5.000 kr. mere i dagpenge de første 3 måneder med ledighed

Udgivet . Kategori: dagpenge, nøgleord: Dagpenge, Dagpengereform

Som en del af reformudspillet Danmark kan mere I der blev offentliggjort af regeringen den 7. september 2021, foreslås at hæve dagpengesatsen op til kr. 24.500 i de første 3 måneders ledighed.

Opdatering marts 2022:

I lyset af, at forligskredsen bag Aftale om et tryggere dagpengesystem ikke støtter gennemførelse af de aftalte tiltag på dimittenddagpengeområdet, som er omfattet af den foreslåede reformpakke, uden også at justere på anvendelsen af provenuet, udskydes alle aftalens tiltag på dagpengeområdet med ét år fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023, dvs. til efter næste folketingsvalg. Se den nye tidsplan for gennemførelse af reformpakke.

Baggrund for forslaget om at hæve dagpengesatsen

Bred tilslutning til A-kasser – men flere tegner private lønsikringer
Det danske dagpengesystem er en kollektiv og solidarisk forsikringsordning, hvor a-kassemedlemmer sikres en tryghed i tilfælde af ledighed. Finansieringen af dagpengesystemet er delt mellem medlemmerne og staten.

Systemet er karakteriseret ved en bred dækning. Omkring 75 pct. af arbejdsstyrken mellem 30 og 59 år er i dag medlem af en a-kasse. For rigtig mange er dagpengesystemet et sikkerhedsnet mellem to job – og de er hurtigt ude igen.

Gennem en årrække er flere og flere danskere begyndt at tegne private lønsikringer som supplement til dagpengene – og de seneste år uden om dagpengesystemet. Størstedelen af de tegnede private lønsikringer er som supplement til dagpengene.

Dagpengesatsen hæves til 24.500 kr. de første tre måneder

For at understøtte den brede tilslutning til dagpengesystemet vil regeringen indføre et beskæftigelsestillæg til dagpengemodtagere som supplement til den maksimale dagpengesats i starten af ledighedsperioden.

Beskæftigelsestillægget kan udgøre op til ca. 5.000 kr. ekstra om måneden i de første tre måneder svarende til en samlet indkomst fra dagpenge og tillæg på 24.500 kr. (2022-prisniveau).

Beskæftigelsestillægget er målrettet a-kassemedlemmer, der har bidraget til det kollektive a-kassesystem igennem en periode og som overvejende har været i beskæftigelse i perioden op til ledighed.

Optjening af ret til beskæftigelsestillæg

  • Ret til beskæftigelsestillæg betinges af, at en person har været medlem af en a-kasse de seneste fire sammenhængende år og har sammenlagt to års fuldtidsbeskæftigelse de seneste tre år.

Beregning af beskæftigelsestillæg

  • Beregningsgrundlaget for tillægget er lig grundlaget for beregning af dagpengesatsen (90 pct. af gennemsnittet af 12 mdr. indkomst).
  • Tillægget udgør forskellen mellem den gennemsnitlige månedlige indkomst i de 12 måneder og den maksimale dagpengesats – dog maksimalt en samlet udbetaling på 24.500 kr. pr. måned.

Anm.: Opgørelsen er lavet på baggrund af alle påbegyndte dagpengeforløb i 2019 svarende til ca. 140.000 personer. Andelen er lavet med udgangspunkt i personer som potentielt kan opfylde kravene til beskæftigelsestillægget svarende til knap 90.000 personer, dvs. udelukkende personer som modtager den maksimale dagpengesats.

Flere detaljer