Udlændinges adgang til dimittenddagpenge begrænses

Udgivet . Kategori: udland, nøgleord: Dagpenge, Dimittend, Udland

Som en del af reformudspillet Danmark kan mere I der blev offentliggjort af regeringen den 7. september 2021, foreslås det, at det fremover skal være sværere for udlændinge at få dimittenddagpenge efter afsluttet uddannelse.

Opdatering marts 2022:

I lyset af, at forligskredsen bag Aftale om et tryggere dagpengesystem ikke støtter gennemførelse af de aftalte tiltag på dimittenddagpengeområdet, som er omfattet af den foreslåede reformpakke, uden også at justere på anvendelsen af provenuet, udskydes alle aftalens tiltag på dagpengeområdet med ét år fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023, dvs. til efter næste folketingsvalg. Se den nye tidsplan for gennemførelse af reformpakke.

Baggrund for forslaget om skærpelse af reglerne for udenlandske studerende

Stadigt flere udlændinge får danske dimittenddagpenge – og de udgør nu næsten 15 pct. af alle dimittend-dagpengemodtagere

Udenlandske studerende har i dag efter afsluttet uddannelse samme adgang til dimittenddagpenge som danske studerende.

Udenlandske dimittender gør i stigende grad brug af de særlige lempelige vilkår for at opnå ret til dimittenddagpenge.

Siden 2008 er antallet af udenlandske dimittender steget kraftigt, og andelen er tæt på fordoblet, så udlændinge nu udgør 15 pct. af alle på dimittenddagpenge.

Antallet af udlændinge på dimittenddagpenge

I 2009 kom en stor del af de udenlandske dimittender fra de nordiske lande. I dag kommer over 30 pct. af de udenlandske dimittender i dagpengesystemet fra Østeuropa.

TABEL: De fem lande, hvor flest er på dimittenddagpengemodtagere (uden DK), fuldtidspersoner og andele af samlede antal udenlandske dimittend-dagpengemodtagere, 2009-2019

2009 Antal Andel, pct. 2019 Antal Andel, pct.
Island 88 11,7 Rumænien 311 10,1
Norge 55 7,3 Polen 173 5,6
Sverige 37 4,9 Litauen 170 5,5
Kina 37 4,9 Bulgarien 159 5,2
Tyrkiet 35 4,6 Ungarn 147 4,8

  

Man skal kunne dansk for at kunne få dimittenddagpenge

Regeringen vil indføre et sprogkrav for at kunne modtage dimittenddagpenge og foreslår, at der stilles krav til, at man skulle opfylde et sprogkrav på niveau med Dansk 2 for at opnå ret til dimittenddagpenge.

Dimittender, som har vist tilknytning til danske arbejdsmarked, undtages. Regeringen lægger op til, at sprogkravet ikke skal gælde for dimittender, der har arbejdet mindst 600 timer inden for 12 måneder i løbet af de seneste 24 måneder på uddannelsen. Der stilles ikke krav om, at timerne skal ligge i 12 sammenhængende måneder.