskinbesætnings a-kasse til Metalarbejdernes a-kasse.

Juristernes og Økonomernes a-kasse (JØA) lægges pr. 1. januar 1981 sammen med Akademikernes a-kasse (AAK).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?