Vi samarbejder ikke med Krifa

Vi kan ikke sende dig videre til Krifa's hjemmeside.

Andre muligheder for A-kasse

Du kan uanset baggrund (uddannelse/job) altid blive medlem hos en af de såkaldte tværfaglige A-kasser.

Vores anbefaling er FTFa

I forhold til KRIFA A-kasse kan du spare kr. 37 pr. måned i kontingent. Desuden har FTFa betydeligt færre klager fra deres medlemmer end Krifa har.

Tilmeld dig FTFa online her:
FTF A-kasseFTFa A-kasse

Andre muligheder for A-kasse med billig fagforening

Der findes nogle andre "gule fagforeninger", der som Krifa tilbyder A-kasse med billig fagforening.

Vores anbefaling er "FRIE"

FRIE er landets billigste med A-kasse og fagforening samlet ét sted. FRIE har endvidere et lavt antal klager fra deres medlemmer og scorer højt på Trustpiot (4,8).

Tilmeld dig FRIE online her:
FRIE (A-kasse+fagforening)FRIE

Artikler om A-kasse og dagpenge

Faglærte der tager en videregående uddannelse

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

Medlemsudvikling i A-kasserne 2018

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Nyt opholdskrav fra 1. januar 2019

Folketinget vedtager opholdskrav for ret til dagpenge

20-12-2018:
Fra 1. januar 2019 indføres der et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge. Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Opholdskravet indfases over tre år således:
Ansøger du om dagpenge i 2019 skal du have opholdt dig i Danmark (eller et andet EU/EØS-land) i mindst 5 ud af de sidste 12 år for at være berettiget til dagpenge.
I 2020 vil kravet være 6 ud af de sidste 12 år, og fra 2021 er kravet 7 ud af de sidste 12 år.
Reglen gælder for alle A-kasse medlemmer, herunder dimittender.

Med opholdskravet kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til fem år, uden at de mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet.
...Læs mere

Hvad er dine dagpengerettigheder efter Brexit?

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Regeringen har annonceret at de har en overgangsordning klar vedrørende krav på ydelser (herunder dagpenge) i tilfælde af "no-deal" Brexit.
Overgangsordningen bliver gennemført ved lov, og træder i kraft den 30. marts 2019, eller hvis der sker en forlængelse af seneste udtrædelse af EU, så på denne dato.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensern af et evt. "no-deal" Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1. september 2020

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nye regler for selvstændige trådte i kraft 01.10.2018

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29.07.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på erhvervsakademiuddannelserne, blandt andet på finansøkonom og Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20.06.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat fremover får en kollektiv lønsikring. Læs mere...

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29.05.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan defineres som højt kvalificeret udenlandsk Læs mere...

Flere medlemmer i fagforeningerne i forhold til sidste år

Udgivet den 28.05.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Fagforeningerne havde 31. december 2018 registreret 1.862.700 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 41.700 medlemmer flere end året før - Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 05.04.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job. Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27.03.2019 af Anders Weber, A-kasse rådgiver, A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft fra nu, men navneændringen kommer først til at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?